Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
Witam Ponownie po sporej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi jak i szukania rozwiązań problemów w instalacji Echolinka na raspberry PI 3. Spotkałem wiele sprzeczności w artykułach związanych z tym tematem. Polska strona już chyba nie istnieje. Może ktoś wie co się wydarzyło i uchyli rąbka tajemnicy co się stało ze strona jest martwa -- to trochę smutne ze praca wielu kolegów przestała istnieć .

Sporo się zmieniło w moim opisie i proszę o wychwycenie ewentualnych błędów w składni jak i kolejności wykonywania poszczególnych procesów instalacji.Uruchomić terminal i wpisać polecenie :
sudo raspi-config

Wykonaj w kolejności :

1. Włączyć SSH do wykonania ( 5, P2 )

2. Włączyć VNC do wykonania ( 5 , P3 )

3. Ustawić rozdzielczość wyświetlanego ekranu poprzez VNC

( 7 , A5 – DMT16 , 4:3 lub A6 – DMT85 , 16:9 )

4. Możemy również wyłączyć tryb pulpitu
( 3 , B1 , B1 ) lub włączenie pulpitu ( 3 , B1 , B4 )

Aktualizacja zainstalowanego systemu Raspbian
=================================================
5. sudo apt-get update

6. sudo apt-get upgrade potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

7. sudo apt-get install mc potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

8. sudo mc Uruchomienie Menagera plików oraz zmiana ustawień zaawansowanych

Restart komputera
===================
9. sudo reboot


Instalacja zewnętrznej karty muzycznej USB
============================================

Podepnij Kartę muzyczną pod port USB na Raspberry PI
-----------------------------------------------------
Wpisz w konsoli następujące polecenia :

10. sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

Wpisujemy w pliku następujący wiersz :

blacklist snd_bcm2835

i zapisz plik Ctr O , Enter , Ctr X

11. sudo nano /lib/modprobe.d/aliases.conf

W tym pliku odszukujemy wiersz o treści :
options snd-usb-audio index=-2 na początku linii wstaw #
i zapisz plik Ctr O , Enter , Ctr X

Konfiguracja karty dźwiękowej
=================================

12. sudo alsamixer

Powinieneś zobaczyć, że twoja karta dźwiękowa USB jest domyślną kartą dźwiękową .


13. sudo alsactl store

Zapisuje te ustawienia nawet po ponownym uruchomieniu

Dodajemy do systemu uzytkownika 'svxlink'
============================================
14. sudo adduser svxlink

- dane użytkownika dowolne (nie mają znaczenia)

--------------------
pi@raspberrypi:~ $ sudo adduser svxlink
Adding user `svxlink' ...
Adding new group `svxlink' (1001) ...
Adding new user `svxlink' (1001) with group `svxlink' ...
Creating home directory `/home/svxlink' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for svxlink
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y


15. sudo aplay -l

Aktualizacja repozytoriów
===========================

16. sudo apt-get install ca-certificates git-core

17. sudo wget http://goo.gl/1BOfJ -O /usr/bin/rpi-update

18. sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update

Uruchomienie skryptu
=======================
19. sudo rpi-update potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )


Instalujemy pakiet z programami do kompilacji:
===============================================

20. sudo apt-get install build-essential

21. sudo apt-get clean

Kompilowanie Svxlink
======================


21c. sudo git clone http://github.com/sm0svx/svxlink.git

Instalujemy niezbędne bibliotek do kompilacji svxlink:
=========================================================

22. sudo apt-get install libsigc++ libsigc++-2.0-dev libpopt-dev tcl-dev tcl8.6-dev libgcrypt20-dev

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

23. sudo apt-get install libasound2-dev libgsm1-dev libspeex-dev librtlsdr-dev libopus-dev

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

24. sudo apt-get install libgcrypt11-dev tk-dev groff+ libqt4-dev qt4-dev-tools opus-tools

potwierdzamy w kolejnym etapie y ( enter )

Instalacja podstawowych narzędzi
====================================
Jeśli system zada pytanie y / n, zawsze idź na y – Enter , a nie będziesz miał problemów .

25. sudo apt install gcc g++
26. sudo apt-get install make
27. sudo apt-get install cmake alsa-tools
28. sudo apt-get install graff +
29. sudo apt-get install doxygen
30. sudo apt-get install gzip
31. sudo apt-get install tar
32. sudo apt-get install git
32. sudo apt install alsa-utils
33. cd svxlink/src
34. sudo mkdir build
35. cd build
36. sudo cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc \ -DLOCAL_STATE_DIR=/var ..
37. sudo make
38. sudo make doc
39. sudo make install
40. sudo ldconfigPobieramy źródła svxlink : SvxLink release 17.12.2 -- 01 Mar 2018 ze strony :
https://github.com/sm0svx/svxlink/releases/tag/17.12.2
==================================================================================

41. sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink/archive/17.12.2.tar.gz
42. tar xvzf 17.12.2.tar.gz

Zapoznanie się z opisem instalacji less INSTALL.adoc

43. cd svxlink-17.12.2/src
44. mkdir build
45. cd build

Skompiluj i zainstaluj
=======================

46. cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..

47 make
48. make doc
49. sudo make install
50. sudo ldconfig


Pobieramy pliki dźwiękowe do svxlink w wersji językowej angielskiej pobrany ze strony :
https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
========================================================================

51. cd /usr/share/svxlink/sounds
52. sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz
53. sudo tar zxvf 18.03.1.tar.gz
54. sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US
55. cd en_US
56. sudo cp -r /usr/share/svxlink/sounds/en_US

If you want to make your own then download DSpeech from Dimio and play with that. However the finished .wav files need to be imported into Audacity, trimmed and exported as microsoft .wav files. This changes the twelfth bit from Hex 12 to Hex 10, to enable them to work in svxlink.

Nie zapomnij usunąć # z linii uruchomień w /etc/rc.local, aby instalacja była uruchamiana przy starcie systemu.

57. sudo mcedit /etc/rc.local

UWAGA !!!
Ostatnim krokiem jest ustawienie parametrów w pliku /etc/svxlink/svxlink.conf i /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf , aby umożliwić instalację, zwracając uwagę na składnię oraz na to, czy korzystasz z simplex, czy duplex.


Proszę o wytknięcie błędów zgodnie z przypisanym numerem linii aby łatwiej było zrozumieć ew. błędy jakie popełniłemPozdrawiam i zapraszam do tworzenia kolejnych węzłów echolinka  PRZEJDŹ NA FORUM