NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » TECHNIKA, KONSTRUKCJE AMATORSKIE » ECHOLINK NA RASPBERRY PI 3 -- JAK ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE ???

Przejdz do dołu strony<<<Strona: 2 / 3>>>    strony: 1[2]3

Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???

  
la4bsa
31.03.2018 19:55:29
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2531556
Od: 2011-2-23
Witam
Mam trochę wolnego czasu więc draże temat .

wykonałem polecenie: sudo adduser svxlink

pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser svxlink
Adding user `svxlink' ...
Adding new group `svxlink' (1001) ...
Adding new user `svxlink' (1001) with group `svxlink' ...
Creating home directory `/home/svxlink' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for svxlink
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []: LA4BSA
Room Number []: 12345
Work Phone []: 67890
Home Phone []: 123456789
Other []: ABCDE
Is the information correct? [Y/n] Y
pi@raspberrypi:~ $


Wprowadź nowe hasło UNIX:
Powtórz nowe hasło UNIX:
passwd: hasło zaktualizowane pomyślnie
Zmiana informacji o użytkowniku dla svxlink
Wprowadź nową wartość lub naciśnij klawisz ENTER, aby ustawić wartość domyślną
Pełna nazwa []:
Numer pokoju []:
Telefon służbowy []:
Telefon domowy []:
Inne []:
Czy informacje są poprawne? [T / n] t
38c.

do sprawdzenia
---------------------

sudo make install


pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $ sudo make install
[ 9%] Built target asynccore
[ 10%] Built target asynccpp
[ 25%] Built target asyncaudio
[ 25%] Built target AsyncTcpServer_demo
[ 26%] Built target AsyncMsg_demo
[ 27%] Built target AsyncUdpSocket_demo
[ 29%] Built target AsyncPtyStreamBuf_demo
[ 29%] Built target AsyncFramedTcpServer_demo
[ 30%] Built target AsyncConfig_demo
[ 31%] Built target AsyncTimer_demo
[ 32%] Built target AsyncAudioIO_demo
[ 33%] Built target AsyncCppApplication_demo
[ 34%] Built target AsyncTcpClient_demo
[ 36%] Built target AsyncFdWatch_demo
[ 36%] Built target AsyncAtTimer_demo
[ 36%] Built target AsyncDnsLookup_demo
[ 37%] Built target AsyncExec_demo
[ 38%] Built target AsyncFramedTcpClient_demo
[ 39%] Built target AsyncSerial_demo
[ 40%] Built target svxmisc
[ 44%] Built target echolib
[ 45%] Built target EchoLinkDispatcher_demo
[ 45%] Built target EchoLinkDirectory_demo
[ 46%] Built target EchoLinkQso_demo
[ 47%] Built target echolib_test
[ 50%] Built target locationinfo
[ 70%] Built target trx
[ 72%] Built target DtmfDecoderTest
[ 79%] Built target svxlink
[ 80%] Built target ModuleHelp
[ 81%] Built target ModuleParrot
[ 82%] Built target ModuleEchoLink
[ 84%] Built target ModuleTcl
[ 87%] Built target ModuleDtmfRepeater
[ 89%] Built target ModuleMetarInfo
[ 93%] Built target ModuleFrn
[ 96%] Built target remotetrx
[ 97%] Built target svxreflector
[ 98%] Built target siglevdetcal
[100%] Built target devcal
Install the project...
-- Install configuration: "Release"
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccore.so.1.5.0
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccore.so.1.5
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccore.so
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncApplication.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncFdWatch.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTimer.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncIpAddress.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTcpClient.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncDnsLookup.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncUdpSocket.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTcpServer.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTcpConnection.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncConfig.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncSerial.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncFileReader.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAtTimer.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncExec.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncPty.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncPtyStreamBuf.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncMsg.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncFramedTcpConnection.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTcpClientBase.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncTcpServerBase.h
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccpp.so.1.5.0
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccpp.so.1.5
-- Installing: /usr/local/lib/libasynccpp.so
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libasynccpp.so.1.5.0" to ""
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncCppApplication.h
-- Installing: /usr/local/lib/libasyncaudio.so.1.5.0
-- Installing: /usr/local/lib/libasyncaudio.so.1.5
-- Installing: /usr/local/lib/libasyncaudio.so
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libasyncaudio.so.1.5.0" to ""
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioSource.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioSink.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioProcessor.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioClipper.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioCompressor.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioFilter.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncSigCAudioSink.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncSigCAudioSource.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioIO.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioSplitter.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDelayLine.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioValve.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioAmp.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioSelector.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioPassthrough.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioMixer.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioFifo.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDebugger.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioPacer.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioReader.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDecimator.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioInterpolator.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioStreamStateDetector.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioEncoder.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDecoder.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioRecorder.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioJitterFifo.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDeviceFactory.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioDevice.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioNoiseAdder.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/AsyncAudioGenerator.h
-- Installing: /usr/local/lib/libsvxmisc.a
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/common.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/CppStdCompat.h
-- Installing: /usr/local/lib/libecholib.so.1.3.3
-- Installing: /usr/local/lib/libecholib.so.1.3
-- Installing: /usr/local/lib/libecholib.so
-- Set runtime path of "/usr/local/lib/libecholib.so.1.3.3" to ""
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/EchoLinkDirectory.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/EchoLinkDispatcher.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/EchoLinkQso.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/EchoLinkStationData.h
-- Installing: /usr/local/include/svxlink/EchoLinkProxy.h
-- Installing: /usr/local/bin/svxlink
-- Set runtime path of "/usr/local/bin/svxlink" to ""
-- Installing: /usr/local/var/spool/svxlink/qso_recorder
-- Setting owner of /usr/local/var/spool/svxlink/qso_recorder to svxlink:daemon...
/bin/chown: invalid user: ‘svxlink:daemon’
CMake Error at svxlink/svxlink/cmake_install.cmake:90 (MESSAGE):
Error while changing owner of file
/usr/local/var/spool/svxlink/qso_recorder
Call Stack (most recent call first):
svxlink/cmake_install.cmake:38 (include)
cmake_install.cmake:41 (include)
Makefile:72: recipe for target 'install' failed
make: *** [install] Error 1
pi@raspberrypi:~/svxlink-17.12.2/src/build $


coś poszło nie tak .


natrafiłem w internecie na inne polecenie :

Dodajemy do systemu uzytkownika 'svxlink'

sudo useradd -c "Echolink user" -G dialout,audio -d /home/svxlink -m -s /sbin/nologin svxlink


które jest lepsze czy właściwe ???


pozostały mi tylko do wykonania jeszcze :29. Pobieramy kodek OPUS i instalujemy:

cd
mkdir src
cd src
wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz
tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz
cd opus-1.3-beta
./configure --prefix=/usr
sudo make
sudo make install
ldconfig
cd
cd src
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
sudo mkdir build
cd build
cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig
cd /home/pi/src
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink
sudo update-rc.d svxlink defaults


Pobieramy pliki dŸ,wiê,kowe do svxlink w wersji jê,zykowej angielskiej:
====================================================================


cd /usr/share/svxlink/sounds
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases/download/14.08/svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2
sudo tar jvxf svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2
sudo mv en_US-heather-16k/ en_US
sudo rm svxlink-sounds-en_US-heather-16k-13.12.tar.bz2
cd /usr/share
sudo chown -R svxlink.svxlink svxlink

ale to chyba nie wszystko !!!  
Electra04.04.2020 07:42:32
poziom 5

oczka
  
la4bsa
01.04.2018 13:22:30
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2531683
Od: 2011-2-23
[b]Dla wszystkich czytających i komentujących ten wątek
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
( ale z umiarem - mam nadzieje ze nie będzie padał deszcz aniołek )

składa
Paweł wraz z rodziną [b\]


A teraz parę konkretów z kolejnych dni zmagań.


