Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Jak w pliku /etc/svxlink/svxlink.conf zdefiniować audio device (Raspberry Pi Zero W)

Obecnie mam błąd:

Starting logic: SimplexLogic
Loading RX: Rx1
*** ERROR: Open capture audio device failed: No such file or directory

Rozumiem że ustawienia domyślne nie są poprawne - jak 'wykryć' nazwę urządzenia i jak ją wpisać w config
Obecnie (domyślnie) jest:

[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
AUDIO_CHANNEL=0

Zaznaczam, że zabawę z Raspberry Pi zaczałem ledwie 2..3 miesiące temu więc prosze o łopatologiczne wyjaśnienie oczko

pi@raspberrypi:~ $ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Oraz

pi@raspberrypi:~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 7/7
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Device [Generic USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0


Próba odtworzenia jakiegoś wav daje komunikat:

aplay: set_params:1305: Channels count non available

I oczywiście nic na wyjściu audio się nie pojawia  PRZEJDŹ NA FORUM