NOWE POSTY | NOWE TEMATY | POPULARNE | STAT | RSS | KONTAKT | REJESTRACJA | Login: Hasło: rss dla

HOME » ANTENY » WNIOSEK O POZWOLENIE NA INSTALACJĘ ANTENY.

Przejdz do dołu strony<<<Strona: 2 / 7>>>    strony: 1[2]34567

Wniosek o pozwolenie na instalację anteny.

prośba o pomoc
  
sp5it
27.03.2010 23:14:04
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: KO02OI

Posty: 3626 #506164
Od: 2009-12-28
Najważniejsza sprawa: stawisz najpierw ATRAPY anten.
Dzięki temu obronisz się prze donosami o zakłócanie a takie na pewno siępojawią jak tylko postawisz to na dachu. Zapraszasz UKE, przedstawiciela spółdzielni i okazuje się, że to kij od szczotki bądx sznurek a nie antena. Dzięki temu nie musisz udowadniać, ze nie jesteś wielbłądem. Potem stawiasz w to miejsce normalną antenę.
Michał
_________________
You can't have too many antennas...
  
Electra26.04.2018 00:12:09
poziom 5

oczka
  
sp3qfe
27.03.2010 23:20:52
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: JO92he

Posty: 3330 #506165
Od: 2009-11-11


Ilość edycji wpisu: 2
A może po prostu nie wchodząc w szczegóły napisać, tak jak napisałeś, że jesteś krótkofalowcem (załącznik pozwolenie radiowe) i do prowadzenia Twojego hobby potrzebujesz zamontować anteny na dachu? Po prostu chcesz uprawiac swoje hobbby oraz zadbac o dobro swoje i współmieszkańców, dlatego prosisz o zgodę na montaż swoich instalacji antenowych wraz z ich uziemieniem na dachu bloku (i jelsi jest to potrzebne to wykonasz ja we własnym zakresie - prosisz na to rowniez o zogde). Jednocześnie informujesz, ze nie uszkodzisz powierzchni dachu.

Ja bym tylko do tego sie ograniczyl. A swoja droga dowiedzialbym sie czy w SM jest ktos kto ma uprawnienia z nadzoru budowlanego. Jesli tak po otrzymaniu zgody poszedlbym do niego i dogadal sie o odbior wyzszego masztu antenowego z antena.

I jak dostaniesz zgode to uwaga Michala jest bardzo sluszna. stawiasz atrapy by przyzwyczaic ludzi.
_________________
Armand, SP3QFE, (SWL: SP3 27 235)

Do U want to be HAM? Remember: Play fair on the air.
  
mikebravo
27.03.2010 23:23:13
Grupa: Użytkownik

QTH: jo91vt

Posty: 10 #506166
Od: 2009-4-8

OPINIE PRAWNE

.Wspólnoty mieszkaniowe.