Pobieramy kodek OPUS i instalujemy:
------------------------------------

38.

cd

39.
mkdir src

40.
cd src

41.
wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz


pi@raspberrypi:~/src $ wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz
--2018-04-01 10:52:25-- https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz
Resolving archive.mozilla.org (archive.mozilla.org)... 52.84.215.216
Connecting to archive.mozilla.org (archive.mozilla.org)|52.84.215.216|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1034004 (1010K) [application/x-tar]
Saving to: ‘opus-1.3-beta.tar.gz’

opus-1.3-beta.tar.gz 100%[============================================>,] 1010K 3.79MB/s in 0.3s

2018-04-01 10:52:26 (3.79 MB/s) - ‘opus-1.3-beta.tar.gz’ saved [1034004/1034004]

pi@raspberrypi:~/src $ tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz
opus-1.3-beta/
opus-1.3-beta/celt/
opus-1.3-beta/celt/cpu_support.h
opus-1.3-beta/celt/entcode.c
opus-1.3-beta/celt/bands.h
opus-1.3-beta/celt/mdct.h
opus-1.3-beta/celt/celt_encoder.c
opus-1.3-beta/celt/mfrngcod.h
opus-1.3-beta/celt/rate.c
opus-1.3-beta/celt/vq.c
opus-1.3-beta/celt/vq.h
opus-1.3-beta/celt/fixed_debug.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_fixed_arm_ne10.h
opus-1.3-beta/celt/mdct.c
opus-1.3-beta/celt/stack_alloc.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_fixed.h
opus-1.3-beta/celt/celt_lpc.h
opus-1.3-beta/celt/mips/
opus-1.3-beta/celt/mips/fixed_generic_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/celt_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/pitch_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/kiss_fft_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/mdct_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/vq_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/celt.h
opus-1.3-beta/celt/x86/
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse2.c
opus-1.3-beta/celt/x86/x86cpu.h
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse.c
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse.h
opus-1.3-beta/celt/x86/x86_celt_map.c
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse4_1.c
opus-1.3-beta/celt/x86/vq_sse2.c
opus-1.3-beta/celt/x86/x86cpu.c
opus-1.3-beta/celt/x86/celt_lpc_sse4_1.c
opus-1.3-beta/celt/x86/celt_lpc_sse.h
opus-1.3-beta/celt/x86/vq_sse.h
opus-1.3-beta/celt/bands.c
opus-1.3-beta/celt/pitch.h
opus-1.3-beta/celt/celt_lpc.c
opus-1.3-beta/celt/_kiss_fft_guts.h
opus-1.3-beta/celt/mathops.h
opus-1.3-beta/celt/modes.h
opus-1.3-beta/celt/arm/
opus-1.3-beta/celt/arm/kiss_fft_armv5e.h
opus-1.3-beta/celt/arm/armopts.s.in
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_arm64.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_pitch_xcorr_arm-gnu.S
opus-1.3-beta/celt/arm/pitch_neon_intr.c
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_neon_intr.c
opus-1.3-beta/celt/arm/pitch_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/arm_celt_map.c
opus-1.3-beta/celt/arm/fft_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_fft_ne10.c
opus-1.3-beta/celt/arm/kiss_fft_armv4.h
opus-1.3-beta/celt/arm/armcpu.c
opus-1.3-beta/celt/arm/armcpu.h
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_armv4.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_pitch_xcorr_arm.s
opus-1.3-beta/celt/arm/arm2gnu.pl
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_armv5e.h
opus-1.3-beta/celt/arm/mdct_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_mdct_ne10.c
opus-1.3-beta/celt/kiss_fft.h
opus-1.3-beta/celt/entdec.c
opus-1.3-beta/celt/quant_bands.h
opus-1.3-beta/celt/tests/
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_entropy.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_rotation.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_cwrs32.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_mdct.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_dft.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_types.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_mathops.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_laplace.c
opus-1.3-beta/celt/arch.h
opus-1.3-beta/celt/entenc.c
opus-1.3-beta/celt/pitch.c
opus-1.3-beta/celt/laplace.h
opus-1.3-beta/celt/celt_decoder.c
opus-1.3-beta/celt/laplace.c
opus-1.3-beta/celt/fixed_generic.h
opus-1.3-beta/celt/opus_custom_demo.c
opus-1.3-beta/celt/os_support.h
opus-1.3-beta/celt/entcode.h
opus-1.3-beta/celt/modes.c
opus-1.3-beta/celt/kiss_fft.c
opus-1.3-beta/celt/entdec.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_float_arm_ne10.h
opus-1.3-beta/celt/quant_bands.c
opus-1.3-beta/celt/celt.c
opus-1.3-beta/celt/entenc.h
opus-1.3-beta/celt/mathops.c
opus-1.3-beta/celt/ecintrin.h
opus-1.3-beta/celt/rate.h
opus-1.3-beta/celt/float_cast.h
opus-1.3-beta/celt/cwrs.h
opus-1.3-beta/celt/cwrs.c
opus-1.3-beta/celt/static_modes_float.h
opus-1.3-beta/celt_sources.mk
opus-1.3-beta/Makefile.mips
opus-1.3-beta/missing
opus-1.3-beta/silk_sources.mk
opus-1.3-beta/COPYING
opus-1.3-beta/package_version
opus-1.3-beta/src/
opus-1.3-beta/src/mapping_matrix.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream.c
opus-1.3-beta/src/mlp.c
opus-1.3-beta/src/opus_projection_decoder.c
opus-1.3-beta/src/opus_decoder.c
opus-1.3-beta/src/tansig_table.h
opus-1.3-beta/src/opus_encoder.c
opus-1.3-beta/src/mlp_data.c
opus-1.3-beta/src/analysis.c
opus-1.3-beta/src/repacketizer_demo.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream_encoder.c
opus-1.3-beta/src/opus_compare.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream_decoder.c
opus-1.3-beta/src/repacketizer.c
opus-1.3-beta/src/opus.c
opus-1.3-beta/src/opus_demo.c
opus-1.3-beta/src/analysis.h
opus-1.3-beta/src/mapping_matrix.h
opus-1.3-beta/src/opus_private.h
opus-1.3-beta/src/opus_projection_encoder.c
opus-1.3-beta/src/mlp.h
opus-1.3-beta/silk_headers.mk
opus-1.3-beta/ltmain.sh
opus-1.3-beta/win32/
opus-1.3-beta/win32/VS2015/
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_api.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_decode.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_encode.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus_demo.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.sln
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_decode.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/common.props
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_api.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus_demo.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_encode.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/config.h
opus-1.3-beta/win32/genversion.bat
opus-1.3-beta/INSTALL
opus-1.3-beta/opus_headers.mk
opus-1.3-beta/configure
opus-1.3-beta/AUTHORS
opus-1.3-beta/silk/
opus-1.3-beta/silk/resampler_private.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_VQ_weights_laroia.c
opus-1.3-beta/silk/main.h
opus-1.3-beta/silk/API.h
opus-1.3-beta/silk/errors.h
opus-1.3-beta/silk/quant_LTP_gains.c
opus-1.3-beta/silk/decode_parameters.c
opus-1.3-beta/silk/float/
opus-1.3-beta/silk/float/schur_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_LPC_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/sort_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/pitch_analysis_core_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/structs_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/burg_modified_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/SigProc_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/find_LTP_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/warped_autocorrelation_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/autocorrelation_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/wrappers_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/energy_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/main_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/residual_energy_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/noise_shape_analysis_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/regularize_correlations_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_pred_coefs_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/scale_vector_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/scale_copy_vector_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/apply_sine_window_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_pitch_lags_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/process_gains_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/bwexpander_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/encode_frame_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/corrMatrix_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/inner_product_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/k2a_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/shell_coder.c
opus-1.3-beta/silk/process_NLSFs.c
opus-1.3-beta/silk/tables.h
opus-1.3-beta/silk/decoder_set_fs.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ.h
opus-1.3-beta/silk/pitch_est_defines.h
opus-1.3-beta/silk/decode_core.c
opus-1.3-beta/silk/mips/
opus-1.3-beta/silk/mips/NSQ_del_dec_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/mips/sigproc_fix_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/mips/macros_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/structs.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/
