Forum Internetowe sp7pki.iq24.pl http://sp7pki.iq24.pl pl UKE-nowe licencje 2017-04-26 20:05:52 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421281


Bogusław sp7ivo]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 19:49:10 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421277 sp7ivo pisze:
  rad_n pisze:
  Czyli skoro nie można mieć dwóch pozwoleń kategorii 1 na tę samą stację, to i nie można mieć dwóch pozwoleń różnych kategorii (pierwszej i dodatkowego)


Dla mnie jest to jednoznaczne. Nie jest to pozwolenie kategorii 1. Pozwolenie dodatkowe wydaje się posiadaczowi pozwolenia kategorii 1 do nadawania okazjonalnego lub udziału w zawodach, które to pozwolenie kat. 1 jest wydane na konkretną lokalizację. Nie widzę tutaj uwarunkowania różnych lokalizacji, jak również tych samych lokalizacji.
Tak jak pisałem wcześniej, adresatem zapytań interpretacyjnych jest UKE. Dodam tylko, że wiele stacji ma pozwolenia dodatkowe na tą samą lokalizację co podstawowe, a ja dla przykładu mam w różnych lokalizacjach.

4)pozwolenie dodatkowe – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu, nie większą niż 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udziału
w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.


§ 7. Pozwolenie dodatkowe wydaje się:
1) osobie fizycznej,
które posiadają pozwolenie kategorii 1.


Bogusław sp7ivo
]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 19:43:14 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421275 SP9GMK pisze:
@SP6CES a podawał ktoś z UKE podstawę prawną takiego telefonu? Jeśli tak to jaka ona była(ta podstawa)?
W wykazie znaków widać, że SN6A to kategoria pozwolenia 1. - w mojej opinii to Ty jesteś w prawie bo to urzędnik gdzieś zawalił. Mogło się to stać w chwili wydawania znaku SN6A, bo wydano dla jednego adresu 2 pozwolenia kategorii 1. Ja na Twoim miejscu nie robiłbym nic a w razie arbitralnego cofnięcia jednego z pozwoleń wystąpił na drogę sądową z prośbą o uzasadnienie i zadośćuczynienie z tytułu potencjalnie utraconych korzyści - Ty chcesz mieć dwa znaki i Ciebie nie interesuje kto zawalił, znaki mają być. Sprawa jest do wygrania przez ogarniętego prawnika.

Pamiętaj, że Lex retro non agit i w myśl tej zasady Twoje dwa pozwolenia pozostają ważne do dnia określonego w decyzjach administracyjnych.


Grzegorzu.
Chyba nie sądzisz, że będę wynajmował "ogarniętego prawnika" do walki z urzędem. Nie jestem z tych co "chłop żywemu nie przepuści", aby wykazać swoją rację.
W UKE pracują kulturalni urzędnicy, którzy sami zaproponowali mi zadowalające rozwiązanie i obie strony są zadowolone.
Gdy poprzedni wniosek o znak dodatkowy złożyłem na niewłaściwym formularzu, to Miła Pani z UKE zatelefonowała do mnie i podpowiedziała symbol właściwego formularza, po czym szybko wydała stosowną decyzję na ten znak.
Wczasach PRL-u sklepach i urzędach wisiały tabliczki z takimi napisami: BĄDŹ UPRZEJMY, A BĘDZIESZ UPRZEJMIE OBSŁUŻONY.
To naprawdę nie boli.
Pozdrawiam
Jurek]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 19:31:36 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421270 rad_n pisze:
Czyli skoro nie można mieć dwóch pozwoleń kategorii 1 na tę samą stację, to i nie można mieć dwóch pozwoleń różnych kategorii (pierwszej i dodatkowego)

Dla mnie jest to jednoznaczne. Pozwolenie dodatkowe wydaje się posiadaczowi pozwolenia kategorii 1 do nadawania okazjonalnego lub udziału w zawodach, które to pozwolenie kat. 1 jest wydane na konkretną lokalizację. Nie widzę tutaj uwarunkowania różnych lokalizacji, jak również tych samych lokalizacji.
Tak jak pisałem wcześniej, adresatem zapytań interpretacyjnych jest UKE. Dodam tylko, że wiele stacji ma pozwolenia dodatkowe na tą samą lokalizację co podstawowe.

4)pozwolenie dodatkowe – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą
wyjściową nadajnika określoną w tym pozwoleniu, nie większą niż 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości
przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu udziału
w zawodach lub zapewnienia innego okazjonalnego przekazu informacji.


§ 7. Pozwolenie dodatkowe wydaje się:
1) osobie fizycznej,
które posiadają pozwolenie kategorii 1.


Bogusław sp7ivo]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 19:09:27 rad_n http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421256 sp7ivo pisze:
Proszę zwrócić uwagę, że nic nie mówi się w tym fragmencie rozporządzenia o znakach wywoławczych.

W tym nie, ale zaraz pod definicją stacji, jest definicja znaku. Jeśli znak identyfikuje stację, to niezależnie od kategorii albo można albo nie można mieć różnych "identyfikatorów" tej samej stacji. Czyli skoro nie można mieć dwóch pozwoleń kategorii 1 na tę samą stację, to i nie można mieć dwóch pozwoleń różnych kategorii (pierwszej i dodatkowego) - powód dokładnie ten sam (czy za czy przeciw, bo przecież "pozwolenie dodatkowe" to tylko nazwa, sama definicja jest analogiczna co kategorii 1, tylko są inne limity mocy, czas ważności pozwolenia itp.)]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 19:02:17 rad_n http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421250 sp7ivo pisze:
  canis_lupus pisze:
  Jest na to jakaś podstawa prawna?http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000010


Znam ten papier - nic tam takiego nie ma. [/quote]

Jak to nie ma? §2 pkt 1, czyli definicja stacji amatorskiej, zawiera "...w jednej lokalizacji..." oraz §2 pkt 3, czyli definicja znaku, zawiera "... identyfikujący stację amatorską". Skoro znak identyfikuje stację, to nie może być dwóch różnych znaków identyfikujących tę samą stację amatorską, a skoro stacja to "...w jednej lokalizacji...", to nie możesz mieć dwóch stacji w jednej lokalizacji czyli... nie możesz mieć dwóch znaków w jednej lokalizacji (chodzi o wydanie pozwolenia, bo możliwość użytkowania stacji w lokalizacji innej niż wymieniona w pozwoleniu oczywiście jest, czyli możesz pracować z dowolnej lokalizacji mimo że identyfikujesz stację znakiem wydanym na konkretną lokalizację).]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 18:57:18 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421247
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) stacja amatorska – urządzenie albo urządzenia radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem albo systemami antenowymi niezbędne do wykonywania w jednej lokalizacji służby radiokomunikacyjnej amatorskiej;


§ 3. 1. Ustala się rodzaje pozwoleń:
1) pozwolenie kategorii 1 – pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;


§ 4. Pozwolenie kategorii 1 wydaje się:
1) osobie fizycznej, która posiada:
(...)


wynika, że pozwolenie kategorii 1 wydaje się osobie fizycznej na używanie stacji amatorskiej, która znajduje się w danej lokalizacji. Więc jak można wystąpić ponownie o pozwolenie kategorii 1 na używanie tej samej stacji przez tą samą osobę jeżeli jest ono już wcześniej wydane? Proszę zwrócić uwagę, że nic nie mówi się w tym fragmencie rozporządzenia o znakach wywoławczych.
W razie dalszych wątpliwości interpretacyjnych prawidłowym adresatem jest UKE.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 18:40:37 canis_lupus http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421241 sp7ivo pisze:
  canis_lupus pisze:
  Jest na to jakaś podstawa prawna?http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000010


Znam ten papier - nic tam takiego nie ma. ]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 18:40:15 SP9GMK http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421240 W wykazie znaków widać, że SN6A to kategoria pozwolenia 1. - w mojej opinii to Ty jesteś w prawie bo to urzędnik gdzieś zawalił. Mogło się to stać w chwili wydawania znaku SN6A, bo wydano dla jednego adresu 2 pozwolenia kategorii 1. Ja na Twoim miejscu nie robiłbym nic a w razie arbitralnego cofnięcia jednego z pozwoleń wystąpił na drogę sądową z prośbą o uzasadnienie i zadośćuczynienie z tytułu potencjalnie utraconych korzyści - Ty chcesz mieć dwa znaki i Ciebie nie interesuje kto zawalił, znaki mają być. Sprawa jest do wygrania przez ogarniętego prawnika.]]> UKE-nowe licencje 2017-04-26 18:36:06 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421238 Bogusław sp7ivo]]> Forum dla zawodników 2017-04-26 17:26:47 SWL_SP5 http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=447150&komentarz=2421212 SP3P pisze:
Strona niedostępna? Czy u was też nie działa?


