Echolink na Raspberry PI 3 -- jak zainstalować oprogramowanie ???
[b]Dla wszystkich czytających i komentujących ten wątek
Zdrowych i Wesołych Świąt Wielkanocnych
oraz mokrego Dyngusa
( ale z umiarem - mam nadzieje ze nie będzie padał deszcz aniołek )

składa
Paweł wraz z rodziną [b\]


A teraz parę konkretów z kolejnych dni zmagań.


Pobieramy kodek OPUS i instalujemy:
------------------------------------

38.

cd

39.
mkdir src

40.
cd src

41.
wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz


pi@raspberrypi:~/src $ wget https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz
--2018-04-01 10:52:25-- https://archive.mozilla.org/pub/opus/opus-1.3-beta.tar.gz
Resolving archive.mozilla.org (archive.mozilla.org)... 52.84.215.216
Connecting to archive.mozilla.org (archive.mozilla.org)|52.84.215.216|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1034004 (1010K) [application/x-tar]
Saving to: ‘opus-1.3-beta.tar.gz’

opus-1.3-beta.tar.gz 100%[============================================>,] 1010K 3.79MB/s in 0.3s

2018-04-01 10:52:26 (3.79 MB/s) - ‘opus-1.3-beta.tar.gz’ saved [1034004/1034004]