opus-1.3-beta/silk/fixed/process_gains_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/encode_frame_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_pitch_lags_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/LTP_scale_ctrl_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/k2a_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/warped_autocorrelation_FIX_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/noise_shape_analysis_FIX_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/LTP_analysis_filter_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/corrMatrix_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/burg_modified_FIX_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/vector_ops_FIX_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/k2a_Q16_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/residual_energy_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_pred_coefs_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/warped_autocorrelation_FIX_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/warped_autocorrelation_FIX_arm.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_LPC_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/main_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/noise_shape_analysis_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_LTP_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/regularize_correlations_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/burg_modified_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/vector_ops_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/schur_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/pitch_analysis_core_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/structs_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/autocorr_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/warped_autocorrelation_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/apply_sine_window_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/residual_energy16_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/schur64_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/MacroDebug.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_del_dec_quant.c
opus-1.3-beta/silk/PLC.c
opus-1.3-beta/silk/x86/
opus-1.3-beta/silk/x86/VQ_WMat_EC_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/x86_silk_map.c
opus-1.3-beta/silk/x86/SigProc_FIX_sse.h
opus-1.3-beta/silk/x86/NSQ_del_dec_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/VAD_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/NSQ_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/main_sse.h
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_up2_HQ.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_down2_3.c
opus-1.3-beta/silk/code_signs.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_quant_pred.c
opus-1.3-beta/silk/HP_variable_cutoff.c
opus-1.3-beta/silk/control_codec.c
opus-1.3-beta/silk/CNG.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_unpack.c
opus-1.3-beta/silk/tables_NLSF_CB_WB.c
opus-1.3-beta/silk/define.h
opus-1.3-beta/silk/stereo_LR_to_MS.c
opus-1.3-beta/silk/lin2log.c
opus-1.3-beta/silk/resampler.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ.c
opus-1.3-beta/silk/encode_indices.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_find_predictor.c
opus-1.3-beta/silk/arm/
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_neon.h
opus-1.3-beta/silk/arm/biquad_alt_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/LPC_inv_pred_gain_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_armv4.h
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_del_dec_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_arm64.h
opus-1.3-beta/silk/arm/arm_silk_map.c
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_del_dec_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_armv5e.h
opus-1.3-beta/silk/arm/SigProc_FIX_armv4.h
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_neon.c
opus-1.3-beta/silk/arm/LPC_inv_pred_gain_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/biquad_alt_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/SigProc_FIX_armv5e.h
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_down_FIR.c
opus-1.3-beta/silk/check_control_input.c
opus-1.3-beta/silk/tables_pitch_lag.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_decode.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_inv_pred_gain.c
opus-1.3-beta/silk/bwexpander.c
opus-1.3-beta/silk/biquad_alt.c
opus-1.3-beta/silk/tests/
opus-1.3-beta/silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain.c
opus-1.3-beta/silk/dec_API.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_IIR_FIR.c
opus-1.3-beta/silk/SigProc_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/control_audio_bandwidth.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_structs.h
opus-1.3-beta/silk/init_encoder.c
opus-1.3-beta/silk/tables_other.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_AR2.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_MS_to_LR.c
opus-1.3-beta/silk/interpolate.c
opus-1.3-beta/silk/tables_pulses_per_block.c
opus-1.3-beta/silk/A2NLSF.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_VQ.c
opus-1.3-beta/silk/tuning_parameters.h
opus-1.3-beta/silk/gain_quant.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_encode_pred.c
opus-1.3-beta/silk/VQ_WMat_EC.c
opus-1.3-beta/silk/table_LSF_cos.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_decode_pred.c
opus-1.3-beta/silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.c
opus-1.3-beta/silk/decode_pulses.c
opus-1.3-beta/silk/MacroCount.h
opus-1.3-beta/silk/init_decoder.c
opus-1.3-beta/silk/decode_pitch.c
opus-1.3-beta/silk/inner_prod_aligned.c
opus-1.3-beta/silk/LP_variable_cutoff.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_fit.c
opus-1.3-beta/silk/decode_frame.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_rom.h
opus-1.3-beta/silk/decode_indices.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ_del_dec.c
opus-1.3-beta/silk/debug.c
opus-1.3-beta/silk/macros.h
opus-1.3-beta/silk/control.h
opus-1.3-beta/silk/bwexpander_32.c
opus-1.3-beta/silk/sort.c
opus-1.3-beta/silk/Inlines.h
opus-1.3-beta/silk/debug.h
opus-1.3-beta/silk/enc_API.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF2A.c
opus-1.3-beta/silk/ana_filt_bank_1.c
opus-1.3-beta/silk/tables_LTP.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_rom.c
opus-1.3-beta/silk/PLC.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_stabilize.c
opus-1.3-beta/silk/control_SNR.c
opus-1.3-beta/silk/sigm_Q15.c
opus-1.3-beta/silk/pitch_est_tables.c
opus-1.3-beta/silk/sum_sqr_shift.c
opus-1.3-beta/silk/VAD.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_down2.c
opus-1.3-beta/silk/log2lin.c
opus-1.3-beta/silk/encode_pulses.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_analysis_filter.c
opus-1.3-beta/silk/typedef.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_encode.c
opus-1.3-beta/silk/tables_gain.c
opus-1.3-beta/Makefile.in
opus-1.3-beta/install-sh
opus-1.3-beta/config.guess
opus-1.3-beta/Makefile.unix
opus-1.3-beta/test-driver
opus-1.3-beta/tests/
opus-1.3-beta/tests/opus_encode_regressions.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_padding.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_decode.c
opus-1.3-beta/tests/run_vectors.sh
opus-1.3-beta/tests/test_opus_api.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_common.h
opus-1.3-beta/tests/test_opus_encode.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_projection.c
opus-1.3-beta/depcomp
opus-1.3-beta/configure.ac
opus-1.3-beta/config.sub
opus-1.3-beta/compile
opus-1.3-beta/README
opus-1.3-beta/doc/
opus-1.3-beta/doc/header.html
opus-1.3-beta/doc/opus_logo.svg
opus-1.3-beta/doc/footer.html
opus-1.3-beta/doc/Doxyfile.in
opus-1.3-beta/doc/Makefile.in
opus-1.3-beta/doc/customdoxygen.css
opus-1.3-beta/doc/TODO
opus-1.3-beta/doc/Makefile.am
opus-1.3-beta/doc/trivial_example.c
opus-1.3-beta/m4/
opus-1.3-beta/m4/ltversion.m4
opus-1.3-beta/m4/ltsugar.m4
opus-1.3-beta/m4/lt~obsolete.m4
opus-1.3-beta/m4/libtool.m4
opus-1.3-beta/m4/ltoptions.m4
opus-1.3-beta/m4/opus-intrinsics.m4
opus-1.3-beta/m4/as-gcc-inline-assembly.m4
opus-1.3-beta/include/
opus-1.3-beta/include/opus_projection.h
opus-1.3-beta/include/opus_types.h
opus-1.3-beta/include/opus_multistream.h
opus-1.3-beta/include/opus.h
opus-1.3-beta/include/opus_custom.h
opus-1.3-beta/include/opus_defines.h
opus-1.3-beta/opus_sources.mk
opus-1.3-beta/celt_headers.mk
opus-1.3-beta/aclocal.m4
opus-1.3-beta/Makefile.am
opus-1.3-beta/opus.m4
opus-1.3-beta/opus-uninstalled.pc.in
opus-1.3-beta/ChangeLog
opus-1.3-beta/NEWS
opus-1.3-beta/opus.pc.in
opus-1.3-beta/config.h.in
pi@raspberrypi:~/src $ dir
opus-1.3-beta opus-1.3-beta.tar.gz
pi@raspberrypi:~/src $ ./configure --prefix=/usr
bash: ./configure: No such file or directory
pi@raspberrypi:~/src $ cd opus-1.3-beta
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ ./configure --prefix=/usr
checking whether make supports nested variables... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking how to print strings... printf
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert armv7l-unknown-linux-gnueabihf file names to armv7l-unknown-linux-gnueabihf format... func_convert_file_noop
checking how to convert armv7l-unknown-linux-gnueabihf file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gcc option to accept ISO C99... none needed
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for C/C++ restrict keyword... __restrict
checking for C99 variable-size arrays... yes
checking for cos in -lm... yes
checking if compiler supports ARM Neon intrinsics... no
checking if compiler supports ARM Neon intrinsics with -mfpu=neon... yes
checking for NE10... no
checking if compiler supports Aarch64 Neon intrinsics... no
checking if compiler supports Aarch64 Neon intrinsics with -mfpu=neon... no
checking for doxygen... yes
checking for dot... no
checking if gcc supports -fvisibility=hidden... yes
checking if gcc supports -Wall -Wextra -Wcast-align -Wnested-externs -Wshadow -Wstrict-prototypes... yes
checking for lrintf... yes
checking for lrint... yes
checking for __malloc_hook... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating opus.pc
config.status: creating opus-uninstalled.pc
config.status: creating celt/arm/armopts.s
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating doc/Doxyfile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
configure:
------------------------------------------------------------------------
opus 1.3-beta: Automatic configuration OK.