Potwierdzam - strona https://forum.contesting.pl/ nie działa i wyświetla się przy tym komunikat:


Połączenie nie jest prywatne

Hakerzy mogą próbować wykraść Twoje dane z forum.contesting.pl (np. hasła, wiadomości lub informacje o karcie kredytowej). NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 17:24:49 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421211 sp7ivo pisze:
Jurek, zależy co rozumiesz pod pojęciem "znak kontestowy". Jeżeli to będzie pozwolenie dodatkowe to nie ma przeciwwskazań, żeby było pod tym samym adresem. Jeżeli będzie to drugie pozwolenie podstawowe to faktycznie adresy muszą być różne. Nie ma czegoś takiego jak znak "kontestowy". Może być tylko, albo dodatkowy, albo podstawowy.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivoW 2004 r. wystąpiłem o znak contestowy i dostałem SN6A na ten sam adres, co na znak podstawowy.
Dzisiaj zatelefonowali z UKE z prośbą o rezygnację z jednego ze znaków albo o zmianę adresu.
Jurek]]>
Forum dla zawodników 2017-04-26 14:04:11 SP3P http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=447150&komentarz=2421125 UKE-nowe licencje 2017-04-26 13:59:21 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421124 canis_lupus pisze:
Jest na to jakaś podstawa prawna?


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000010]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 13:53:53 canis_lupus http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421121 UKE-nowe licencje 2017-04-26 13:50:54 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421119 Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]> UKE-nowe licencje 2017-04-26 13:13:43 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421093 Znak podstawowy i tzw. znak contestowy nie mogą mieć tego samego adresu zainstalowania radiostacji.
Jurek]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 13:12:29 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421091 Jest ZNAK DODATKOWY - 82 zł; do 12 miesięcy.
Jurek]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 11:18:21 canis_lupus http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421056 sp6ces pisze:
nie ma już znaków okolicznościowych za free; trzeba zapłacić 82 zł

Dlatego prościej i taniej jest czasowo zmienić warunki pozwolenia. ]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-26 11:17:26 SP1AP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421055 UKE-nowe licencje 2017-04-26 11:15:16 SP1AP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2421052 Bo na QRZ.COM są umieszczone z pełnymi adresami, a w wykazie UKE wcale ich nie znajduję np SP1A, czy SP1C itp.
Na stronie wykazu pozwoleń UKE ich nie ma, a na QRZ.COM są, czy to nie dziwne? ]]>
Dayton 2017 2017-04-26 01:56:00 SQ7DCB/W8 http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453652&komentarz=2420973 73:Rysiek]]> Audycje radiowe i programy telewizyjne związane z krótkofalarstwem. 2017-04-25 21:27:49 SQ9APD http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=450088&komentarz=2420914

DO WPISU DOŁĄCZONY JEST MATERIAŁ VIDEO - PRZEJDZ NA STRONĘ ABY GO ZOBACZYĆ !

]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-25 19:36:45 SQ9RZA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420897 SQ9BDB pisze:
WITAM

(...)

W temacie listu tylko znak (np. SQ9BDB) i nic więcej.

Załącznik jako plik znak.cbr (np. sq9bdb.cbr) i nic więcej.

Prosimy tylko z rozszerzeniem .CBR !

(...)


Witam, jeżeli takie są wymagania to warto by było to dopisać to do regulaminu Pisanki. Obecnie takich zapisów nie ma w regulaminie, co może powodować kłopoty z rozliczeniem zawodów i ewentualnymi reklamacjami.

Sprawdziłem regulaminy pozostałych zawodów organizowanych przez OT 06 (Ratownictwo Górnicze, Barbórka, SP-9 VHF) i tam pojawiają się zapisy:

"Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 3 ( trzy ) dni od zakończenia zawodów na adres:zawody@pzk.katowice.pl (tylko format Carrillo).
(log jako załącznik - format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika - np. sp9hty.cbr lub sp9hty.log).
Temat listu: znak_HF - np. sp9hty_HF)."

"Logi: w terminie 3(trzy) dni na adres: zawody@pzk.katowice.pl (tylko format Carrillo).
Temat wiadomości i nazwa pliku musi być znakiem uczestnika np. sp9xxx,
(sp9xxx.cbr)"

"Dzienniki: WYŁĄCZNIE w formacie elektronicznej , termin 7 dni od zakończenia zawodów na e-mail: zawody@pzk.katowice.pl ( log jako załącznik – format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika .
cbr lub log np. sp9hty.cbr lub sp9hty.log. Temat listu: znak_HF – np. sp9hty_HF)."

]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-25 19:26:33 SQ9BDB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420893
KWIATKI z logów!!

w lewej kolumie znak właściwy, w prawej "co autor miał na myśli"

każdy taki popis sztuki piśmienniczej powoduje utratę wielu punktów w Zawodach.


CZĘŚĆ HF:

3Z3AHK 3A3AHK
HF67CES HF63CES
SO3O S03O
SO5MAX SOMAX
SP1NQN SQ1NQN
SP3CYY SP3CJJ
SP3GTS SP3GTZ
SP4DNX SP5DNX
SP4I SQ4I
SP4JSJ SP4JTJ
SP4RKZ SQ4RKZ
SP4RKZ SP4RTZ
SP5FHF SP5FSF
SP5GDY SPGDY
SP5GDY SP5DGY
SP5KAB SP5KP
SP5XHJ SP5XXJ
SP5XVR SQ5XVR
SP5XVR SP5XWR
SP7MFU SQ7MFU
SP7PGK SP7PGE
SP8BA SP8PA
SP8HMZ SP8HM
SP9KJU SP9KIU
SP9ODM SP9OGM
SP9PNB SP9PND
SP9PSJ SP9JPA
SP9S SO9S
SP9XWL SP9QWL
SP9XWL SP8XWL
SP9XWL SP9XVL
SQ1NXW SQ1NQW
SQ1NXW SP9NFW
SQ2ROB SQ2REB
SQ3REA SQ3REW
SQ5HUZ SP5HUZ
SQ5HUZ SQ5HUZZ
SQ5JD SP5JD
SQ5OBV SP5OBV
SQ5PMB SQ6PMB
SQ6IYS SP6IYS
SQ7FGE SQ8FGE
SQ7NSQ SQ7N
SQ7NSQ SP7NSQ
SQ7SAU SQ1SAU
SQ8NGV SP8NGV
SQ8NGV SQ9NGV
SQ8PIW SP8PIW
SQ8PIW SQ8PIWE
SQ9E SP9E
SQ9GEE SP9GEECZĘŚĆ VHF:

SP9EMV SP9EWV
SQ9DIM SQDIM
SQ9IDC SQ9IWC
SQ9MDT SQ9MTD
SQ9PCA SP9PCA
SQ9PPT SQ9PTT
SQ9PPT SP9PPT


VY 73!

Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-25 19:23:08 SQ9BDB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420890
Zwracamy uwagę na błędy popełniane i zamieszczane w logach.

Pomyłki najczęstsze: pisownia V – W, pisownia U – V, pisownia O - 0 (zero).

Zmiana numerów okręgów w znakach korespondentów, lub brak numeru okręgu.

Zamiana sufiksów SQ na SP, SO na SQ, SO na SP.

Zamiana literek w sufiksach, szczególnie tych powtarzających się.

Zamiana literek w grupach kontrolnych: np. DG na GD, NM na MN, MO na M0.