pi@raspberrypi:~/src $ tar zxvf opus-1.3-beta.tar.gz
opus-1.3-beta/
opus-1.3-beta/celt/
opus-1.3-beta/celt/cpu_support.h
opus-1.3-beta/celt/entcode.c
opus-1.3-beta/celt/bands.h
opus-1.3-beta/celt/mdct.h
opus-1.3-beta/celt/celt_encoder.c
opus-1.3-beta/celt/mfrngcod.h
opus-1.3-beta/celt/rate.c
opus-1.3-beta/celt/vq.c
opus-1.3-beta/celt/vq.h
opus-1.3-beta/celt/fixed_debug.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_fixed_arm_ne10.h
opus-1.3-beta/celt/mdct.c
opus-1.3-beta/celt/stack_alloc.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_fixed.h
opus-1.3-beta/celt/celt_lpc.h
opus-1.3-beta/celt/mips/
opus-1.3-beta/celt/mips/fixed_generic_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/celt_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/pitch_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/kiss_fft_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/mdct_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/mips/vq_mipsr1.h
opus-1.3-beta/celt/celt.h
opus-1.3-beta/celt/x86/
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse2.c
opus-1.3-beta/celt/x86/x86cpu.h
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse.c
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse.h
opus-1.3-beta/celt/x86/x86_celt_map.c
opus-1.3-beta/celt/x86/pitch_sse4_1.c
opus-1.3-beta/celt/x86/vq_sse2.c
opus-1.3-beta/celt/x86/x86cpu.c
opus-1.3-beta/celt/x86/celt_lpc_sse4_1.c
opus-1.3-beta/celt/x86/celt_lpc_sse.h
opus-1.3-beta/celt/x86/vq_sse.h
opus-1.3-beta/celt/bands.c
opus-1.3-beta/celt/pitch.h
opus-1.3-beta/celt/celt_lpc.c
opus-1.3-beta/celt/_kiss_fft_guts.h
opus-1.3-beta/celt/mathops.h
opus-1.3-beta/celt/modes.h
opus-1.3-beta/celt/arm/
opus-1.3-beta/celt/arm/kiss_fft_armv5e.h
opus-1.3-beta/celt/arm/armopts.s.in
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_arm64.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_pitch_xcorr_arm-gnu.S
opus-1.3-beta/celt/arm/pitch_neon_intr.c
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_neon_intr.c
opus-1.3-beta/celt/arm/pitch_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/arm_celt_map.c
opus-1.3-beta/celt/arm/fft_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_fft_ne10.c
opus-1.3-beta/celt/arm/kiss_fft_armv4.h
opus-1.3-beta/celt/arm/armcpu.c
opus-1.3-beta/celt/arm/armcpu.h
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_armv4.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_pitch_xcorr_arm.s
opus-1.3-beta/celt/arm/arm2gnu.pl
opus-1.3-beta/celt/arm/fixed_armv5e.h
opus-1.3-beta/celt/arm/mdct_arm.h
opus-1.3-beta/celt/arm/celt_mdct_ne10.c
opus-1.3-beta/celt/kiss_fft.h
opus-1.3-beta/celt/entdec.c
opus-1.3-beta/celt/quant_bands.h
opus-1.3-beta/celt/tests/
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_entropy.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_rotation.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_cwrs32.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_mdct.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_dft.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_types.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_mathops.c
opus-1.3-beta/celt/tests/test_unit_laplace.c
opus-1.3-beta/celt/arch.h
opus-1.3-beta/celt/entenc.c
opus-1.3-beta/celt/pitch.c
opus-1.3-beta/celt/laplace.h
opus-1.3-beta/celt/celt_decoder.c
opus-1.3-beta/celt/laplace.c
opus-1.3-beta/celt/fixed_generic.h
opus-1.3-beta/celt/opus_custom_demo.c
opus-1.3-beta/celt/os_support.h
opus-1.3-beta/celt/entcode.h
opus-1.3-beta/celt/modes.c
opus-1.3-beta/celt/kiss_fft.c
opus-1.3-beta/celt/entdec.h
opus-1.3-beta/celt/static_modes_float_arm_ne10.h
opus-1.3-beta/celt/quant_bands.c
opus-1.3-beta/celt/celt.c
opus-1.3-beta/celt/entenc.h
opus-1.3-beta/celt/mathops.c
opus-1.3-beta/celt/ecintrin.h
opus-1.3-beta/celt/rate.h
opus-1.3-beta/celt/float_cast.h
opus-1.3-beta/celt/cwrs.h
opus-1.3-beta/celt/cwrs.c
opus-1.3-beta/celt/static_modes_float.h
opus-1.3-beta/celt_sources.mk
opus-1.3-beta/Makefile.mips
opus-1.3-beta/missing
opus-1.3-beta/silk_sources.mk
opus-1.3-beta/COPYING
opus-1.3-beta/package_version
opus-1.3-beta/src/
opus-1.3-beta/src/mapping_matrix.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream.c
opus-1.3-beta/src/mlp.c
opus-1.3-beta/src/opus_projection_decoder.c
opus-1.3-beta/src/opus_decoder.c
opus-1.3-beta/src/tansig_table.h
opus-1.3-beta/src/opus_encoder.c
opus-1.3-beta/src/mlp_data.c
opus-1.3-beta/src/analysis.c
opus-1.3-beta/src/repacketizer_demo.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream_encoder.c
opus-1.3-beta/src/opus_compare.c
opus-1.3-beta/src/opus_multistream_decoder.c
opus-1.3-beta/src/repacketizer.c
opus-1.3-beta/src/opus.c
opus-1.3-beta/src/opus_demo.c
opus-1.3-beta/src/analysis.h
opus-1.3-beta/src/mapping_matrix.h
opus-1.3-beta/src/opus_private.h
opus-1.3-beta/src/opus_projection_encoder.c