Compiler support:

C99 var arrays: ................ yes
C99 lrintf: .................... yes
Use alloca: .................... no (using var arrays)

General configuration:

Floating point support: ........ yes
Fast float approximations: ..... no
Fixed point debugging: ......... no
Inline Assembly Optimizations: . No inline ASM for your platform, please send patches
External Assembly Optimizations:
Intrinsics Optimizations: ...... ARM (NEON)
Run-time CPU detection: ........ ARM (NEON Intrinsics)
Custom modes: .................. no
Assertion checking: ............ no
Fuzzing: ....................... no
Check ASM: ..................... no
Ambisonics support: ............ no

API documentation: ............. yes
Extra programs: ................ yes
------------------------------------------------------------------------

Type "make, make install" to compile and install
Type "make check" to run the test suite

pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ make
make all-recursive
make[1]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
CC celt/bands.lo
CC celt/celt.lo
CC celt/celt_encoder.lo
CC celt/celt_decoder.lo
CC celt/cwrs.lo
CC celt/entcode.lo
CC celt/entdec.lo
CC celt/entenc.lo
CC celt/kiss_fft.lo
CC celt/laplace.lo
CC celt/mathops.lo
CC celt/mdct.lo
CC celt/modes.lo
CC celt/pitch.lo
CC celt/celt_lpc.lo
CC celt/quant_bands.lo
CC celt/rate.lo
CC celt/vq.lo
CC celt/arm/armcpu.lo
CC celt/arm/arm_celt_map.lo
CC celt/arm/celt_neon_intr.lo
CC celt/arm/pitch_neon_intr.lo
CC silk/CNG.lo
CC silk/code_signs.lo
CC silk/init_decoder.lo
CC silk/decode_core.lo
CC silk/decode_frame.lo
CC silk/decode_parameters.lo
CC silk/decode_indices.lo
CC silk/decode_pulses.lo
CC silk/decoder_set_fs.lo
CC silk/dec_API.lo
CC silk/enc_API.lo
CC silk/encode_indices.lo
CC silk/encode_pulses.lo
CC silk/gain_quant.lo
CC silk/interpolate.lo
CC silk/LP_variable_cutoff.lo
CC silk/NLSF_decode.lo
CC silk/NSQ.lo
CC silk/NSQ_del_dec.lo
CC silk/PLC.lo
CC silk/shell_coder.lo
CC silk/tables_gain.lo
CC silk/tables_LTP.lo
CC silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.lo
CC silk/tables_NLSF_CB_WB.lo
CC silk/tables_other.lo
CC silk/tables_pitch_lag.lo
CC silk/tables_pulses_per_block.lo
CC silk/VAD.lo
CC silk/control_audio_bandwidth.lo
CC silk/quant_LTP_gains.lo
CC silk/VQ_WMat_EC.lo
CC silk/HP_variable_cutoff.lo
CC silk/NLSF_encode.lo
CC silk/NLSF_VQ.lo
CC silk/NLSF_unpack.lo
CC silk/NLSF_del_dec_quant.lo
CC silk/process_NLSFs.lo
CC silk/stereo_LR_to_MS.lo
CC silk/stereo_MS_to_LR.lo
CC silk/check_control_input.lo
CC silk/control_SNR.lo
CC silk/init_encoder.lo
CC silk/control_codec.lo
CC silk/A2NLSF.lo
CC silk/ana_filt_bank_1.lo
CC silk/biquad_alt.lo
CC silk/bwexpander_32.lo
CC silk/bwexpander.lo
CC silk/debug.lo
CC silk/decode_pitch.lo
CC silk/inner_prod_aligned.lo
CC silk/lin2log.lo
CC silk/log2lin.lo
CC silk/LPC_analysis_filter.lo
CC silk/LPC_inv_pred_gain.lo
CC silk/table_LSF_cos.lo
CC silk/NLSF2A.lo
CC silk/NLSF_stabilize.lo
CC silk/NLSF_VQ_weights_laroia.lo
CC silk/pitch_est_tables.lo
CC silk/resampler.lo
CC silk/resampler_down2_3.lo
CC silk/resampler_down2.lo
CC silk/resampler_private_AR2.lo
CC silk/resampler_private_down_FIR.lo
CC silk/resampler_private_IIR_FIR.lo
CC silk/resampler_private_up2_HQ.lo
CC silk/resampler_rom.lo
CC silk/sigm_Q15.lo
CC silk/sort.lo
CC silk/sum_sqr_shift.lo
CC silk/stereo_decode_pred.lo
CC silk/stereo_encode_pred.lo
CC silk/stereo_find_predictor.lo
CC silk/stereo_quant_pred.lo
CC silk/LPC_fit.lo
CC silk/float/apply_sine_window_FLP.lo
CC silk/float/corrMatrix_FLP.lo
CC silk/float/encode_frame_FLP.lo
CC silk/float/find_LPC_FLP.lo
CC silk/float/find_LTP_FLP.lo
CC silk/float/find_pitch_lags_FLP.lo
CC silk/float/find_pred_coefs_FLP.lo
CC silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.lo
CC silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.lo
CC silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.lo
CC silk/float/noise_shape_analysis_FLP.lo
CC silk/float/process_gains_FLP.lo
CC silk/float/regularize_correlations_FLP.lo
CC silk/float/residual_energy_FLP.lo
CC silk/float/warped_autocorrelation_FLP.lo
CC silk/float/wrappers_FLP.lo
CC silk/float/autocorrelation_FLP.lo
CC silk/float/burg_modified_FLP.lo
CC silk/float/bwexpander_FLP.lo
CC silk/float/energy_FLP.lo
CC silk/float/inner_product_FLP.lo
CC silk/float/k2a_FLP.lo
CC silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.lo
CC silk/float/pitch_analysis_core_FLP.lo
CC silk/float/scale_copy_vector_FLP.lo
CC silk/float/scale_vector_FLP.lo
CC silk/float/schur_FLP.lo
CC silk/float/sort_FLP.lo
CC silk/arm/arm_silk_map.lo
CC silk/arm/biquad_alt_neon_intr.lo
CC silk/arm/LPC_inv_pred_gain_neon_intr.lo
CC silk/arm/NSQ_del_dec_neon_intr.lo
CC silk/arm/NSQ_neon.lo
CC src/opus.lo
CC src/opus_decoder.lo
CC src/opus_encoder.lo
CC src/opus_multistream.lo
CC src/opus_multistream_encoder.lo
CC src/opus_multistream_decoder.lo
CC src/repacketizer.lo
CC src/opus_projection_encoder.lo
CC src/opus_projection_decoder.lo
CC src/mapping_matrix.lo
CC src/analysis.lo
CC src/mlp.lo
CC src/mlp_data.lo
CCLD libopus.la
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
CC celt/tests/test_unit_cwrs32.o
CCLD celt/tests/test_unit_cwrs32
CC celt/tests/test_unit_dft.o
CCLD celt/tests/test_unit_dft
CC celt/tests/test_unit_entropy.o
CCLD celt/tests/test_unit_entropy
CC celt/tests/test_unit_laplace.o
CCLD celt/tests/test_unit_laplace
CC celt/tests/test_unit_mathops.o
CCLD celt/tests/test_unit_mathops
CC celt/tests/test_unit_mdct.o
CCLD celt/tests/test_unit_mdct
CC celt/tests/test_unit_rotation.o
CCLD celt/tests/test_unit_rotation
CC celt/tests/test_unit_types.o
CCLD celt/tests/test_unit_types
CC src/opus_compare.o
CCLD opus_compare
CC src/opus_demo.o
CCLD opus_demo
CC src/repacketizer_demo.o
CCLD repacketizer_demo
CC silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain.o
CCLD silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain
CC tests/test_opus_api.o
CCLD tests/test_opus_api
CC tests/test_opus_decode.o
CCLD tests/test_opus_decode
CC tests/test_opus_encode.o
CC tests/opus_encode_regressions.o
CCLD tests/test_opus_encode
CC tests/test_opus_padding.o
CCLD tests/test_opus_padding
CC tests/test_opus_projection.o
CCLD tests/test_opus_projection
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
doxygen
touch doxygen-build.stamp
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[2]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[1]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ make doc
make: Nothing to be done for 'doc'.
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ sudo make install
make install-recursive
make[1]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
/bin/mkdir -p '/usr/lib'
/bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libopus.la '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.so.0.6.1 /usr/lib/libopus.so.0.6.1
libtool: install: (cd /usr/lib && ln -s -f libopus.so.0.6.1 libopus.so.0 || rm -f libopus.so.0 && ln -s libopus.so.0.6.1 libopus.so.0, , )
libtool: install: (cd /usr/lib && ln -s -f libopus.so.0.6.1 libopus.so || rm -f libopus.so && ln -s libopus.so.0.6.1 libopus.so, , )
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.lai /usr/lib/libopus.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.a /usr/lib/libopus.a
libtool: install: chmod 644 /usr/lib/libopus.a
libtool: install: ranlib /usr/lib/libopus.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/lib
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
/usr/lib