Jeżeli w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa to do jej gestii należy podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażania zgody na zainstalowanie na dachu anten i masztów krótkofalarskich. Zgodę taką musi uzyskać zarówno ten, komu przysługuje prawo własności do lokalu mieszkalnego, jak i ten kto zajmuje lokal nie na zasadzie prawa własności, ale np. stosunku najmu /decyzji administracyjnej bądź umowy cywilno-prawnej /.
W przypadku właściciela lokalu zgoda ta wynika z faktu, iż dach jest częścią nieruchomości wspólnej.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Z pewnością instalacja anten , na równi z instalacją anten odbiorników radia i telewizji jest zgodna z przeznaczeniem dachu i uchwała wspólnoty zakazująca montażu anten lub nakazująca demontaż anten już istniejących narusza prawo / chyba, że krótkofalowiec nie posiada stosownych licencji, anteny są zainstalowane nieprawidłowo, wydzielają się szkodliwe immisje, hałas – co należy jednak udowodnić, a nie mogą to być jedynie gołosłowne zarzuty np. lokatorów/.
Warunkiem ważności uchwały wspólnoty jest podjęcie jej zgodnie z art. 23 w/w ustawy bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd.
W myśl art. 25 ustawy właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Terminem na wytoczenie powództwa p-ko wspólnocie jest 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu współwłaścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów.
Termin ten jest terminem zawitym, tzn. po jego upływie prawo do zaskarżenia uchwały wygasa.
Jako argumentację przy zaskarżeniu można przedstawić : porozumienie lokalne ze Sztabem Zarządzania Kryzysowego i ochrony ludności, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.07.2004 r., w sprawie rodzajów pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej / Dz.U. Nr 160 poz.1775 /, zgodność z przepisami ochrony środowiska i tu może zaistnieć konieczność wykonania pomiarów dotyczy to mocy nadajnika powyżej 15 W –rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.10.2003 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że aparatura wytwarzająca pole elektromagnetyczne powoduje zakłócenia pracy inne aparatury / Dz.U. Nr 188 poz.1842 /, Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów / DZ.U. Nr 192 poz.1883 /. Podstawowa linia obrony to nieszkodliwość dla otoczenia oraz prawo do stawiania anten porównywalne z prawem do chodzenia po klatce schodowej lub parkowania samochodu przed budynkiem, prawa obywatelskie, prawo do legalnej działalności nie szkodliwej dla otoczenia. ZG PZK współuczestniczy w kosztach reprezentacji przed sądem. Jesteśmy w posiadaniu dokumentów procesowych, które mogą pomóc w sprawie.
Właściciel lub administrator może jednak postawić warunki dotyczące instalacji anten wynikające np. z wymogów eksploatacyjnych dachu lub z ustawy „ Prawo budowlane” .
W przypadku, gdy odmowę na założenie anteny uzyska osoba nie będąca właścicielem lokalu, ale tylko najemcą, to nie przysługuje jej prawo do zaskarżenia uchwały w trybie art. 25 ustawy. Może jednak powołać się na prawa wynikające z art. 684 Kodeksu cywilnego w przypadku wytoczenia przez wspólnotę powództwa o nakazanie demontażu anten. Przepis ten stanowi, iż najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne , gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Tego typu zarzut musi udowodnić jednak wspólnota.
W przeciwnym razie wynajmujący ma obowiązek umożliwić montaż anten, chociaż może domagać się zawarcia umowy dzierżawy na tę część dachu..Własny teren.

1.Najpierw należy wystąpić do właściwego terytorialnie wydziału budownictwa o zgodę na budowę. W tym celu należy załączyć projekt podpisany przez osobę uprawnioną do projektowania, operat środowiskowy czyli oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych .
2. W razie otrzymania odmowy należy odwołać się do II-giej instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmownej . W razie dalszej negatywnej decyzji sprawę można kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę do WSA składa się w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji II instancji. ZG PZK nie dysponuje wzorami dokumentów oraz przykładami załatwiania takich spraw.
3. Pewnym ominięciem przepisu jest możliwość udokumentowania istnienia masztu antenowego jako konstrukcji nie stałej, tymczasowej lub ruchomej, ale dotyczy to wyłącznie masztów składanych lub łatwych do złożenia konstrukcji. Argumentem koronnym jest tutaj brak stałego połączenia z ziemią czyli fundamentu.
_________________
TRX-YAESU FT 2800, YAESU VX-5R , YAESU FT 757GX
ANT - INVERTED V,DIPOL 80M, YAGI 9el NA 2M , COMET CP-5
  
sp5it
27.03.2010 23:27:26
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: KO02OI

Posty: 3626 #506167
Od: 2009-12-28
mikebravo Jeżeli w budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa to do jej gestii należy podejmowanie uchwał w przedmiocie wyrażania zgody na zainstalowanie na dachu anten i masztów krótkofalarskich. Zgodę taką musi uzyskać zarówno ten, komu przysługuje prawo własności do lokalu mieszkalnego, jak i ten kto zajmuje lokal nie na zasadzie prawa własności, ale np. stosunku najmu /decyzji administracyjnej bądź umowy cywilno-prawnej /.

Jaka jest podstawa prawna tego twierdzenia?
Michał
_________________
You can't have too many antennas...
  
mikebravo
27.03.2010 23:34:45
Grupa: Użytkownik

QTH: jo91vt

Posty: 10 #506169
Od: 2009-4-8
W przypadku, gdy odmowę na założenie anteny uzyska osoba nie będąca właścicielem lokalu, ale tylko najemcą, to nie przysługuje jej prawo do zaskarżenia uchwały w trybie art. 25 ustawy. Może jednak powołać się na prawa wynikające z art. 684 Kodeksu cywilnego w przypadku wytoczenia przez wspólnotę powództwa o nakazanie demontażu anten. Przepis ten stanowi, iż najemca może założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne , gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nieruchomości. Tego typu zarzut musi udowodnić jednak wspólnota.