opus-1.3-beta/src/mlp.h
opus-1.3-beta/silk_headers.mk
opus-1.3-beta/ltmain.sh
opus-1.3-beta/win32/
opus-1.3-beta/win32/VS2015/
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_api.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_decode.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_encode.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus_demo.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.sln
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_decode.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus.vcxproj
opus-1.3-beta/win32/VS2015/common.props
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_api.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/opus_demo.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/VS2015/test_opus_encode.vcxproj.filters
opus-1.3-beta/win32/config.h
opus-1.3-beta/win32/genversion.bat
opus-1.3-beta/INSTALL
opus-1.3-beta/opus_headers.mk
opus-1.3-beta/configure
opus-1.3-beta/AUTHORS
opus-1.3-beta/silk/
opus-1.3-beta/silk/resampler_private.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_VQ_weights_laroia.c
opus-1.3-beta/silk/main.h
opus-1.3-beta/silk/API.h
opus-1.3-beta/silk/errors.h
opus-1.3-beta/silk/quant_LTP_gains.c
opus-1.3-beta/silk/decode_parameters.c
opus-1.3-beta/silk/float/
opus-1.3-beta/silk/float/schur_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_LPC_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/sort_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/pitch_analysis_core_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/structs_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/burg_modified_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/SigProc_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/find_LTP_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/warped_autocorrelation_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/autocorrelation_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/wrappers_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/energy_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/main_FLP.h
opus-1.3-beta/silk/float/residual_energy_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/noise_shape_analysis_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/regularize_correlations_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_pred_coefs_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/scale_vector_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/scale_copy_vector_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/apply_sine_window_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/find_pitch_lags_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/process_gains_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/bwexpander_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/encode_frame_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/corrMatrix_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/inner_product_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/k2a_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.c
opus-1.3-beta/silk/shell_coder.c
opus-1.3-beta/silk/process_NLSFs.c
opus-1.3-beta/silk/tables.h
opus-1.3-beta/silk/decoder_set_fs.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ.h
opus-1.3-beta/silk/pitch_est_defines.h
opus-1.3-beta/silk/decode_core.c
opus-1.3-beta/silk/mips/
opus-1.3-beta/silk/mips/NSQ_del_dec_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/mips/sigproc_fix_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/mips/macros_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/structs.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/
opus-1.3-beta/silk/fixed/process_gains_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/encode_frame_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_pitch_lags_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/LTP_scale_ctrl_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/k2a_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/warped_autocorrelation_FIX_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/mips/noise_shape_analysis_FIX_mipsr1.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/LTP_analysis_filter_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/corrMatrix_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/burg_modified_FIX_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/x86/vector_ops_FIX_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/k2a_Q16_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/residual_energy_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_pred_coefs_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/warped_autocorrelation_FIX_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/arm/warped_autocorrelation_FIX_arm.