If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
----------------------------------------------------------------------
make[4]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[5]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/install -c -d /usr/share/doc/opus/html/search
for f in `find html -type f \! -name "installdox"`, do \
/usr/bin/install -c -m 644 $f /usr/share/doc/opus/$f, \
done
/usr/bin/install -c -d /usr/share/man/man3
cd man && find man3 -type f -name opus_*.3 \
-exec /usr/bin/install -c -m 644 \ /usr/share/man/man3 \,
make[5]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[4]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
/bin/mkdir -p '/usr/share/aclocal'
/usr/bin/install -c -m 644 opus.m4 '/usr/share/aclocal'
/bin/mkdir -p '/usr/lib/pkgconfig'
/usr/bin/install -c -m 644 opus.pc '/usr/lib/pkgconfig'
/bin/mkdir -p '/usr/include/opus'
/usr/bin/install -c -m 644 include/opus.h include/opus_multistream.h include/opus_types.h include/opus_defines.h include/opus_projection.h '/usr/include/opus'
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[1]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ sudo ldconfig
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ cd
pi@raspberrypi:~ $ cd src
pi@raspberrypi:~/src $ git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
Cloning into 'svxlink'...
remote: Counting objects: 29740, done.
remote: Total 29740 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 29740
Receiving objects: 100% (29740/29740), 8.18 MiB | 1.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (21444/21444), done.
pi@raspberrypi:~/src $ cd svxlink/src
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ sudo mkdir build
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ dir
async build CMakeLists.txt doc locationinfo qtel template.cpp valgrind.supp
avr cmake config.h.in echolib misc svxlink template.h versions
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ cd build
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $ cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:168 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeSystem.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:180 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:638 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:45 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


-- The C compiler identification is unknown
CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCCompiler.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:175 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCCompiler.cmake
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdCXX
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdCXX
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:638 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:45 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCXXCompiler.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:170 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCXXCompiler.cmake
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:25 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:37 (try_compile):
Unknown extension ".c" for file

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c

try_compile() works only for enabled languages. Currently these are:

C CXX

See project() command to enable other languages.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- broken
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:48 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:51 (message):
The C compiler "/usr/bin/cc" is not able to compile a simple test program.

It fails with the following output:

CMake will not be able to correctly generate this project.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


-- Configuring incomplete, errors occurred!
CMake Error: Cannot open file for write: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeCache.txt.tmp
CMake Error: : System Error: Permission denied
CMake Error: Unable to open cache file for save. /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeCache.txt
CMake Error: : System Error: Permission denied
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $TO TYLE Z NIESPODZIANEK ŚWIĄTECZNYCH
==================================================

Kolejne komendy jakie pozostały to :


55.
sudo make

56.
sudo make install

57.
sudo ldconfig

58.
cd /home/pi/src

59.
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/

60.
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink

61.
sudo update-rc.d svxlink defaults


Pobieramy pliki dŸ,wiê,kowe do svxlink w wersji jê,zykowej angielskiej:

pobrany ze strony :https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
------------------------------------------------------------------------------

62.
cd /usr/share/svxlink/sounds

63.
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz

64.
sudo tar jvxf sounds-en_US-heather-18.03.1.tar.gz

65.
sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US

66.
cd en_US-heather-18.03.1

67.
sudo cp-r * /usr/share/svxlink/sounds/en_US


CZY MA JESZCZE GDZIEŚ JAKIEŚ BŁĘDY W WIERSZACH POLECEŃ ???
=================================================================
  
la4bsa
01.04.2018 22:11:07
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2531748
Od: 2011-2-23
Witaj Piotrze

Dziękuje za szybka odpowiedz.
Musze przyznać ze jesteś spostrzegawczy , jest to kolejna próba instalacji svxlinka na karcie microSD .
Niestety moja pierwsza karta z przyczyn chyba naturalnych wyciągnęła kopyta aniołek , swoją drogą nie jedno przeżyła , ale może uda mi się ją jeszcze przywrócić do życia. Ale czas to podobno pieniądz , wiec musiała ją zastąpić kolejna w lepszej kondycji. I w ten sposób ponownie musiałem przejść szkołę życia . Jak sam na pewno już zauważyłeś jesteś jedyną osobą która odpowiada na problemy mnie nurtujące. Myślałem ze jest więcej osób znających się biegle w Linuxie i tez dołączy i może podpowie z własnego doświadczenia rozwiązania które mnie i może innym kolegą przydadzą się w budowie Echolinka.
Faktem jest tez to ze z linuksem od niedawna mam do czynienia i balast który dźwigam microsoft-owy jednak uwiera.
Będąc w Polsce szukałem w księgarniach literatury na temat podstaw jak i bardziej zaawansowanych pozycji ale to mnie przerosło. Ilość materiału raz ich specjalizacja przyprawia o ból głowy a sami sprzedawcy nie byli wstanie mi pomóc a tym bardziej doradzić w jakie książki zainwestować. Mam trochę materiału pobranego z internetu w formie plików pdf ale i to nie zawsze potrafię wykorzystać prawidłowo. Skorzystałem tez z materiałów filmowych z wykładów na polskich uczelniach , ale to tez jest wierzchołek góry lodowej. Może ty polecisz jakieś książki które można jeszcze kupić w epmiku czy tez inne księgarni wysyłkowej. Wydaj mi się ze będzie koniecznością zmiana platformy na lnuksa -- takie życie . A to co robię to tak naprawdę to wiedza którą nabyłem zaledwie parę tygodni temu i nie ukrywam temat mnie wciągnął. Wiem ze jeszcze mnóstwo błędów przede mną ale może w ten sposób poznam nowe środowisko.
W każdym razie dziękuje ci za czas poświęcony temu wątkowi.
  
