Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Dziękuje Piotrze ze trafne wskazówki które wyprowadzają mnie z błędu bardzo szczęśliwy

to kolejny ciąg wydarzeń i coraz bliżej do sukcesu bardzo szczęśliwy - ale ze mnie optymista aniołekaniołekaniołek

dla osób które śledzą wątek
----------------------------

Pobieramy kodek OPUS i instalujemy:
---------------------------------------------------------

38.

cd

39.
mkdir src

40.
cd src

41.
wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz

42.
tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz

43.
cd opus-1.3-beta

44.
./configure --prefix=/usr

45.

make

46.
sudo make install

47.
sudo ldconfig


48.
cd

49.
cd src

50.
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git

51.
cd svxlink/src


52.
mkdir build


53.
cd build

54.
cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

55.
sudo make

56.
sudo make install

57.
sudo ldconfig


POWYŻSZE PROCESY PRZEBIEGŁY PRAWIDŁOWO - Tak sadzę no chyba ze jestem w błędzie zawstydzony
=========================================================================================


58.

cd
cd /home/pi/srcpi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $ cd /home/pi/src
pi@raspberrypi:~/src $ sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/
cp: cannot stat '/home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink': No such file or directory
pi@raspberrypi:~/src $


TAKI OPIS POSTĘPOWANIA ZNALAZŁEM W INTERNECIE cytuje:


cd
cd src
git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
cd svxlink/src
sudo mkdir build
cd build
cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
sudo make
sudo make install
sudo ldconfig
cd /home/pi/src
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink
sudo update-rc.d svxlink defaults
A TYLE JESZCZE POZOSTAŁO bardzo szczęśliwy
==============================

59.
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/

60.
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink

61.
sudo update-rc.d svxlink defaults


Pobieramy pliki dźwiękowe do svxlink w wersji językowej angielskiej:

pobrany ze strony :https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
------------------------------------------------------------------------------


62.
cd /usr/share/svxlink/sounds

63.
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz

64.
sudo tar jvxf sounds-en_US-heather-18.03.1.tar.gz

65.
sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US

66.
cd en_US-heather-18.03.1

67.
sudo cp-r * /usr/share/svxlink/sounds/en_US
  PRZEJDŹ NA FORUM