Żegnaj Stachu SP95094KA z Rybnika…
Miło nie było, ale się skończyło…
    SP6OUJ. pisze:

    Nie zwerbowano, a kapował?


Po czym wnosisz, że kapował? Teczka KTW świadczy właśnie o tym, że nie został kapownikiem. Teczki KTW zostawały zakładane ludziom, których SB chciało pozyskać. Gdy do owego pozyskania dochodziło, to teczka KTW zostawała przemianowywana na teczkę TW. W przypadku Piotra teczka pozostała jako KTW, co wprost świadczy o tym, że nie został TW.


  PRZEJDŹ NA FORUM