SQ2OMB
01.04.2018 23:18:11
poziom 3

Grupa: Użytkownik

QTH: Brodnica JO93QF

Posty: 174 #2531762
Od: 2010-2-16
Bez sprawdzania repozytoriów Raspbiana, ale IMHO jeśli jakiś pakiet jest w repozytoriach (ktoś napisał że svlink jest) to szczególnie dla osób początkujących jest to zalecana metoda instalacji. Wtedy nie ma problemu np. z kontrolą wersji i odchodzi też brak znajomości linuksa (pomijam czas potrzebny na kompilację i brak konieczności instalowania niektórych pakietów)
_________________
Paweł SQ2OMB
Zawsze mogę się mylić, jeśli nie mam racji to mnie popraw :)
  
la4bsa
02.04.2018 13:16:33
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2531910
Od: 2011-2-23
Witaj Pawle

Miło ze dołączyłeś go grona czytających ten wątek. Muszę przyznać ze czuje się nie doinformowany o co chodzi.Zgodnie z zasadą jak coś nie wiesz to szukaj. Tradycyjnie wujek Google w kwestii IMHO mnie zdołował.

[url][/url]https://www.google.no/search?client=opera&q=IMHO&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

nie mam aż tak dużo wiedzy i czasu aby rozdzielić ziarno od plew .
Poświęciłem ponad dwa miesiące przeglądając strony poświęcone echolinkowi budowanymi na raspberry PI - różne wersje.
Wiele stron posiadają informacje sprzed 3-4 lat i dalej z odwołaniami do innych autorytetów w tej materii . Które dzisiaj mogą przywitać nas już "chyba tradycyjnym okrzykiem error 404" lol lub jak ta żeby było wesoło w temacie http://echolink.qrz.pl
innych nie chce już przytaczać bo wstyd i trudno mi jest dzisiaj postawić stwierdzenie ze
internet jest źródłem RZETEJNEJ informacji. A taka idea kiedyś przyświecała tej technologii

Mogłem tez pójść na łatwiznę i poszukać gotowych obrazów sklonowanych juz i działających na starszych wersjach raspberry PI
, ale ja mam akurat wolną Malinę PI 3B i nie chciałem kupować starszych wersji maliny. Po co tracić kasę na "zabytki".
A pro po jest już w sprzedaży kolejna wersja Raspberry PI 3 plus -- ale szał lol

link dla zainteresowanych zakupem.

https://botland.com.pl/853-moduly-i-zestawy-raspberry-pi-3-b-plus


Wybrałem taka drogę jaką wybrałem i mam nadzieje ze po uruchomieniu tego projektu będę mógł podzielić się zdobyta wiedzą z innymi zainteresowanymi tym tematem. Mam nadzieje ze bardziej szczegółowe wskazówki będą mile widziane przez odwiedzających
czy tez śledzących ten wątek kolegów , a z tego co widzę jest ich wielu. A może po za kończeniu tych prac pojawi się o wiele więcej echolinków na mapie w Polsce , co życzę sobie i innym kolegą.

Pozdrawiam
Paweł

  
la4bsa
02.04.2018 13:43:49
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2531922
Od: 2011-2-23
Dziękuje Piotrze ze trafne wskazówki które wyprowadzają mnie z błędu bardzo szczęśliwy

to kolejny ciąg wydarzeń i coraz bliżej do sukcesu bardzo szczęśliwy - ale ze mnie optymista aniołekaniołekaniołek

dla osób które śledzą wątek
----------------------------

Pobieramy kodek OPUS i instalujemy:
---------------------------------------------------------

38.

cd

39.
mkdir src

40.
cd src

41.
wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz

42.
tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz

43.
cd opus-1.3-beta

44.
./configure --prefix=/usr

45.

make

46.
sudo make install

47.
sudo ldconfig


48.
cd

49.
cd src

50.
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git

51.
cd svxlink/src


52.
mkdir build


53.
cd build

54.
cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

55.
sudo make

56.
sudo make install

57.
sudo ldconfig


POWYŻSZE PROCESY PRZEBIEGŁY PRAWIDŁOWO - Tak sadzę no chyba ze jestem w błędzie zawstydzony
=========================================================================================


58.

cd
cd /home/pi/srcpi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $ cd /home/pi/src
pi@raspberrypi:~/src $ sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/
cp: cannot stat '/home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink': No such file or directory
pi@raspberrypi:~/src $


TAKI OPIS POSTĘPOWANIA ZNALAZŁEM W INTERNECIE cytuje:


cd
cd src
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
sudo mkdir build
cd build
cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig
cd /home/pi/src
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink
sudo update-rc.d svxlink defaults
A TYLE JESZCZE POZOSTAŁO bardzo szczęśliwy
==============================

59.
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/

60.
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink

61.
sudo update-rc.d svxlink defaults


Pobieramy pliki dźwiękowe do svxlink w wersji językowej angielskiej:

pobrany ze strony :https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
------------------------------------------------------------------------------


62.
cd /usr/share/svxlink/sounds

63.
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz

64.
sudo tar jvxf sounds-en_US-heather-18.03.1.tar.gz

65.
sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US

66.
cd en_US-heather-18.03.1

67.
sudo cp-r * /usr/share/svxlink/sounds/en_US


  
la4bsa
01.05.2018 15:15:50
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2540303
Od: 2011-2-23
Witam Ponownie po sporej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi jak i szukania rozwiązań problemów w instalacji Echolinka na raspberry PI 3. Spotkałem wiele sprzeczności w artykułach związanych z tym tematem. Polska strona już chyba nie istnieje. Może ktoś wie co się wydarzyło i uchyli rąbka tajemnicy co się stało ze strona jest martwa -- to trochę smutne ze praca wielu kolegów przestała istnieć .

Sporo się zmieniło w moim opisie i proszę o wychwycenie ewentualnych błędów w składni jak i kolejności wykonywania poszczególnych procesów instalacji.Uruchomić terminal i wpisać polecenie :
sudo raspi-config

Wykonaj w kolejności :

1. Włączyć SSH do wykonania ( 5, P2 )

2. Włączyć VNC do wykonania ( 5 , P3 )

3. Ustawić rozdzielczość wyświetlanego ekranu poprzez VNC

( 7 , A5 – DMT16 , 4:3 lub A6 – DMT85 , 16:9 )

4. Możemy również wyłączyć tryb pulpitu
( 3 , B1 , B1 ) lub włączenie pulpitu ( 3 , B1 , B4 )

Aktualizacja zainstalowanego systemu Raspbian
=================================================
5. sudo apt-get update

6. sudo apt-get upgrade potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

7. sudo apt-get install mc potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

8. sudo mc Uruchomienie Menagera plików oraz zmiana ustawień zaawansowanych

Restart komputera
===================
9. sudo reboot


Instalacja zewnętrznej karty muzycznej USB
============================================

Podepnij Kartę muzyczną pod port USB na Raspberry PI
-----------------------------------------------------
Wpisz w konsoli następujące polecenia :

10. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Wpisujemy w pliku następujący wiersz :

blacklist snd_bcm2835

i zapisz plik Ctr O , Enter , Ctr X

11. sudo nano /lib/modprobe.d/aliases.conf

W tym pliku odszukujemy wiersz o treści :
options snd-usb-audio index=-2 na początku linii wstaw #
i zapisz plik Ctr O , Enter , Ctr X

Konfiguracja karty dźwiękowej
=================================

12. sudo alsamixer

Powinieneś zobaczyć, że twoja karta dźwiękowa USB jest domyślną kartą dźwiękową .