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_LPC_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/main_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/noise_shape_analysis_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/find_LTP_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/regularize_correlations_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/burg_modified_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/vector_ops_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/schur_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/pitch_analysis_core_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/structs_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/fixed/autocorr_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/warped_autocorrelation_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/apply_sine_window_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/residual_energy16_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/fixed/schur64_FIX.c
opus-1.3-beta/silk/MacroDebug.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_del_dec_quant.c
opus-1.3-beta/silk/PLC.c
opus-1.3-beta/silk/x86/
opus-1.3-beta/silk/x86/VQ_WMat_EC_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/x86_silk_map.c
opus-1.3-beta/silk/x86/SigProc_FIX_sse.h
opus-1.3-beta/silk/x86/NSQ_del_dec_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/VAD_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/NSQ_sse4_1.c
opus-1.3-beta/silk/x86/main_sse.h
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_up2_HQ.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_down2_3.c
opus-1.3-beta/silk/code_signs.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_quant_pred.c
opus-1.3-beta/silk/HP_variable_cutoff.c
opus-1.3-beta/silk/control_codec.c
opus-1.3-beta/silk/CNG.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_unpack.c
opus-1.3-beta/silk/tables_NLSF_CB_WB.c
opus-1.3-beta/silk/define.h
opus-1.3-beta/silk/stereo_LR_to_MS.c
opus-1.3-beta/silk/lin2log.c
opus-1.3-beta/silk/resampler.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ.c
opus-1.3-beta/silk/encode_indices.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_find_predictor.c
opus-1.3-beta/silk/arm/
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_neon.h
opus-1.3-beta/silk/arm/biquad_alt_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/LPC_inv_pred_gain_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_armv4.h
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_del_dec_neon_intr.c
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_arm64.h
opus-1.3-beta/silk/arm/arm_silk_map.c
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_del_dec_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/macros_armv5e.h
opus-1.3-beta/silk/arm/SigProc_FIX_armv4.h
opus-1.3-beta/silk/arm/NSQ_neon.c
opus-1.3-beta/silk/arm/LPC_inv_pred_gain_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/biquad_alt_arm.h
opus-1.3-beta/silk/arm/SigProc_FIX_armv5e.h
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_down_FIR.c
opus-1.3-beta/silk/check_control_input.c
opus-1.3-beta/silk/tables_pitch_lag.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_decode.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_inv_pred_gain.c
opus-1.3-beta/silk/bwexpander.c
opus-1.3-beta/silk/biquad_alt.c
opus-1.3-beta/silk/tests/
opus-1.3-beta/silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain.c
opus-1.3-beta/silk/dec_API.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_IIR_FIR.c
opus-1.3-beta/silk/SigProc_FIX.h
opus-1.3-beta/silk/control_audio_bandwidth.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_structs.h
opus-1.3-beta/silk/init_encoder.c
opus-1.3-beta/silk/tables_other.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_private_AR2.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_MS_to_LR.c
opus-1.3-beta/silk/interpolate.c
opus-1.3-beta/silk/tables_pulses_per_block.c
opus-1.3-beta/silk/A2NLSF.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF_VQ.c
opus-1.3-beta/silk/tuning_parameters.h
opus-1.3-beta/silk/gain_quant.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_encode_pred.c
opus-1.3-beta/silk/VQ_WMat_EC.c
opus-1.3-beta/silk/table_LSF_cos.c
opus-1.3-beta/silk/stereo_decode_pred.c
opus-1.3-beta/silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.c
opus-1.3-beta/silk/decode_pulses.c
opus-1.3-beta/silk/MacroCount.h
opus-1.3-beta/silk/init_decoder.c
opus-1.3-beta/silk/decode_pitch.c
opus-1.3-beta/silk/inner_prod_aligned.c
opus-1.3-beta/silk/LP_variable_cutoff.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_fit.c
opus-1.3-beta/silk/decode_frame.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_rom.h
opus-1.3-beta/silk/decode_indices.c
opus-1.3-beta/silk/NSQ_del_dec.c
