Z życia PZK.
    sp9aki pisze:

    DO PZK dotarło pismo z Biura Administracji Spraw Obywatelskich przy prezydencie m. stołecznego Warszawy z dnia 6 marca 2019,
    z poleceniem wyjaśnienia i usunięcia niezgodności zapisu w KRS, dotyczącym składu GKR PZK.
    Na informację o harmonogramie działań w tej sprawie ON wyznaczył nam 21 dni.

    Czyżby należałoby oczekiwać wkrótce na kolejny (XXV) KNZD PZK?


Samego pisma nie widziałem, ale zapewne chodzi o to, że w KRS jest nieaktualna informacja o składzie GKR. Do aktualizacji wpisów w KRS nie potrzeba zwoływać Zjazdu Delegatów, wystarczy że odpowiednią aktualizację zgłosi "organ uprawniony do reprezentacji podmiotu" (czyli członek Prezydium).


  PRZEJDŹ NA FORUM