Zamiana literek w lokatorach: JO90 na JN90, JN99 na JO99.


Prosimy zawsze przed wysłaniem, sprawdzać log w Notatniku w celu wyłapania ewentualnych błędów (Total Commander, klawisz F4).W temacie listu tylko znak (np. SQ9BDB) i nic więcej.

Załącznik jako plik znak.cbr (np. sq9bdb.cbr) i nic więcej.

Prosimy tylko z rozszerzeniem .CBR !Zapraszamy na kolejną edycję Zawodów „O Pisankę Wielkanocną” w dniu

02.04.2018 roku (Poniedziałek Wielkanocny).


VY 73!!

Artur SQ9BDB i Marek SP9HTY]]>
Jacek SP9REV SK 2017-04-25 17:14:46 SP5TZY http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453418&komentarz=2420864 Niech spoczywa w pokoju.]]> Jacek SP9REV SK 2017-04-25 16:39:45 SQ6SEC http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453418&komentarz=2420856 Audycje radiowe i programy telewizyjne związane z krótkofalarstwem. 2017-04-25 07:36:12 SP1KP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=450088&komentarz=2420701 https://vod.tvp.pl/30072151/jak-oskar-komune-obalal]]> Audycje radiowe i programy telewizyjne związane z krótkofalarstwem. 2017-04-25 04:46:45 SP2ROB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=450088&komentarz=2420674 http://www.zachod.pl/bez-kategorii/premiera-opowiesc-eteryczna-reportaz-cezarego-galka/#more-656055]]> Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 22:01:26 sq1psa http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420612 Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 21:57:41 sq1psa http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420610 Z tej strony Janek. Chyba masz rację. Ba, na pewno ją masz. Chcąc pomóc Koledze chyba się zagalopowałem.
Ponieważ nigdy nie miałem powodów aby usuwać swoje wpisy, nie mam w tym doświadczenia. Podpowiedz mi proszę jak ten wpis usunąć.]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 21:49:20 sp9fys http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420608 sp5it pisze:

Ryszardzie, skasuj również z qrz.com.[/quote]

Na qrz jest taka uwaga:

Login is required for additional detail.

Rozumiem to w ten sposób, że dla uzyskania informacji muszę się zalogować ergo ujawnić swoje dane.
Poza tym wydaje mi się, że skoro istnieje na tym forum priv to całkiem spokojnie można dane adresowe tam podać.

Sorry jeżeli występuję jako nieproszony adwokat. Uważam jednak, że powinniśmy dbać o prywatność jak tylko jest to możliwe. Nawet w Sieci.

]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 21:23:06 sp5it http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420595 sp9fys pisze:
Kolego sq1psa, nieznany z imienia;
Zainteresowany już z pewnością przeczytał twoje info.
Teraz wypadałoby wykasować ten post, zapewne nie pytałeś wcześniej sp3nnn o wyrażenie zgody na ujawnienie tych danych.
Ryszardzie, skasuj również z qrz.com.]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 21:18:40 sp5ded http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420592
Mam tylko adres.

Jeśli wystarczy to napisz mi pierwsze dwie cyfry telefonu ,po 86.

Pozdrawiam , Henryk SN5C , także na SKYPE
]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 19:04:24 sp9fys http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420527 Teraz wypadałoby wykasować ten post, zapewne nie pytałeś wcześniej sp3nnn o wyrażenie zgody na ujawnienie tych danych.


]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 17:17:20 sq1psa http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420487
SP3NNN
Ryszard Sawicki
Ul.Tylna 16
Wschowa 67-400
Poland
Email: srsp3@o2.pl]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-24 12:18:54 sp4tkr http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420383
Kolego Bogusławie skąd mam wiedzieć, iż punkty z tytułu zrobienia z Kolegą qso były wcześniej już wykazane.

Dla mnie czysta logika wskazuje, że skoro Kolegi nie ma w zestawieniu ogólnym, oraz zestawieniu stacji pracujących emisją cw ,to tym bardziej puntów za te qso nie ma ujętych w całym zestawieniu zawodów.

Dziś już mam taką wiedzę od Kolegi i jeśli tak jest to ok .

Brakuje mi również zapisu stacji które nie przesłały logów i nie chodzi mi o piętnowanie tych stacji,
ale skoro ileś tam qso się odbiera to chciałbym wiedzieć dlaczego.

P.S Gdyby nie tak harda postawa komisji, to bym temat przemilczał jak wielokroć,
ale nie lubię jak ktoś stawia tak sprawę i najpierw publikuje wyniki, a później
strofuje uczestników.


Pozdrawiam
Andrzej sp4tkr
]]>
Forum dla zawodników 2017-04-24 10:50:03 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=447150&komentarz=2420350 sp7ivo pisze:
Nie chcę być złym prorokiem i naprawdę życzę powodzenia przedsięwzięciu, (...)


Wygląda na to, że jednak przedsięwzięcie zakończyło się niepowodzeniem. Od czasu do czasu zaglądam tam. Dział "Dyskusje ogólne" - 3960 wiadomości. Ciekawsze tytuły:


Buy Zoloft Online NO PRESCRIPTION Required, Buy Zoloft Online NO PRESCRIPTION In Uk,

vlan assignment essays for gun control,

Hair Effects For Hair Loss,

ap human geography essay questions essay on parrot bird for kids,

how to write an english paper business plan for loan application,

Before And After Hot Weight Loss,

itd. ....

Nikt chyba już tym forum nie administruje, pomijając fakt, że tematycznych wiadomości jest dosłownie kilka, ostatnia datowana na początek stycznia tego roku.

Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]>
Szukam kontaktu z kolegą Ryszardem SP3NNN 2017-04-24 00:09:52 sp4lvc http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453602&komentarz=2420300 Radio Zachód o krótkofalowcach 2017-04-23 23:19:22 rad_n http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453536&komentarz=2420281 SP3WBX pisze:
Niestety przegapiłem. Można gdzieś odsłuchać?


Jest na dole strony podanej w pierwszym poście.
Bezpośredni link do pliku mp3 z nagraniem audycji:
http://www.zachod.pl/files/2017/04/opisac-23.04.2017-opowiesc-eteryczna.mp3]]>
Radio Zachód o krótkofalowcach 2017-04-23 22:56:15 SP3WBX http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453536&komentarz=2420274 ]]> PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-23 20:46:04 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420239 sp4tkr pisze:

Niestety nie sądzę żeby było dobrze z podliczeniem tych zawodów.

Nikomu nie ubyło, nikomu nie przybyło ?
Nie wiem co masz na myśli i nie bardzo chcę wyręczać komisję w wyjaśnieniach.

Z korespondencji jaką otrzymałem wynika, że problem wynikł z błędnej obsługi plików cabrillo z rozszerzeniem .log przez program sprawdzający.
Program sprawdzający rozliczył i uwzględnił qso z mojego logu, jednak nie umieścił znaku i wyniku na listach. Stąd brak zmian wyników punktowych w klasyfikacji po uwzględnieniu mojej reklamacji.
Rozszerzenie .log jest obok .cbr wymienione w oficjalnej specyfikacji standardu cabrillo http://wwrof.org/cabrillo/ jako poprawne dla tego typu plików. Regulamin zawodów określał tylko format pliku jako cabrillo, natomiast nie precyzował rozszerzenia. Zasugerowałem komisji uściślenie tego punktu regulaminu w przyszłych edycjach zawodów, w przypadku, gdy program sprawdzający nie do końca radzi sobie z obsługą wszystkich plików standardu cabrillo.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo ]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-23 18:49:37 sp4tkr http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420168
Niestety nie sądzę żeby było dobrze z podliczeniem tych zawodów.

Nikomu nie ubyło, nikomu nie przybyło ?


Dalej duże prawdopodobieństwo że Pisanka zwalona !!!

Pozdrawiam
Andrzej sp4tkr
]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-23 16:54:07 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2420130 Oficjalne wyniki http://pzk.katowice.pl/web_documents/wyniki_-_o_pisank__wielkanocn__2017.pdf

Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]>
OT65MLB 2017-04-23 10:32:31 SP9JPA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453560&komentarz=2419977 Belgijski klub ON4MLB z miasta Genk obchodzi w tym roku 65. rocznicę swojej działalności.
Do końca roku jego członkowie będą pracować pod znakiem okolicznościowym OT65MLB.