opus-1.3-beta/silk/debug.c
opus-1.3-beta/silk/macros.h
opus-1.3-beta/silk/control.h
opus-1.3-beta/silk/bwexpander_32.c
opus-1.3-beta/silk/sort.c
opus-1.3-beta/silk/Inlines.h
opus-1.3-beta/silk/debug.h
opus-1.3-beta/silk/enc_API.c
opus-1.3-beta/silk/NLSF2A.c
opus-1.3-beta/silk/ana_filt_bank_1.c
opus-1.3-beta/silk/tables_LTP.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_rom.c
opus-1.3-beta/silk/PLC.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_stabilize.c
opus-1.3-beta/silk/control_SNR.c
opus-1.3-beta/silk/sigm_Q15.c
opus-1.3-beta/silk/pitch_est_tables.c
opus-1.3-beta/silk/sum_sqr_shift.c
opus-1.3-beta/silk/VAD.c
opus-1.3-beta/silk/resampler_down2.c
opus-1.3-beta/silk/log2lin.c
opus-1.3-beta/silk/encode_pulses.c
opus-1.3-beta/silk/LPC_analysis_filter.c
opus-1.3-beta/silk/typedef.h
opus-1.3-beta/silk/NLSF_encode.c
opus-1.3-beta/silk/tables_gain.c
opus-1.3-beta/Makefile.in
opus-1.3-beta/install-sh
opus-1.3-beta/config.guess
opus-1.3-beta/Makefile.unix
opus-1.3-beta/test-driver
opus-1.3-beta/tests/
opus-1.3-beta/tests/opus_encode_regressions.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_padding.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_decode.c
opus-1.3-beta/tests/run_vectors.sh
opus-1.3-beta/tests/test_opus_api.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_common.h
opus-1.3-beta/tests/test_opus_encode.c
opus-1.3-beta/tests/test_opus_projection.c
opus-1.3-beta/depcomp
opus-1.3-beta/configure.ac
opus-1.3-beta/config.sub
opus-1.3-beta/compile
opus-1.3-beta/README
opus-1.3-beta/doc/
opus-1.3-beta/doc/header.html
opus-1.3-beta/doc/opus_logo.svg
opus-1.3-beta/doc/footer.html
opus-1.3-beta/doc/Doxyfile.in
opus-1.3-beta/doc/Makefile.in
opus-1.3-beta/doc/customdoxygen.css
opus-1.3-beta/doc/TODO
opus-1.3-beta/doc/Makefile.am
opus-1.3-beta/doc/trivial_example.c
opus-1.3-beta/m4/
opus-1.3-beta/m4/ltversion.m4
opus-1.3-beta/m4/ltsugar.m4
opus-1.3-beta/m4/lt~obsolete.m4
opus-1.3-beta/m4/libtool.m4
opus-1.3-beta/m4/ltoptions.m4
opus-1.3-beta/m4/opus-intrinsics.m4
opus-1.3-beta/m4/as-gcc-inline-assembly.m4
opus-1.3-beta/include/
opus-1.3-beta/include/opus_projection.h
opus-1.3-beta/include/opus_types.h
opus-1.3-beta/include/opus_multistream.h
opus-1.3-beta/include/opus.h
opus-1.3-beta/include/opus_custom.h
opus-1.3-beta/include/opus_defines.h
opus-1.3-beta/opus_sources.mk
opus-1.3-beta/celt_headers.mk
opus-1.3-beta/aclocal.m4
opus-1.3-beta/Makefile.am
opus-1.3-beta/opus.m4
opus-1.3-beta/opus-uninstalled.pc.in
opus-1.3-beta/ChangeLog
opus-1.3-beta/NEWS
opus-1.3-beta/opus.pc.in
opus-1.3-beta/config.h.in
pi@raspberrypi:~/src $ dir
opus-1.3-beta opus-1.3-beta.tar.gz
pi@raspberrypi:~/src $ ./configure --prefix=/usr
bash: ./configure: No such file or directory
pi@raspberrypi:~/src $ cd opus-1.3-beta
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ ./configure --prefix=/usr
checking whether make supports nested variables... yes
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking build system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking host system type... armv7l-unknown-linux-gnueabihf
checking how to print strings... printf
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert armv7l-unknown-linux-gnueabihf file names to armv7l-unknown-linux-gnueabihf format... func_convert_file_noop
checking how to convert armv7l-unknown-linux-gnueabihf file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if gcc static flag -static works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking for gcc option to accept ISO C99... none needed
checking for an ANSI C-conforming const... yes
checking for inline... inline
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for C/C++ restrict keyword... __restrict
checking for C99 variable-size arrays... yes
checking for cos in -lm... yes
checking if compiler supports ARM Neon intrinsics... no
checking if compiler supports ARM Neon intrinsics with -mfpu=neon... yes
checking for NE10... no
checking if compiler supports Aarch64 Neon intrinsics... no
checking if compiler supports Aarch64 Neon intrinsics with -mfpu=neon... no
checking for doxygen... yes
checking for dot... no
checking if gcc supports -fvisibility=hidden... yes
checking if gcc supports -Wall -Wextra -Wcast-align -Wnested-externs -Wshadow -Wstrict-prototypes... yes
checking for lrintf... yes
checking for lrint... yes
checking for __malloc_hook... yes
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating opus.pc
config.status: creating opus-uninstalled.pc
config.status: creating celt/arm/armopts.s
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating doc/Doxyfile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
configure:
------------------------------------------------------------------------
opus 1.3-beta: Automatic configuration OK.