W przeciwnym razie wynajmujący ma obowiązek umożliwić montaż anten, chociaż może domagać się zawarcia umowy dzierżawy na tę część dachu.
Czyli podsumowujac jesli jestes wlascicielem to masz problem z glowy a jesli nie jestes to art.684kc i po sprawie.
Dodatkowym atutem o jakim pisalem wczesniej jest pismo polecajace prezesa PZK+pozwolenia radiowe+podpisy sasiadow, jako dodatek-instalujesz wczesniej atrapy anten aby przyzwyczaic do wygladu oczy sasiadow.......Dziala na 100%
_________________
TRX-YAESU FT 2800, YAESU VX-5R , YAESU FT 757GX
ANT - INVERTED V,DIPOL 80M, YAGI 9el NA 2M , COMET CP-5
  
HekTor
27.03.2010 23:46:22
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: KO13AE

Posty: 496 #506172
Od: 2009-9-3
Koledzy Zacni, chcemy dobrze - i chyba chcemy wspólnie pomóc?
Mam wrażenie, że rozciągamy temat ponad miarę i za dużo dywagujemy.
Nasz Kolega dopiero chce złożyć wniosek i ten etap ma przebrnąć najłagodniej.
Wie już, że nie będzie miał lekko.
Ale jeszcze nie dostał formalnej odmowy!!!

Ta ostatnia myśl Kolegi Michała jest przecież faktycznie świetna!
Informujemy i czekamy...
Brak odpowiedzi w terminie (chyba jednak 30 dni) oznacza brak protestu administratora!

Może i ja spróbuje jeszcze raz wystartować do mojego ADMINA?
:-)
Kilka genialnych i prostych tropów już podpowiedzieliście!
A jakby co to przecież pomożecie...?
_________________
ex SP37215
  
SQ7HJX
28.03.2010 08:56:42
Grupa: Użytkownik

QTH: WŁODZIMIERZÓW, JO91VI

Posty: 23 #506225
Od: 2009-5-13
Witajcie,
Krzysztof (SQ2HFH) na Twój email przesłałem komplet dokumentów zgromadzonych przeze mnie w sporze antenowym jaki prowadziłem z wspólnotą mieszkaniową w Łodzi.

Pozdrawiam,
Przemek SQ7HJX
  
sq2omg
28.03.2010 10:06:54
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: Max - Brodnica

Posty: 28 #506241
Od: 2010-1-28
Przemku czy ja również mogę prosić ?
sq2omg [małpka] gmail [kropka] com

pozdrawiam
Max SQ2OMG
_________________
Vy 73, Max SQ2OMG
  
SQ7HJX
28.03.2010 11:03:50
Grupa: Użytkownik

QTH: WŁODZIMIERZÓW, JO91VI

Posty: 23 #506272
Od: 2009-5-13
ok, już wysyłam
  
sq2omg
28.03.2010 11:08:37
poziom 1Grupa: Użytkownik

QTH: Max - Brodnica

Posty: 28 #506277
Od: 2010-1-28
dziękuję
nie wim czy było... pod tym linkiem jest kilka ciekawych dokumentów
http://pzk.katowice.pl/downloads.php?cat_id=5
_________________
Vy 73, Max SQ2OMG
  
SQ7HJX
28.03.2010 11:16:47
Grupa: Użytkownik

QTH: WŁODZIMIERZÓW, JO91VI

Posty: 23 #506279
Od: 2009-5-13
Witajcie,
wszystkie osoby które prosiły mnie o przesłanie zgromadzonych materiałów - już je przesłałem, życzę wytrwałości, powodzenia i pozytywnego zakończenia sporów z administratorami budynków. U mnie trwało to 1,5 roku...
  
Electra26.04.2018 00:12:09
poziom 5

oczka
  
HekTor
28.03.2010 12:36:32
poziom 5

Grupa: Użytkownik

QTH: KO13AE

Posty: 496 #506316
Od: 2009-9-3
Trzeba przyznać, że doświadczenie i materiały zgromadzone w tej sprawie przez Przemka są imponujące! Podziwiam Go za wytrwałość, konsekwencję i wiarę w swoje racje! Gratuluję i dziękuję!
_________________
ex SP37215
  
sq2hfh
28.03.2010 13:22:26
Grupa: Użytkownik

QTH: Krzysiek -- Gdynia

Posty: 16 #506343
Od: 2010-3-27
sq7hjx: Przemku czy w sadzie miałeś adwokata czy sam sobie poradziłeś ?
  