Członkowie Klubu spotykają się w każdy 3. piątek miesiąca w Polskiej Sali.
To może być ciekawa informacja dla krótkofalowców z Cieszyna, miasta partnerskiego Genk.

Gdyby ktoś chciał ich odwiedzić, to mapkę i zdjęcie miejsca spotkań może sobie obejrzeć pod adresem:
http://www.on4mlb.be/clubavond/]]>
Radio Zachód o krótkofalowcach 2017-04-23 09:50:53 sq6kv http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453536&komentarz=2419968 Radio Zachód o krótkofalowcach 2017-04-23 09:36:17 sp3nyu http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453536&komentarz=2419964 http://stream04.zachod.pl:10121/rz-20kbps.aac]]> Audycje radiowe i programy telewizyjne związane z krótkofalarstwem. 2017-04-23 09:09:42 SP2ROB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=450088&komentarz=2419960

DO WPISU DOŁĄCZONY JEST MATERIAŁ VIDEO - PRZEJDZ NA STRONĘ ABY GO ZOBACZYĆ !Opowieść o klubie SP2PUT i własnych przygodach według Andrzeja SP2CA.DO WPISU DOŁĄCZONY JEST MATERIAŁ VIDEO - PRZEJDZ NA STRONĘ ABY GO ZOBACZYĆ !

]]>
Ludzie , kluby ,miejsca , wydarzenia - wszystko co warto zachować . 2017-04-23 09:05:19 SP2ROB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=448885&komentarz=2419959

DO WPISU DOŁĄCZONY JEST MATERIAŁ VIDEO - PRZEJDZ NA STRONĘ ABY GO ZOBACZYĆ !Opowieść o klubie SP2PUT i własnych przygodach według Andrzeja SP2CA.


.]]>
Radio Zachód o krótkofalowcach 2017-04-22 10:21:59 sp3nyu http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453536&komentarz=2419638 http://www.zachod.pl/bez-kategorii/premiera-opowiesc-eteryczna-reportaz-cezarego-galka/#more-656055]]> PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-22 00:23:05 SP5WA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419575 sp7ivo pisze:
Bogdan, spokojnie. Informuję, że otrzymałem rzeczową odpowiedź na moją reklamacją wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i mój znak ma się znaleźć w końcowej klasyfikacji. Faktem jest, że również byłem zdziwiony pojawieniem się wstępnych wyników na forum, a ich brakiem na oficjalnej stronie. Nie każdy jednak tutaj zagląda. Ważne jednak, że zawody zostały szybko rozliczone i za to należy się uznanie, a pewne niedociągnięcia regulaminowe być może zostaną usunięte w przyszłych edycjach.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo


Dobra rzecz dowiedzieć się o reakcji komisarzy tu na forum. Nie siedzę w obcych skrzynkach mailowych ani nie korzystam z usług służb by wiedzieć coś więcej.
Z wyrażeniem uznania wstrzymam się, jako że zawody nie zostały jeszcze oficjalnie rozliczone.
Na stronie http://pzk.katowice.pl/ brak jakiejkolwiek informacji.
2 dni temu Artur SQ9BDB ogłosił raptem "Wstępne wyniki Zawodów".
Porządnego rozliczania zawodów można się uczyć od ekipy PGA- Zawody.]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-22 00:20:53 SP5WA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419573 sp7ivo pisze:
Bogdan, spokojnie. Informuję, że otrzymałem rzeczową odpowiedź na moją reklamacją wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i mój znak ma się znaleźć w końcowej klasyfikacji. Faktem jest, że również byłem zdziwiony pojawieniem się wstępnych wyników na forum, a ich brakiem na oficjalnej stronie. Nie każdy jednak tutaj zagląda. Ważne jednak, że zawody zostały szybko rozliczone i za to należy się uznanie, a pewne niedociągnięcia regulaminowe być może zostaną usunięte w przyszłych edycjach.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo


Dobra rzecz dowiedzieć się o reakcji komisarzy tu na forum. Nie siedzę w obcych skrzynkach mailowych ani nie korzystam z usług służb by wiedzieć coś więcej.
Z wyrażeniem uznania wstrzymam się, jako że zawody nie zostały jeszcze oficjalnie rozliczone.
Na stronie pzk.katowice.pl brak jakiejkolwiek informacji.
2 dni temu Artur SQ9BDB ogłosił raptem "Wstępne wyniki Zawodów".
Porządnego rozliczania zawodów można się uczyć od ekipy PGA- Zawody.

]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-22 00:20:26 SP5WA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419572 sp7ivo pisze:
Bogdan, spokojnie. Informuję, że otrzymałem rzeczową odpowiedź na moją reklamacją wyjaśniającą zaistniałą sytuację. Reklamacja została rozpatrzona pozytywnie i mój znak ma się znaleźć w końcowej klasyfikacji. Faktem jest, że również byłem zdziwiony pojawieniem się wstępnych wyników na forum, a ich brakiem na oficjalnej stronie. Nie każdy jednak tutaj zagląda. Ważne jednak, że zawody zostały szybko rozliczone i za to należy się uznanie, a pewne niedociągnięcia regulaminowe być może zostaną usunięte w przyszłych edycjach.
Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo


Dobra rzecz dowiedzieć się o reakcji komisarzy tu na forum. Nie siedzę w obcych skrzynkach mailowych ani nie korzystam z usług służb
by wiedzieć coś więcej.
Z wyrażeniem uznania wstrzymam się, jako że zawody nie zostały jeszcze oficjalnie rozliczone.
Na stronie pzk.katowice.pl brak jakiejkolwiek informacji.
2 dni temu Artur SQ9BDB ogłosił raptem "Wstępne wyniki Zawodów".
Porządnego rozliczania zawodów można się uczyć od ekipy PGA- Zawody.

]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-21 23:42:06 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419567 Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]> PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-21 22:32:59 SP5WA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419553 sp4tkr pisze:
...

I się pisanka zwaliła !!!
...


Ech, szkoda gadać. To nie pisanka lecz jaja poświąteczne i kaszana informacyjna a na dodatek dość agresywna reakcja komisarzy na reklamację.
Bogusław czekał przecież całą dobę zanim walnął pięścią w stół pokazując skany na forum.
Osobiście poczułem absmak widząc wrzutkę jakiegoś niesformatowanego pliku na forum jak informację również do mnie, uczestnika zawodów.
P.S. Sugeruję odrobinę galanterii, Szanowna Komisjo.
]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-21 22:30:11 SP5WA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419550 sp4tkr pisze:
...

I się pisanka zwaliła !!!
...


Ech, szkoda gadać. To nie pisanka lecz jaja poświąteczne i kaszana informacyjna a na dodatek dość agresywna reakcja komisarzy na reklamację.
Bogusław czekał przecież całą dobę zanim walnął pięścią w stół pokazując skany na forum.
Osobiście poczułem absmak widząc wrzutkę jakiegoś niesformatowanego pliku na forum jak informację również do mnie, uczestnika zawodów.


]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-21 21:10:46 sp4tkr http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419516
I się pisanka zwaliła !!!

Ostro wygląda też klasyfikacja VHF

Pozdrawiam
Andrzej sp4tkr
]]>
Dzień Marconiego 2017-04-21 18:30:05 SP9JPA http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453492&komentarz=2419469 W Dniu Marconiego w eterze pojawi się wiele stacji okolicznościowych.
Do zdobycia będzie kilka Dyplomów.
Informacje i linki są na moim Blogu.]]>
Jerzmanowice 1 maja 2017 - Zaproszenie na spotkanie krótkofalarskie 2017-04-21 08:31:59 sq9pxb http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453437&komentarz=2419329
Pozdrawiam]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-21 00:02:22 sp9hty http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419290 Bardzo proszę przed składaniem reklamacji na forum SP7PKI przeczytać dokładnie regulamin.
Tu nie jest na to miejsce.
Na reklamacje daliśmy 2/ DWA/ dni.
Reklamację należy składać tam gdzie się wysyła logi.
Reklamacja zgodna z regulaminem będzie uwzględniona niezwłocznie.
Pozdrawiam
Marek SP9HTY]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-20 23:02:00 sp7ivo http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419275 SQ9BDB pisze:
WITAM

Wstępne wyniki Zawodów.