13. sudo alsactl store

Zapisuje te ustawienia nawet po ponownym uruchomieniu

Dodajemy do systemu uzytkownika 'svxlink'
============================================
14. sudo adduser svxlink

- dane użytkownika dowolne (nie mają znaczenia)

--------------------
pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser svxlink
Adding user `svxlink' ...
Adding new group `svxlink' (1001) ...
Adding new user `svxlink' (1001) with group `svxlink' ...
Creating home directory `/home/svxlink' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for svxlink
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y


15. sudo aplay -l

Aktualizacja repozytoriów
===========================

16. sudo apt-get install ca-certificates git-core

17. sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update

18. sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update

Uruchomienie skryptu
=======================
19. sudo rpi-update potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )


Instalujemy pakiet z programami do kompilacji:
===============================================

20. sudo apt-get install build-essential

21. sudo apt-get clean

Kompilowanie Svxlink
======================


21c. sudo git clone http://github.com/sm0svx/svxlink.git

Instalujemy niezbędne bibliotek do kompilacji svxlink:
=========================================================

22. sudo apt-get install libsigc++ libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl-dev tcl8.6-dev libgcrypt20-dev

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

23. sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-dev libopus-dev

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

24. sudo apt-get install libgcrypt11-dev tk-dev groff+ libqt4-dev qt4-dev-tools opus-tools

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

Instalacja podstawowych narzędzi
====================================
Jeśli system zada pytanie y / n, zawsze idź na y – Enter , a nie będziesz miał problemów .

25. sudo apt install gcc g++
26. sudo apt-get install make
27. sudo apt-get install cmake alsa-tools
28. sudo apt-get install graff +
29. sudo apt-get install doxygen
30. sudo apt-get install gzip
31. sudo apt-get install tar
32. sudo apt-get install git
32. sudo apt install alsa-utils
33. cd svxlink/src
34. sudo mkdir build
35. cd build
36. sudo cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc \ -DLOCAL_STATE_DIR=/var ..
37. sudo make
38. sudo make doc
39. sudo make install
40. sudo ldconfigPobieramy źródła svxlink : SvxLink release 17.12.2 -- 01 Mar 2018 ze strony :
https://github.com/sm0svx/svxlink/releases/tag/17.12.2
==================================================================================

41. sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz
42. tar xvzf 17.12.2.tar.gz

Zapoznanie się z opisem instalacji less INSTALL.adoc

43. cd svxlink-17.12.2/src
44. mkdir build
45. cd build

Skompiluj i zainstaluj
=======================

46. cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

47 make
48. make doc
49. sudo make install
50. sudo ldconfig


Pobieramy pliki dźwiękowe do svxlink w wersji językowej angielskiej pobrany ze strony :
https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
========================================================================

51. cd /usr/share/svxlink/sounds
52. sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz
53. sudo tar zxvf 18.03.1.tar.gz
54. sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US
55. cd en_US
56. sudo cp -r /usr/share/svxlink/sounds/en_US

If you want to make your own then download DSpeech from Dimio and play with that. However the finished .wav files need to be imported into Audacity, trimmed and exported as microsoft .wav files. This changes the twelfth bit from Hex 12 to Hex 10, to enable them to work in svxlink.

Nie zapomnij usunąć # z linii uruchomień w /etc/rc.local, aby instalacja była uruchamiana przy starcie systemu.

57. sudo mcedit /etc/rc.local

UWAGA !!!
Ostatnim krokiem jest ustawienie parametrów w pliku /etc/svxlink/svxlink.conf i /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf , aby umożliwić instalację, zwracając uwagę na składnię oraz na to, czy korzystasz z simplex, czy duplex.


Proszę o wytknięcie błędów zgodnie z przypisanym numerem linii aby łatwiej było zrozumieć ew. błędy jakie popełniłemPozdrawiam i zapraszam do tworzenia kolejnych węzłów echolinka

  
EI2KK
20.06.2018 19:10:54
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556593
Od: 2012-8-7
  SQ5KLN pisze:

  Albo może inaczej. Kolejne kroki jakie przed chwilą wykonałem na "czystej" instalce raspbiana stretch w wersji lite (bez graficznego interfejsu użytkownika, tylko konsola tekstowa)

  (...)
  Dalej pozostaje już tylko konfiguracja (konieczne jest utworzenie konta użytkownika svxlink poprzez sudo adduser svxlink).


Instalowałem bez GUI w/g twojego 'przepisu', nie zgłaszał żadnych błędów.

Możesz podpowiedzieć jakiś doc jak to dalej skonfigurować bez GUI?

Jak to startować automatycznie przy każdym uruchomienu systemu?

_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
Usunity_09_11_2018
21.06.2018 07:54:15
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2556687
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY


Ilość edycji wpisu: 2
  la4bsa pisze:

  ...
  Proszę o wytknięcie błędów zgodnie z przypisanym numerem linii aby łatwiej było zrozumieć ew. błędy jakie popełniłem

Poza drobnymi edycyjnymi w postach błędami, jak np:
  la4bsa pisze:


  42.
  tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz

powinno być: tar -zxvf opus-1.3-beta.tar.gz (ważne dla mniej obeznanych w linux-ie, gdyby chcieli literalnie korzystać z Twej "instrukcji"), to zrobiłes całkiem porządną robotę. Nie mam i nie chcę mieć echolinka, taki ze mnie ignorant. Nie analizowałem szczegółowo Twych poczynań.
Dla ułatwienia dodam tylko, że po wykonaniu komendy:
# sudo su
nie będziesz musiał za każdym razem wpisywać sudo by wykonać coś na prawach roota.
Tak poza tym podoba mi się Twoje zacięcie.

_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
Usunity_09_11_2018
21.06.2018 07:59:55
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2556688
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
  EI2KK pisze:

  ...
  Jak to startować automatycznie przy każdym uruchomienu systemu?

ln -s /etc/rc3.d/99svxlink /etc/init.d/svxlink (jeśli takowy w init.d istnieje i jest tym, który ma być uruchamiany przy starcie)
_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
EI2KK
21.06.2018 10:27:03
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556712
Od: 2012-8-7
Czy jesli w sekcji
[GENERAL]
LOGICS=SimplexLogic

To czy powinno zadziałać takie 'coś' w sekcji

[SimplexLogic]
OPEN_ON_DTMF=1234

Celem jest zabezpieczenie użycia node drogą radiową przez 'osoby nieupoważnione'.


_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
Electra04.04.2020 07:42:32
poziom 5

oczka
  
Usunity_09_11_2018
21.06.2018 12:55:24
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: Dobrzeń Wielki

Posty: 624 #2556741
Od: 2010-6-8UŻYTKOWNIK ZABLOKOWANY
  SQ5KLN pisze:

  ...W Linuxie akurat jest najczęściej implementacja GNU tar która "toleruje" dodanie minusa, ale bardziej tradycyjne implementacje mogą potraktować Twoją "poprawkę" jako błąd ...

"tar --help" vs "man tar" w raspbianie podają różne stosowanie.
Zawsze stosowałem minus i chyba już z przyzwyczajenia tak pozostanie.
Ale dzięki za tę informację.
_________________
Miłosierdzie okazane wilkowi okrucieństwem dla owiec.
  