Compiler support:

C99 var arrays: ................ yes
C99 lrintf: .................... yes
Use alloca: .................... no (using var arrays)

General configuration:

Floating point support: ........ yes
Fast float approximations: ..... no
Fixed point debugging: ......... no
Inline Assembly Optimizations: . No inline ASM for your platform, please send patches
External Assembly Optimizations:
Intrinsics Optimizations: ...... ARM (NEON)
Run-time CPU detection: ........ ARM (NEON Intrinsics)
Custom modes: .................. no
Assertion checking: ............ no
Fuzzing: ....................... no
Check ASM: ..................... no
Ambisonics support: ............ no

API documentation: ............. yes
Extra programs: ................ yes
------------------------------------------------------------------------

Type "make, make install" to compile and install
Type "make check" to run the test suite

pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ make
make all-recursive
make[1]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
CC celt/bands.lo
CC celt/celt.lo
CC celt/celt_encoder.lo
CC celt/celt_decoder.lo
CC celt/cwrs.lo
CC celt/entcode.lo
CC celt/entdec.lo
CC celt/entenc.lo
CC celt/kiss_fft.lo
CC celt/laplace.lo
CC celt/mathops.lo
CC celt/mdct.lo
CC celt/modes.lo
CC celt/pitch.lo
CC celt/celt_lpc.lo
CC celt/quant_bands.lo
CC celt/rate.lo
CC celt/vq.lo
CC celt/arm/armcpu.lo
CC celt/arm/arm_celt_map.lo
CC celt/arm/celt_neon_intr.lo
CC celt/arm/pitch_neon_intr.lo
CC silk/CNG.lo
CC silk/code_signs.lo
CC silk/init_decoder.lo
CC silk/decode_core.lo
CC silk/decode_frame.lo
CC silk/decode_parameters.lo
CC silk/decode_indices.lo
CC silk/decode_pulses.lo
CC silk/decoder_set_fs.lo
CC silk/dec_API.lo
CC silk/enc_API.lo
CC silk/encode_indices.lo
CC silk/encode_pulses.lo
CC silk/gain_quant.lo
CC silk/interpolate.lo
CC silk/LP_variable_cutoff.lo
CC silk/NLSF_decode.lo
CC silk/NSQ.lo
CC silk/NSQ_del_dec.lo
CC silk/PLC.lo
CC silk/shell_coder.lo
CC silk/tables_gain.lo
CC silk/tables_LTP.lo
CC silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.lo
CC silk/tables_NLSF_CB_WB.lo
CC silk/tables_other.lo
CC silk/tables_pitch_lag.lo
CC silk/tables_pulses_per_block.lo
CC silk/VAD.lo
CC silk/control_audio_bandwidth.lo
CC silk/quant_LTP_gains.lo
CC silk/VQ_WMat_EC.lo
CC silk/HP_variable_cutoff.lo
CC silk/NLSF_encode.lo
CC silk/NLSF_VQ.lo
CC silk/NLSF_unpack.lo
CC silk/NLSF_del_dec_quant.lo
CC silk/process_NLSFs.lo
CC silk/stereo_LR_to_MS.lo
CC silk/stereo_MS_to_LR.lo
CC silk/check_control_input.lo
CC silk/control_SNR.lo
CC silk/init_encoder.lo
CC silk/control_codec.lo
CC silk/A2NLSF.lo
CC silk/ana_filt_bank_1.lo
CC silk/biquad_alt.lo
CC silk/bwexpander_32.lo
CC silk/bwexpander.lo
CC silk/debug.lo
CC silk/decode_pitch.lo
CC silk/inner_prod_aligned.lo
CC silk/lin2log.lo
CC silk/log2lin.lo
CC silk/LPC_analysis_filter.lo
CC silk/LPC_inv_pred_gain.lo
CC silk/table_LSF_cos.lo
CC silk/NLSF2A.lo
CC silk/NLSF_stabilize.lo
CC silk/NLSF_VQ_weights_laroia.lo
CC silk/pitch_est_tables.lo
CC silk/resampler.lo
CC silk/resampler_down2_3.lo
CC silk/resampler_down2.lo
CC silk/resampler_private_AR2.lo
CC silk/resampler_private_down_FIR.lo
CC silk/resampler_private_IIR_FIR.lo
CC silk/resampler_private_up2_HQ.lo
CC silk/resampler_rom.lo
CC silk/sigm_Q15.lo
CC silk/sort.lo
CC silk/sum_sqr_shift.lo
CC silk/stereo_decode_pred.lo
CC silk/stereo_encode_pred.lo
CC silk/stereo_find_predictor.lo
CC silk/stereo_quant_pred.lo
CC silk/LPC_fit.lo
CC silk/float/apply_sine_window_FLP.lo
CC silk/float/corrMatrix_FLP.lo
CC silk/float/encode_frame_FLP.lo
CC silk/float/find_LPC_FLP.lo
CC silk/float/find_LTP_FLP.lo
CC silk/float/find_pitch_lags_FLP.lo
CC silk/float/find_pred_coefs_FLP.lo
CC silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.lo
CC silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.lo
CC silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.lo
CC silk/float/noise_shape_analysis_FLP.lo
CC silk/float/process_gains_FLP.lo
CC silk/float/regularize_correlations_FLP.lo
CC silk/float/residual_energy_FLP.lo
CC silk/float/warped_autocorrelation_FLP.lo
CC silk/float/wrappers_FLP.lo
CC silk/float/autocorrelation_FLP.lo
CC silk/float/burg_modified_FLP.lo
CC silk/float/bwexpander_FLP.lo
CC silk/float/energy_FLP.lo
CC silk/float/inner_product_FLP.lo
CC silk/float/k2a_FLP.lo
CC silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.lo
CC silk/float/pitch_analysis_core_FLP.lo
CC silk/float/scale_copy_vector_FLP.lo
CC silk/float/scale_vector_FLP.lo
CC silk/float/schur_FLP.lo
CC silk/float/sort_FLP.lo
CC silk/arm/arm_silk_map.lo
CC silk/arm/biquad_alt_neon_intr.lo
CC silk/arm/LPC_inv_pred_gain_neon_intr.lo
CC silk/arm/NSQ_del_dec_neon_intr.lo
CC silk/arm/NSQ_neon.lo
CC src/opus.lo
CC src/opus_decoder.lo
CC src/opus_encoder.lo
CC src/opus_multistream.lo
CC src/opus_multistream_encoder.lo
CC src/opus_multistream_decoder.lo
CC src/repacketizer.lo
CC src/opus_projection_encoder.lo
CC src/opus_projection_decoder.lo
CC src/mapping_matrix.lo
CC src/analysis.lo
CC src/mlp.lo
CC src/mlp_data.lo
CCLD libopus.la
ar: `u' modifier ignored since `D' is the default (see `U')
CC celt/tests/test_unit_cwrs32.o
CCLD celt/tests/test_unit_cwrs32
CC celt/tests/test_unit_dft.o
CCLD celt/tests/test_unit_dft
CC celt/tests/test_unit_entropy.o
CCLD celt/tests/test_unit_entropy
CC celt/tests/test_unit_laplace.o
CCLD celt/tests/test_unit_laplace
CC celt/tests/test_unit_mathops.o
CCLD celt/tests/test_unit_mathops
CC celt/tests/test_unit_mdct.o
CCLD celt/tests/test_unit_mdct
CC celt/tests/test_unit_rotation.o
CCLD celt/tests/test_unit_rotation
CC celt/tests/test_unit_types.o
CCLD celt/tests/test_unit_types
CC src/opus_compare.o
CCLD opus_compare
CC src/opus_demo.o
CCLD opus_demo
CC src/repacketizer_demo.o
CCLD repacketizer_demo
CC silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain.o
CCLD silk/tests/test_unit_LPC_inv_pred_gain
CC tests/test_opus_api.o
CCLD tests/test_opus_api
CC tests/test_opus_decode.o
CCLD tests/test_opus_decode
CC tests/test_opus_encode.o
CC tests/opus_encode_regressions.o
CCLD tests/test_opus_encode
CC tests/test_opus_padding.o
CCLD tests/test_opus_padding
CC tests/test_opus_projection.o
CCLD tests/test_opus_projection
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
doxygen
touch doxygen-build.stamp
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[2]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[1]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ make doc
make: Nothing to be done for 'doc'.
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ sudo make install
make install-recursive
make[1]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[3]: Nothing to be done for 'all'.
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[3]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
/bin/mkdir -p '/usr/lib'
/bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c libopus.la '/usr/lib'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.so.0.6.1 /usr/lib/libopus.so.0.6.1
libtool: install: (cd /usr/lib && ln -s -f libopus.so.0.6.1 libopus.so.0 || rm -f libopus.so.0 && ln -s libopus.so.0.6.1 libopus.so.0, , )
libtool: install: (cd /usr/lib && ln -s -f libopus.so.0.6.1 libopus.so || rm -f libopus.so && ln -s libopus.so.0.6.1 libopus.so, , )
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.lai /usr/lib/libopus.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libopus.a /usr/lib/libopus.a
libtool: install: chmod 644 /usr/lib/libopus.a
libtool: install: ranlib /usr/lib/libopus.a
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /usr/lib
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
/usr/lib

