Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
Chciałbym zwrócić uwagę, że uziomów się nie mierzy w sposób pokazany na filmie. Nieco teorii opisano tu: https://www.sonel.pl/pl/centrum-wiedzy/teoria-pomiarow/ochrona-przeciwporazeniowa/pomiary-uziemienia/


  PRZEJDŹ NA FORUM