EI2KK
21.06.2018 12:57:08
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556743
Od: 2012-8-7


Ilość edycji wpisu: 6
Jak w pliku /etc/svxlink/svxlink.conf zdefiniować audio device (Raspberry Pi Zero W)

Obecnie mam błąd:

Starting logic: SimplexLogic
Loading RX: Rx1
*** ERROR: Open capture audio device failed: No such file or directory

Rozumiem że ustawienia domyślne nie są poprawne - jak 'wykryć' nazwę urządzenia i jak ją wpisać w config
Obecnie (domyślnie) jest:

[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
AUDIO_CHANNEL=0

Zaznaczam, że zabawę z Raspberry Pi zaczałem ledwie 2..3 miesiące temu więc prosze o łopatologiczne wyjaśnienie oczko

pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Oraz

pi@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 7/7
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Device [Generic USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0


Próba odtworzenia jakiegoś wav daje komunikat:

aplay: set_params:1305: Channels count non available

I oczywiście nic na wyjściu audio się nie pojawia


_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
EI2KK
21.06.2018 14:44:07
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556778
Od: 2012-8-7


Ilość edycji wpisu: 1
Pomogło o tyle, ze svxlink startuje bez błędów, ale niestety żadnego dźwięku nie ma.

Zmieniłem też te ustawienia dla sekcji

[Tx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:1,0
AUDIO_CHANNEL=0

Jak rozumiem po uruchomieniu svxlink i wciśnięciu kolejno *# powinienem coś usłyszeć.
Polecenie działa

SimplexLogic: digit=*
SimplexLogic: digit=#
Tx1: Turning the transmitter ON
(kilka sekund...)
Tx1: Turning the transmitter OFF

ale cisza jak makiem zasiał.

Led w tym usb audio nie świeci, po podłączeniu do PC karta działa poprawnie.


Edit

zadziałało po zmianie kanału

[Tx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:1,0
AUDIO_CHANNEL=1

_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
EI2KK
21.06.2018 14:49:26
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556781
Od: 2012-8-7
  SQ5KLN pisze:

  A głośność ustawiłeś? bardzo szczęśliwy


Tak...

Co prawda dźwięk działa tylko w echolinku, ale też o to chodziło, więc brak dźwięku w systemie ignorem oznaczam.

Czyli dźwięk w stronę 'do mnie' działa, niebawem testy w strone 'do echolinka'

Dzieki za pomoc, pewnie się jeszcze odezwę wesoły

Jakby się komuś chciało sprawdzić czy się łączy z EI2KK-L to byłbym wdzięczny.
Nie odpowiem, ale może coś usłysze.
_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
la4bsa
21.06.2018 15:24:46
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2556794
Od: 2011-2-23
Witaj Jacku

Próbowałem się do ciebie podpiąć na echolinku ale nie doszło do połączenia (timeout) może wieczorkiem ponownie spróbuje.
Nie jestem ekspertem w kwestii linuxa ale widzę ze się bardzo dynamicznie zmienia, i każda kolejna aktualizacja wnosi kolejne zmiany w bibliotekach.W każdym razie jeszcze nie odpuściłem tematu.Pozdrawiam i życzę ci powodzenia w uruchomieniu
(Raspberry Pi Zero W) -- tez to mam i czeka w kolejce.
  
EI2KK
21.06.2018 16:03:44
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556800
Od: 2012-8-7


Ilość edycji wpisu: 2
  la4bsa pisze:

  Witaj Jacku

  Próbowałem się do ciebie podpiąć na echolinku ale nie doszło do połączenia (timeout) może wieczorkiem ponownie spróbuje.
  Nie jestem ekspertem w kwestii linuxa ale widzę ze się bardzo dynamicznie zmienia, i każda kolejna aktualizacja wnosi kolejne zmiany w bibliotekach.W każdym razie jeszcze nie odpuściłem tematu.Pozdrawiam i życzę ci powodzenia w uruchomieniu
  (Raspberry Pi Zero W) -- tez to mam i czeka w kolejce.


Mogło być timeout bo testuje różne ustawienia, więc akrat node mógł być offline - zauważyłem że serwer jeszcze przez kilka minut pokazuje node online.

No nic, będziemy testować, a ty swój już uruchomiłeś?

Nie wiem czy ta ostatnia linia to po prostu serwer do którego jestem podłączony (dlaczego w USA??) czy jakiś artefakt z configu zlinkował mnie z czyimś node?

SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.
EchoLink directory status changed to ON
--- EchoLink directory server message: ---
EchoLink Server v2.5.9997

ECHO6: N.Virginia, USA


P.S.
W stronę [internet -> do mnie] działa.

EI2KK: Accepting connection. EchoLink ID is 238742...
EI2KK: EchoLink QSO state changed to CONNECTED
--- EchoLink info message received from EI2KK ---
Station EI2KK


_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
la4bsa
21.06.2018 17:07:39
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2556816
Od: 2011-2-23
W najbliższym czasie odbieram płytki do modemu i kompletuje brakujące części i będę lutował i składał to w całość.
Jestem w podobnej sytuacji jak ty , tylko ze jeszcze muszę z dostawcą internetu wyjaśnić sprawę blokowanych portów.
  
EI2KK
21.06.2018 17:22:58
poziom 6Grupa: Użytkownik

Posty: 1435 #2556821
Od: 2012-8-7
  la4bsa pisze:

  W najbliższym czasie odbieram płytki do modemu i kompletuje brakujące części i będę lutował i składał to w całość.
  Jestem w podobnej sytuacji jak ty , tylko ze jeszcze muszę z dostawcą internetu wyjaśnić sprawę blokowanych portów.


Do samego uruchomienia i skonfigurowania ja postanowiłem nie podłączać TRx - zaczynam od głośnika/mikrofonu, żeby mieć najpierw rozwiązaną sprawę software/config, a wiedząc że mam audio i PTT dopiero będę dołączał TRx.. w międzyczasie dojadą brakujące trafka.

Chcę uniknąć sytuacji w której 'coś nie działa ale nie wiemy co i gdzie' - stąd krok po kroku, może dłużej, ale brak doświadczenia z raspbianem wymusza takie podejście do tematu.

Na ten moment moge potwierdzić ze działa z Raspberry Pi Zero W, co może obniżyć koszty do ~$13.50 z przesyłką wesoły
Oczywiście do tego jakiś TRx i modem, ale to potrzeba nizależnie od tego czy użyjemy 'zerówkę' czy jakąś większą wersję.

O, właśnie miałem połączenie 'przychodące'... muszę jak najszybciej dołożyć tor mikrofonu ,) może w weekend się uda.

Incoming EchoLink connection from N1XCR (samsung) at 44.137.xxxxxx
SimplexLogic: Activating module EchoLink...
N1XCR: Accepting connection. EchoLink ID is 168872...
N1XCR: EchoLink QSO state changed to CONNECTED
--- EchoLink info message received from N1XCR ---
Station N1XCR
samsung SM-J727V User

samsung SM-J727V User

N1XCR is running EchoLink for Android on a samsung SM-J727V, with Android version 7.0.
Tx1: Turning the transmitter ON
Tx1: Turning the transmitter OFF
N1XCR: EchoLink QSO state changed to BYE_RECEIVED
N1XCR: EchoLink QSO state changed to DISCONNECTED
SimplexLogic: Deactivating module EchoLink...
Tx1: Turning the transmitter ON
Tx1: Turning the transmitter OFF

_________________
DMR TG 2600 (2720126)
Obrazek
  
la4bsa
21.06.2018 20:39:18
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 102 #2556870
Od: 2011-2-23
Witaj Jacku

Odsłuchałem powitanie na Twoim Echolinku i pozostawiłem info na czacie.
Widać już światełko w tunelu.Podobną drogę obrałem jak ty ale co do sprzętu TRX to na razie przeglądam giełdy aby
nie przeszarżować z kosztami. W najbliższym czasie będę w ruchu i nie zawsze będę miał internet w zasięgu ale będę ci dopingował i śledził Twoje poczynania aniołek
  
Electra04.04.2020 07:42:32
poziom 5

oczka

Przejdz do góry strony<<<Strona: 2 / 3>>>    strony: 1[2]3

  << Pierwsza     < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » TECHNIKA, KONSTRUKCJE AMATORSKIE » ECHOLINK NA RASPBERRY PI 3 -- JAK ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE ???

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | darmowe forum | sklepy | opinie, testy, oceny