If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
----------------------------------------------------------------------
make[4]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[5]: Entering directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[5]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/usr/bin/install -c -d /usr/share/doc/opus/html/search
for f in `find html -type f \! -name "installdox"`, do \
/usr/bin/install -c -m 644 $f /usr/share/doc/opus/$f, \
done
/usr/bin/install -c -d /usr/share/man/man3
cd man && find man3 -type f -name opus_*.3 \
-exec /usr/bin/install -c -m 644 \ /usr/share/man/man3 \,
make[5]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
make[4]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta/doc'
/bin/mkdir -p '/usr/share/aclocal'
/usr/bin/install -c -m 644 opus.m4 '/usr/share/aclocal'
/bin/mkdir -p '/usr/lib/pkgconfig'
/usr/bin/install -c -m 644 opus.pc '/usr/lib/pkgconfig'
/bin/mkdir -p '/usr/include/opus'
/usr/bin/install -c -m 644 include/opus.h include/opus_multistream.h include/opus_types.h include/opus_defines.h include/opus_projection.h '/usr/include/opus'
make[3]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[2]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
make[1]: Leaving directory '/home/pi/src/opus-1.3-beta'
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ sudo ldconfig
pi@raspberrypi:~/src/opus-1.3-beta $ cd
pi@raspberrypi:~ $ cd src
pi@raspberrypi:~/src $ git clone https://github.com/sm0svx/svxlink.git
Cloning into 'svxlink'...
remote: Counting objects: 29740, done.
remote: Total 29740 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 29740
Receiving objects: 100% (29740/29740), 8.18 MiB | 1.37 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (21444/21444), done.
pi@raspberrypi:~/src $ cd svxlink/src
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ sudo mkdir build
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ dir
async build CMakeLists.txt doc locationinfo qtel template.cpp valgrind.supp
avr cmake config.h.in echolib misc svxlink template.h versions
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src $ cd build
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $ cmake -DUSE_QT=OFF -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr -DSYSCONF_INSTALL_DIR=/etc -DLOCAL_STATE_DIR=/var -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:168 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeSystem.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineSystem.cmake:180 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdC
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:638 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:45 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:112 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