CZĘŚĆ HF

(...)

Termin reklamacji - 2 dni.


KOMISJA ZAWODÓW

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB


Pisałem na maila, ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Zgodnie z powyższym składam reklamację. Nie ma mojego znaku w wynikach zawodów, ani w alfabetycznym wykazie stacji biorących udział w zawodach, pomimo, że log wysłałem w terminie i otrzymałem potwierdzenie.

Pozdrawiam. Bogusław sp7ivo]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-20 22:08:29 SQ9BDB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419261
Wstępne wyniki Zawodów


CZĘŚĆ VHF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach

-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
Znak | Kat.|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SO9AHM | B | 46 | 39 | 84,78 | 1487 | 1487 |
SO9EWJ | A | 38 | 35 | 92,11 | 1787 | 1787 |
SP0ASRS | C | 11 | 7 | 63,64 | 239 | 239 |
SP9AX | A | 22 | 20 | 90,91 | 679 | 679 |
SP9CPU | B | 34 | 26 | 76,47 | 592 | 592 |
SP9EMV | B | 37 | 32 | 86,49 | 1772 | 1772 |
SP9FRZ | A | 23 | 19 | 82,61 | 1081 | 1081 |
SP9GFI | B | 27 | 25 | 92,59 | 775 | 775 |
SP9HTY | B | 32 | 31 | 96,88 | 1041 | 1041 |
SP9KTK | C | 25 | 23 | 92,00 | 875 | 875 |
SP9KUP | C | 41 | 36 | 87,80 | 1744 | 1744 |
SP9MDY | A | 12 | 8 | 66,67 | 585 | 585 |
SP9O | A | 27 | 23 | 85,19 | 1162 | 1162 |
SP9PGE | C | 20 | 20 | 100,00 | 899 | 899 |
SP9PNB |CHECK| 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SP9PSB | A | 25 | 23 | 92,00 | 1330 | 1330 |
SP9TBT | B | 44 | 30 | 68,18 | 1079 | 1079 |
SP9ZHR | C | 43 | 39 | 90,70 | 1286 | 1286 |
SQ6PLH | A | 38 | 28 | 73,68 | 3378 | 3378 |
SQ9BDB | A | 40 | 32 | 80,00 | 1104 | 1104 |
SQ9DHP | A | 16 | 13 | 81,25 | 293 | 293 |
SQ9DIM | A | 26 | 20 | 76,92 | 710 | 710 |
SQ9FMU | B | 27 | 24 | 88,89 | 890 | 890 |
SQ9IAB | A | 17 | 16 | 94,12 | 994 | 994 |
SQ9IDC | A | 23 | 20 | 86,96 | 623 | 623 |
SQ9ITA | B | 47 | 43 | 91,49 | 2181 | 2181 |
SQ9JKL | A | 33 | 30 | 90,91 | 1563 | 1563 |
SQ9KPA | B | 27 | 27 | 100,00 | 590 | 590 |
SQ9KWY | A | 28 | 26 | 92,86 | 1226 | 1226 |
SQ9MDT | A | 23 | 21 | 91,30 | 601 | 601 |
SQ9MLZ | B | 45 | 42 | 93,33 | 1353 | 1353 |
SQ9OJN | B | 10 | 10 | 100,00 | 551 | 551 |
SQ9ORN | A | 21 | 20 | 95,24 | 572 | 572 |
SQ9PCA | B | 51 | 48 | 94,12 | 2008 | 2008 |
SQ9PPT | A | 37 | 33 | 89,19 | 1105 | 1105 |
SQ9PQB | A | 24 | 23 | 95,83 | 821 | 821 |
SQ9PUW | B | 49 | 43 | 87,76 | 2236 | 2236 |
SQ9RZA | A | 39 | 34 | 87,18 | 1723 | 1723 |
SQ9SHX | A | 16 | 10 | 62,50 | 388 | 388 |
SQ9WRT | A | 9 | 9 | 100,00 | 568 | 568 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Zestawienie stacji według uzyskanych wyników:


Kategoria A-VHF – stacje indywidualne tylko FM
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ6PLH | A | 38 | 28 | 73,68 | 3378 | 3378 |
SO9EWJ | A | 38 | 35 | 92,11 | 1787 | 1787 |
SQ9RZA | A | 39 | 34 | 87,18 | 1723 | 1723 |
SQ9JKL | A | 33 | 30 | 90,91 | 1563 | 1563 |
SP9PSB | A | 25 | 23 | 92,00 | 1330 | 1330 |
SQ9KWY | A | 28 | 26 | 92,86 | 1226 | 1226 |
SP9O | A | 27 | 23 | 85,19 | 1162 | 1162 |
SQ9PPT | A | 37 | 33 | 89,19 | 1105 | 1105 |
SQ9BDB | A | 40 | 32 | 80,00 | 1104 | 1104 |
SP9FRZ | A | 23 | 19 | 82,61 | 1081 | 1081 |
SQ9IAB | A | 17 | 16 | 94,12 | 994 | 994 |
SQ9PQB | A | 24 | 23 | 95,83 | 821 | 821 |
SQ9DIM | A | 26 | 20 | 76,92 | 710 | 710 |
SP9AX | A | 22 | 20 | 90,91 | 679 | 679 |
SQ9IDC | A | 23 | 20 | 86,96 | 623 | 623 |
SQ9MDT | A | 23 | 21 | 91,30 | 601 | 601 |
SP9MDY | A | 12 | 8 | 66,67 | 585 | 585 |
SQ9ORN | A | 21 | 20 | 95,24 | 572 | 572 |
SQ9WRT | A | 9 | 9 | 100,00 | 568 | 568 |
SQ9SHX | A | 16 | 10 | 62,50 | 388 | 388 |
SQ9DHP | A | 16 | 13 | 81,25 | 293 | 293 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria B-VHF – stacje indywidualne MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SQ9PUW | B | 49 | 43 | 87,76 | 2236 | 2236 |
SQ9ITA | B | 47 | 43 | 91,49 | 2181 | 2181 |
SQ9PCA | B | 51 | 48 | 94,12 | 2008 | 2008 |
SP9EMV | B | 37 | 32 | 86,49 | 1772 | 1772 |
SO9AHM | B | 46 | 39 | 84,78 | 1487 | 1487 |
SQ9MLZ | B | 45 | 42 | 93,33 | 1353 | 1353 |
SP9TBT | B | 44 | 30 | 68,18 | 1079 | 1079 |
SP9HTY | B | 32 | 31 | 96,88 | 1041 | 1041 |
SQ9FMU | B | 27 | 24 | 88,89 | 890 | 890 |
SP9GFI | B | 27 | 25 | 92,59 | 775 | 775 |
SP9CPU | B | 34 | 26 | 76,47 | 592 | 592 |
SQ9KPA | B | 27 | 27 | 100,00 | 590 | 590 |
SQ9OJN | B | 10 | 10 | 100,00 | 551 | 551 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+


Kategoria C-VHF – stacje klubowe MIX
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+
SP9KUP | C | 41 | 36 | 87,80 | 1744 | 1744 |
SP9ZHR | C | 43 | 39 | 90,70 | 1286 | 1286 |
SP9PGE | C | 20 | 20 | 100,00 | 899 | 899 |
SP9KTK | C | 25 | 23 | 92,00 | 875 | 875 |
SP0ASRS | C | 11 | 7 | 63,64 | 239 | 239 |
-------------+-----+--------+--------+--------+---------+---------+

Logi do kontroli

SP9PNB


Termin reklamacji - 2 dni.


Komisja Zawodów

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-20 22:06:39 SQ9BDB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2419259
Wstępne wyniki Zawodów.