SQ7HJX
28.03.2010 17:24:04
Grupa: Użytkownik

QTH: WŁODZIMIERZÓW, JO91VI

Posty: 23 #506522
Od: 2009-5-13
W rozprawie sądowej brała udział moja żona, ponieważ ona jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wspierał ją adwokat, generalnie całą dokumentację przygotowałem wraz z kol. Piotrem SP2JMR prezesem PZK, a adwokat pilnował jedynie procedur sądowych.
  
sp9ikf
28.03.2010 19:52:44
poziom 6

Grupa: Użytkownik

QTH: JO90GC, Rybnik

Posty: 1011 #506659
Od: 2010-3-17
Witam,
szykując armaty do pojedynku ze wspólnotą może warto najpierw poprosić dz.techniczny /o ile taki jest/ aby określił warunki do zainstalowania anten/y/. Z mojego doświadczenia wiem że jest to dobry krok kiedy odpowiedzialni za stan techniczny budynku określą czego oczekują. Często potrafią wskazać firmę do której mają zaufanie w kwestii robót na dachu, etc i najważniejsze nie szukają wtedy dziury w całym. Życze powodzenia.
pozdro. jacek sp9ikf
  
pppbek
08.04.2010 11:30:54
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 106 #515277
Od: 2010-1-6
Witam, na swoim bloku mam antenę na 144MHz, dzisiaj do mnie przyszła pani ze spółdzielni i powiedziała że, jak nie napisze wniosku o pozwolenie to mi ta antenę ściągną wiec pozwoliłem sobie napisać wniosek tak jak jest w tym temacie w trzecim poście tylko chciałbym jeszcze coś dopisać o łączności antykryzysowej szukałem ale nic nie moglem znaleźć co mógłbym jeszcze dopisać do tego (chodzi mi o ta łączność antykryzysowa) i czy będzie dobrze jak przytoczę jakieś podstawy prawne czy możne tego lepiej nie pisać.
  
sp5it
08.04.2010 12:13:40
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: KO02OI

Posty: 3626 #515296
Od: 2009-12-28
Ściagnąć to ta pani moze sobie majty przez głowę.
Michał
_________________
You can't have too many antennas...
  
pppbek
08.04.2010 12:49:31
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 106 #515312
Od: 2010-1-6
hehe wiem ze mnie tylko straszy, ale żeby wilk był syty i owca cala to napisze dla świętego spokoju
  
SQ5AM
08.04.2010 13:18:57
poziom najwyższy i najjaśniejszy :-)Grupa: Użytkownik

QTH: KO02LG

Posty: 1924 #515328
Od: 2009-2-3
Ja też uważam, że najpierw należy po dobroci. Sam idąc z odpowiednim pismem po przeczytaniu wielu podobnych wątków na różnych forach, szedłem z nastawieniem że idę na wojnę i nie obędzie się bez sądu.
Złożyłem pismo o wydanie warunków postawienia na dachu anteny. Prezes kręcił nosem, że jak mi wyda zgodę, to zaraz znajdzie się 10 kolejnych co chcą sobie satelitę postawić na dachu, bo z balkonu nie mają widoczności. Ale dostałem warunki. Postawiono mi dwa.
1. Kabel będzie poprowadzony tak aby nie uszkodzić elewacji.
2. Miejsce montażu na dachu wyznaczy wspólnota.

Nie są to jakieś wygórowane oczekiwania i dzięki temu w najbliższy weekend (jak pogoda pozwoli) planuję postawić antenę na dachu.

_________________
Adrian
  
pppbek
15.04.2010 00:50:04
poziom 3

Grupa: Użytkownik

Posty: 106 #519788
Od: 2010-1-6
Dzisiaj byłem się dowiedzieć co i jak z pozwoleniem, i się zdziwiłem bo Pani która tam była zaczęła kręcić nosem że musi przejść się po lokatorach i zebrać podpisy i że ewentualnie mogą mi ten dach wydzierżawić a ja mam im płacić za to 50 zł miesięcznie na fundusz remontowy. Mam się na takie coś zgadzać ? co w takiej sytuacji najlepiej zrobić ?. Mieszkanie w którym mieszkam jest własnościowe.
  
Electra26.04.2018 00:12:09
poziom 5

oczka

Przejdz do góry strony<<<Strona: 2 / 7>>>    strony: 1[2]34567

  << Pierwsza     < Poprzednia      Następna >     Ostatnia >>  

HOME » ANTENY » WNIOSEK O POZWOLENIE NA INSTALACJĘ ANTENY.

Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!!

randki | własny sklep internetowy | promocje | CyberCiekawostki | darmowe forum | sklepy
opinie, testy, oceny | katalog stron | toplsta