-- The C compiler identification is unknown
CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCCompiler.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCCompiler.cmake:175 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCCompiler.cmake
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdCXX
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:131 (file):
file problem creating directory:
/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CompilerIdCXX
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:30 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_BUILD)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:638 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCompilerId.cmake:45 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID_VENDOR)
/usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:104 (CMAKE_DETERMINE_COMPILER_ID)
CMakeLists.txt:24 (project)


-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: Could not open file for write in copy operation /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCXXCompiler.cmake.tmp
CMake Error: : System Error: No such file or directory
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeDetermineCXXCompiler.cmake:170 (configure_file):
configure_file Problem configuring file
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error: Could not find cmake module file: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/3.7.2/CMakeCXXCompiler.cmake
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:25 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:37 (try_compile):
Unknown extension ".c" for file

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeTmp/testCCompiler.c

try_compile() works only for enabled languages. Currently these are:

C CXX

See project() command to enable other languages.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc -- broken
CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:48 (file):
file failed to open for writing (No such file or directory):

/home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeFiles/CMakeError.log
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


CMake Error at /usr/share/cmake-3.7/Modules/CMakeTestCCompiler.cmake:51 (message):
The C compiler "/usr/bin/cc" is not able to compile a simple test program.

It fails with the following output:

CMake will not be able to correctly generate this project.
Call Stack (most recent call first):
CMakeLists.txt:24 (project)


-- Configuring incomplete, errors occurred!
CMake Error: Cannot open file for write: /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeCache.txt.tmp
CMake Error: : System Error: Permission denied
CMake Error: Unable to open cache file for save. /home/pi/src/svxlink/src/build/CMakeCache.txt
CMake Error: : System Error: Permission denied
pi@raspberrypi:~/src/svxlink/src/build $TO TYLE Z NIESPODZIANEK ŚWIĄTECZNYCH
==================================================

Kolejne komendy jakie pozostały to :


55.
sudo make

56.
sudo make install

57.
sudo ldconfig

58.
cd /home/pi/src

59.
sudo cp /home/pi/src/svxlink/distributions/debina/etc/init.d/svxlink /etc/init.d/

60.
sudo chmod 0755 /etc/init.d/svxlink

61.
sudo update-rc.d svxlink defaults


Pobieramy pliki dŸ,wiê,kowe do svxlink w wersji jê,zykowej angielskiej:

pobrany ze strony :https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/releases
------------------------------------------------------------------------------

62.
cd /usr/share/svxlink/sounds

63.
sudo wget https://github.com/sm0svx/svxlink-sounds-en_US-heather/archive/18.03.1.tar.gz

64.
sudo tar jvxf sounds-en_US-heather-18.03.1.tar.gz

65.
sudo mkdir -p /usr/share/svxlink/sounds/en_US

66.
cd en_US-heather-18.03.1

67.
sudo cp-r * /usr/share/svxlink/sounds/en_US


CZY MA JESZCZE GDZIEŚ JAKIEŚ BŁĘDY W WIERSZACH POLECEŃ ???
=================================================================


  PRZEJDŹ NA FORUM