CZĘŚĆ HF


Alfabetyczny wykaz stacji biorących udział w zawodach
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 74 | 68 | 91,89 | 68 | 60 | 4080 |
HF67CES | B | 23 | 20 | 86,96 | 20 | 20 | 400 |
SN5L | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 37 | 1369 |
SN6N | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 43 | 2236 |
SO3O | A | 83 | 77 | 92,77 | 77 | 62 | 4774 |
SO5MAX | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 48 | 2592 |
SO5T | C | 50 | 39 | 78,00 | 39 | 36 | 1404 |
SP1AEN | B | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 36 | 1476 |
SP1C | B | 43 | 41 | 95,35 | 41 | 37 | 1517 |
SP1NQN | A | 89 | 78 | 87,64 | 78 | 64 | 4992 |
SP2AEK | B | 38 | 36 | 94,74 | 36 | 32 | 1152 |
SP2AYC | A | 79 | 71 | 89,87 | 71 | 54 | 3834 |
SP2GOW | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 21 | 483 |
SP2GUC | CHECKLOG
SP2HGV | C | 54 | 43 | 79,63 | 43 | 39 | 1677 |
SP2MHC | B | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 21 | 483 |
SP2MHD | B | 21 | 21 | 100,00 | 21 | 21 | 441 |
SP2QG | B | 42 | 40 | 95,24 | 40 | 36 | 1440 |
SP2REC | C | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 24 | 624 |
SP3CAD | C | 10 | 9 | 90,00 | 9 | 10 | 90 |
SP3CYY | C | 62 | 54 | 87,10 | 54 | 48 | 2592 |
SP3GTS | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SP3LWP | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 31 | 1054 |
SP3SLU | B | 22 | 22 | 100,00 | 22 | 21 | 462 |
SP4AWE | B | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 33 | 1254 |
SP4BOS | B | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 21 | 483 |
SP4CUF | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 23 | 598 |
SP4DNX | B | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 26 | 728 |
SP4G | A | 50 | 43 | 86,00 | 43 | 32 | 1376 |
SP4GHL | B | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 13 | 156 |
SP4I | C | 30 | 25 | 83,33 | 25 | 24 | 600 |
SP4JSJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 30 | 900 |
SP4RKZ | C | 60 | 52 | 86,67 | 52 | 47 | 2444 |
SP4TKR | B | 43 | 40 | 93,02 | 40 | 35 | 1400 |
SP4W | B | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 36 | 1476 |
SP5BMU | B | 37 | 33 | 89,19 | 33 | 30 | 990 |
SP5FHF | B | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 24 | 696 |
SP5GDY | A | 77 | 69 | 89,61 | 69 | 58 | 4002 |
SP5KAB | D | 66 | 60 | 90,91 | 60 | 53 | 3180 |
SP5WA | B | 38 | 35 | 92,11 | 35 | 31 | 1085 |
SP5XHJ | C | 68 | 62 | 91,18 | 62 | 53 | 3286 |
SP5XVR | C | 59 | 51 | 86,44 | 51 | 44 | 2244 |
SP6BXM | B | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 26 | 702 |
SP6IZU | C | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 19 | 361 |
SP6MM | C | 7 | 6 | 85,71 | 6 | 7 | 42 |
SP7EWD | B | 27 | 23 | 85,19 | 23 | 22 | 506 |
SP7MFU | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 28 | 868 |
SP7MJL | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 28 | 812 |
SP7PGK | D | 77 | 65 | 84,42 | 65 | 55 | 3575 |
SP8BA | C | 73 | 62 | 84,93 | 62 | 54 | 3348 |
SP8E | C | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 20 | 500 |
SP8HMZ | C | 64 | 55 | 85,94 | 55 | 47 | 2585 |
SP8IRQ | C | 41 | 39 | 95,12 | 39 | 35 | 1365 |
SP8NCZ | C | 17 | 12 | 70,59 | 12 | 11 | 132 |
SP9A | A | 91 | 84 | 92,31 | 84 | 65 | 5460 |
SP9BCH | B | 37 | 32 | 86,49 | 32 | 29 | 928 |
SP9CVQ | C | 18 | 16 | 88,89 | 16 | 16 | 256 |
SP9EMV | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 33 | 1122 |
SP9IEK | C | 71 | 62 | 87,32 | 62 | 52 | 3224 |
SP9JTZ | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 29 | 986 |
SP9KDU | D | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 16 | 240 |
SP9KJU | D | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 23 | 575 |
SP9KTK | D | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SP9KUP | D | 53 | 45 | 84,91 | 45 | 41 | 1845 |
SP9MAN | C | 60 | 58 | 96,67 | 58 | 50 | 2900 |
SP9ODM | C | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 22 | 572 |
SP9PGE | D | 50 | 45 | 90,00 | 45 | 42 | 1890 |
SP9PNB | CHECKLOG
SP9PSJ | D | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 27 | 729 |
SP9RI | B | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 26 | 728 |
SP9S | C | 73 | 65 | 89,04 | 65 | 56 | 3640 |
SP9TBT | C | 14 | 10 | 71,43 | 10 | 11 | 110 |
SP9XWL | C | 39 | 34 | 87,18 | 34 | 32 | 1088 |
SP9ZHR | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 54 | 3402 |
SQ1NXW | C | 27 | 24 | 88,89 | 24 | 23 | 552 |
SQ2EAN | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 29 | 870 |
SQ2GXO | B | 40 | 39 | 97,50 | 39 | 33 | 1287 |
SQ2HEB | B | 30 | 25 | 83,33 | 25 | 23 | 575 |
SQ2ROB | C | 22 | 15 | 68,18 | 15 | 15 | 225 |
SQ3REA | C | 60 | 52 | 86,67 | 52 | 46 | 2392 |
SQ4JUM | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 29 | 957 |
SQ5CQ | C | 64 | 58 | 90,63 | 58 | 51 | 2958 |
SQ5HUZ | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 25 | 650 |
SQ5JD | C | 61 | 46 | 75,41 | 46 | 41 | 1886 |
SQ5OBV | C | 54 | 48 | 88,89 | 48 | 39 | 1872 |
SQ5PMB | C | 48 | 44 | 91,67 | 44 | 38 | 1672 |
SQ6IYS | C | 52 | 46 | 88,46 | 46 | 40 | 1840 |
SQ6PLH | C | 32 | 27 | 84,38 | 27 | 24 | 648 |
SQ7FGE | C | 12 | 11 | 91,67 | 11 | 10 | 110 |
SQ7LQJ | C | 38 | 36 | 94,74 | 36 | 33 | 1188 |
SQ7NSQ | C | 60 | 50 | 83,33 | 50 | 46 | 2300 |
SQ7SAU | C | 42 | 36 | 85,71 | 36 | 33 | 1188 |
SQ7SAX | C | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 16 | 272 |
SQ8AL | C | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 27 | 783 |
SQ8LHI | A | 24 | 17 | 70,83 | 17 | 14 | 238 |
SQ8MFB | C | 40 | 35 | 87,50 | 35 | 31 | 1085 |
SQ8NGV | C | 66 | 55 | 83,33 | 55 | 48 | 2640 |
SQ8PIW | C | 36 | 33 | 91,67 | 33 | 30 | 990 |
SQ8SET | C | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 18 | 378 |
SQ9E | A | 79 | 67 | 84,81 | 67 | 55 | 3685 |
SQ9FMU | A | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 29 | 899 |
SQ9GEE | C | 29 | 22 | 75,86 | 22 | 20 | 440 |
SQ9IAB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 33 | 1221 |
SQ9ITA | C | 50 | 42 | 84,00 | 42 | 37 | 1554 |
SQ9IWS | C | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
SQ9JXF | C | 16 | 12 | 75,00 | 12 | 13 | 156 |
SQ9MZ | A | 61 | 58 | 95,08 | 58 | 49 | 2842 |
SQ9PCA | C | 69 | 61 | 88,41 | 61 | 55 | 3355 |
SQ9Z | C | 10 | 9 | 90,00 | 9 | 9 | 81 |

****************************************************************************


Zestawienie stacji biorących udział w zawodach według kategorii


Grupa A - stacje indywidualne MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9A | A | 91 | 84 | 92,31 | 84 | 65 | 5460 |
SP1NQN | A | 89 | 78 | 87,64 | 78 | 64 | 4992 |
SO3O | A | 83 | 77 | 92,77 | 77 | 62 | 4774 |
SP5GDY | A | 77 | 69 | 89,61 | 69 | 58 | 4002 |
SP2AYC | A | 79 | 71 | 89,87 | 71 | 54 | 3834 |
SQ9E | A | 79 | 67 | 84,81 | 67 | 55 | 3685 |
SQ9MZ | A | 61 | 58 | 95,08 | 58 | 49 | 2842 |
SP4G | A | 50 | 43 | 86,00 | 43 | 32 | 1376 |
SQ9FMU | A | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 29 | 899 |
SQ8LHI | A | 24 | 17 | 70,83 | 17 | 14 | 238 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP1C | B | 43 | 41 | 95,35 | 41 | 37 | 1517 |
SP1AEN | B | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 36 | 1476 |
SP4W | B | 44 | 41 | 93,18 | 41 | 36 | 1476 |
SP2QG | B | 42 | 40 | 95,24 | 40 | 36 | 1440 |
SP4TKR | B | 43 | 40 | 93,02 | 40 | 35 | 1400 |
SQ2GXO | B | 40 | 39 | 97,50 | 39 | 33 | 1287 |
SP4AWE | B | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 33 | 1254 |
SP2AEK | B | 38 | 36 | 94,74 | 36 | 32 | 1152 |
SP9EMV | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 33 | 1122 |
SP5WA | B | 38 | 35 | 92,11 | 35 | 31 | 1085 |
SP3LWP | B | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 31 | 1054 |
SP5BMU | B | 37 | 33 | 89,19 | 33 | 30 | 990 |
SP9BCH | B | 37 | 32 | 86,49 | 32 | 29 | 928 |
SP7MJL | B | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 28 | 812 |
SP4DNX | B | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 26 | 728 |
SP9RI | B | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 26 | 728 |
SP6BXM | B | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 26 | 702 |
SP5FHF | B | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 24 | 696 |
SQ2HEB | B | 30 | 25 | 83,33 | 25 | 23 | 575 |
SP7EWD | B | 27 | 23 | 85,19 | 23 | 22 | 506 |
SP2GOW | B | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 21 | 483 |
SP2MHC | B | 28 | 23 | 82,14 | 23 | 21 | 483 |
SP4BOS | B | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 21 | 483 |
SP3SLU | B | 22 | 22 | 100,00 | 22 | 21 | 462 |
SP2MHD | B | 21 | 21 | 100,00 | 21 | 21 | 441 |
HF67CES | B | 23 | 20 | 86,96 | 20 | 20 | 400 |
SP4GHL | B | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 13 | 156 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK | C | 74 | 68 | 91,89 | 68 | 60 | 4080 |
SP9S | C | 73 | 65 | 89,04 | 65 | 56 | 3640 |
SQ9PCA | C | 69 | 61 | 88,41 | 61 | 55 | 3355 |
SP8BA | C | 73 | 62 | 84,93 | 62 | 54 | 3348 |
SP5XHJ | C | 68 | 62 | 91,18 | 62 | 53 | 3286 |
SP9IEK | C | 71 | 62 | 87,32 | 62 | 52 | 3224 |
SQ5CQ | C | 64 | 58 | 90,63 | 58 | 51 | 2958 |
SP9MAN | C | 60 | 58 | 96,67 | 58 | 50 | 2900 |
SQ8NGV | C | 66 | 55 | 83,33 | 55 | 48 | 2640 |
SO5MAX | C | 60 | 54 | 90,00 | 54 | 48 | 2592 |
SP3CYY | C | 62 | 54 | 87,10 | 54 | 48 | 2592 |
SP8HMZ | C | 64 | 55 | 85,94 | 55 | 47 | 2585 |
SP4RKZ | C | 60 | 52 | 86,67 | 52 | 47 | 2444 |
SQ3REA | C | 60 | 52 | 86,67 | 52 | 46 | 2392 |
SQ7NSQ | C | 60 | 50 | 83,33 | 50 | 46 | 2300 |
SP5XVR | C | 59 | 51 | 86,44 | 51 | 44 | 2244 |
SN6N | C | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 43 | 2236 |
SQ5JD | C | 61 | 46 | 75,41 | 46 | 41 | 1886 |
SQ5OBV | C | 54 | 48 | 88,89 | 48 | 39 | 1872 |
SQ6IYS | C | 52 | 46 | 88,46 | 46 | 40 | 1840 |
SP2HGV | C | 54 | 43 | 79,63 | 43 | 39 | 1677 |
SQ5PMB | C | 48 | 44 | 91,67 | 44 | 38 | 1672 |
SQ9ITA | C | 50 | 42 | 84,00 | 42 | 37 | 1554 |
SO5T | C | 50 | 39 | 78,00 | 39 | 36 | 1404 |
SN5L | C | 41 | 37 | 90,24 | 37 | 37 | 1369 |
SP8IRQ | C | 41 | 39 | 95,12 | 39 | 35 | 1365 |
SQ9IWS | C | 40 | 38 | 95,00 | 38 | 34 | 1292 |
SQ9IAB | C | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 33 | 1221 |
SQ7LQJ | C | 38 | 36 | 94,74 | 36 | 33 | 1188 |
SQ7SAU | C | 42 | 36 | 85,71 | 36 | 33 | 1188 |
SP9XWL | C | 39 | 34 | 87,18 | 34 | 32 | 1088 |
SQ8MFB | C | 40 | 35 | 87,50 | 35 | 31 | 1085 |
SQ8PIW | C | 36 | 33 | 91,67 | 33 | 30 | 990 |
SP9JTZ | C | 35 | 34 | 97,14 | 34 | 29 | 986 |
SQ4JUM | C | 35 | 33 | 94,29 | 33 | 29 | 957 |
SP4JSJ | C | 35 | 30 | 85,71 | 30 | 30 | 900 |
SQ2EAN | C | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 29 | 870 |
SP7MFU | C | 34 | 31 | 91,18 | 31 | 28 | 868 |
SQ8AL | C | 31 | 29 | 93,55 | 29 | 27 | 783 |
SP3GTS | C | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 26 | 754 |
SQ5HUZ | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 25 | 650 |
SQ6PLH | C | 32 | 27 | 84,38 | 27 | 24 | 648 |
SP2REC | C | 31 | 26 | 83,87 | 26 | 24 | 624 |
SP4I | C | 30 | 25 | 83,33 | 25 | 24 | 600 |
SP4CUF | C | 29 | 26 | 89,66 | 26 | 23 | 598 |
SP9ODM | C | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 22 | 572 |
SQ1NXW | C | 27 | 24 | 88,89 | 24 | 23 | 552 |
SP8E | C | 25 | 25 | 100,00 | 25 | 20 | 500 |
SQ9GEE | C | 29 | 22 | 75,86 | 22 | 20 | 440 |
SQ8SET | C | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 18 | 378 |
SP6IZU | C | 20 | 19 | 95,00 | 19 | 19 | 361 |
SQ7SAX | C | 19 | 17 | 89,47 | 17 | 16 | 272 |
SP9CVQ | C | 18 | 16 | 88,89 | 16 | 16 | 256 |
SQ2ROB | C | 22 | 15 | 68,18 | 15 | 15 | 225 |
SQ9JXF | C | 16 | 12 | 75,00 | 12 | 13 | 156 |
SP8NCZ | C | 17 | 12 | 70,59 | 12 | 11 | 132 |
SP9TBT | C | 14 | 10 | 71,43 | 10 | 11 | 110 |
SQ7FGE | C | 12 | 11 | 91,67 | 11 | 10 | 110 |
SP3CAD | C | 10 | 9 | 90,00 | 9 | 10 | 90 |
SQ9Z | C | 10 | 9 | 90,00 | 9 | 9 | 81 |
SP6MM | C | 7 | 6 | 85,71 | 6 | 7 | 42 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa D - stacje klubowe MIXED

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7PGK | D | 77 | 65 | 84,42 | 65 | 55 | 3575 |
SP9ZHR | D | 68 | 63 | 92,65 | 63 | 54 | 3402 |
SP5KAB | D | 66 | 60 | 90,91 | 60 | 53 | 3180 |
SP9PGE | D | 50 | 45 | 90,00 | 45 | 42 | 1890 |
SP9KUP | D | 53 | 45 | 84,91 | 45 | 41 | 1845 |
SP9KTK | D | 39 | 37 | 94,87 | 37 | 31 | 1147 |
SP9PSJ | D | 30 | 27 | 90,00 | 27 | 27 | 729 |
SP9KJU | D | 29 | 25 | 86,21 | 25 | 23 | 575 |
SP9KDU | D | 15 | 15 | 100,00 | 15 | 16 | 240 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Logi do kontroli

SP2GUC SP9PNB


Termin reklamacji - 2 dni.


KOMISJA ZAWODÓW

Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 20:10:31 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2419208
Nie do końca ....
Moje licencje były procedowane w Warszawie a fizycznie zostały
podpisane i wysłane z Siemianowic

eno [/quote]

Nie zaprzeczam ale ja piszę o moim wniosku z marca br. o przydzielenie znaku dodatkowego HF67CES (nie ma już znaków okolicznościowych za free; trzeba zapłacić 82 zł).
Przed złożeniem wniosku telefonowałem do mojego UKE Wrocław i stamtąd mnie skierowali prosto do Warszawy.
Chodzi oczywiście o wydawanie naszych pozwoleń przez UKE.
Jurek]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 13:42:12 sp9eno http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2419014 EI2KK pisze:
  sp9eno pisze:
  Byłbym nieuczciwy, gdybym nie napisał kilku ciepłych słów o UKE.
  Otóż 14 kwietnia wpłynęły do UKE w Warszawie dwa wnioski o licencję
  czasową-okolicznościową i o przedłużenie licencji na przemiennik.
  Dziś jest 20 kwiecień i te dwie licencje wylądowały parę chwil temu na moim biurku.
  Jestem zwyczajnie w szoku i poza słowem DZIĘKUJĘ nie wiem co powiedzieć.
  To nowa jakość w funkcjonowaniu UKE i oby tylko tak dalej.

  Andrzej sp9eno


Znaczy dziwi cie ze cos moze byc zalatwione normalnie?

To ci powiem jeszcze jedna 'normalnosc' - jak sie przeprowadzalem do obecnego domu musialem uaktualnic licencje, wyslalem wniosek z nowym adesem, ale nie wypelnilem jakiejs rubryki.. po 2 dniach zadzwonil do mnie pracownik OfComu z informacja ze wniosek jest niekompletny, powiedzial jakiej informacji brakuje... powiedzialem co tam powinno byc wpisane i pytam czy mam wyslac jeszcze raz wniosek - co odpowiedzial? 'Nie, juz dopisalem'... i po kolejnych 2 dniach licencja na nowy adres przyszla poczta..Najbardziej to mnie dziwi, że Ty jesteś zdziwiony moim zdziwieniem.
Generalnie to w moim wieku trudno o zdziwienie zjawiskami nienormalnymi
a zjawiska normalne przyjmowane są ze skrywaną radością i niedowierzaniem.
A żebyś ze swoim lepszym krajem nie był za bardzo "do przodu", to wspomnę tylko,
że w międzyczasie poproszono mnie też telefonicznie o uzupełnienie wniosku o załącznik,
o którym zwyczajnie zapomniałem.W międzyczasie były święta.
A na stronie UKE jest informacja, że procedowanie może trwać do 6 tygodni.
Więc owszem, byłem zaskoczony ekspresowym tempem procedowania.
EI to jednak nie SP- w EI są same kropki a w SP tez kreski .

eno ]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 12:54:57 canis_lupus http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2418992

Nie ma już "w Krakowie".
Wszystko załatwia Warszawa, taka sympatyczna i uczynna Pani.
Pozdrawiam Tę Panią.
Jurek [/quote]

Może ta sama? W Krakowie była (jest?) bardzo sympatyczna pani Dorotka, z którą szło wszystko załatwić szybko i bez zbędnych zgrzytów. ]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 12:51:11 sp6ces http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2418991

W Krakowie sympatyczne działania to norma. Pozdrawiam![/quote]


Nie ma już "w Krakowie".
Wszystko załatwia Warszawa, taka sympatyczna i uczynna Pani.
Pozdrawiam Ją.
Jurek ]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 12:48:20 canis_lupus http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2418990 sp9eno pisze:
Byłbym nieuczciwy, gdybym nie napisał kilku ciepłych słów o UKE.
Otóż 14 kwietnia wpłynęły do UKE w Warszawie dwa wnioski o licencję
czasową-okolicznościową i o przedłużenie licencji na przemiennik.
Dziś jest 20 kwiecień i te dwie licencje wylądowały parę chwil temu na moim biurku.
Jestem zwyczajnie w szoku i poza słowem DZIĘKUJĘ nie wiem co powiedzieć.
To nowa jakość w funkcjonowaniu UKE i oby tylko tak dalej.

Andrzej sp9enoW Krakowie sympatyczne działania to norma. Pozdrawiam!]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 12:47:21 EI2KK http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2418989 sp9eno pisze:
Byłbym nieuczciwy, gdybym nie napisał kilku ciepłych słów o UKE.
Otóż 14 kwietnia wpłynęły do UKE w Warszawie dwa wnioski o licencję
czasową-okolicznościową i o przedłużenie licencji na przemiennik.
Dziś jest 20 kwiecień i te dwie licencje wylądowały parę chwil temu na moim biurku.
Jestem zwyczajnie w szoku i poza słowem DZIĘKUJĘ nie wiem co powiedzieć.
To nowa jakość w funkcjonowaniu UKE i oby tylko tak dalej.

Andrzej sp9eno


Znaczy dziwi cie ze cos moze byc zalatwione normalnie?

To ci powiem jeszcze jedna 'normalnosc' - jak sie przeprowadzalem do obecnego domu musialem uaktualnic licencje, wyslalem wniosek z nowym adesem, ale nie wypelnilem jakiejs rubryki.. po 2 dniach zadzwonil do mnie pracownik OfComu z informacja ze wniosek jest niekompletny, powiedzial jakiej informacji brakuje... powiedzialem co tam powinno byc wpisane i pytam czy mam wyslac jeszcze raz wniosek - co odpowiedzial? 'Nie, juz dopisalem'... i po kolejnych 2 dniach licencja na nowy adres przyszla poczta..

]]>
UKE-nowe licencje 2017-04-20 12:41:42 sp9eno http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=32373&komentarz=2418987 Otóż 14 kwietnia wpłynęły do UKE w Warszawie dwa wnioski o licencję
czasową-okolicznościową i o przedłużenie licencji na przemiennik.
Dziś jest 20 kwiecień i te dwie licencje wylądowały parę chwil temu na moim biurku.
Jestem zwyczajnie w szoku i poza słowem DZIĘKUJĘ nie wiem co powiedzieć.
To nowa jakość w funkcjonowaniu UKE i oby tylko tak dalej.

Andrzej sp9eno]]>
Jerzmanowice 1 maja 2017 - Zaproszenie na spotkanie krótkofalarskie 2017-04-20 08:01:48 SP9SM http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453437&komentarz=2418904 Coroczny Radiozlot w Mikołowie w Śląskim Ogrodzie Botanicznym również w tym samym terminie, a chciało by się i tu i tam.

Pozdrawiam
Antoni]]>
Jerzmanowice 1 maja 2017 - Zaproszenie na spotkanie krótkofalarskie 2017-04-20 00:41:45 SQ9JDO http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453437&komentarz=2418873


Andrzej SQ9JDO
sq9jdo.com.pl]]>
PISANKA WIELKANOCNA 2017 2017-04-19 22:21:10 SQ9BDB http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452485&komentarz=2418848
Dziękujemy za pracę w Zawodach. Frekwencja dopisała i tak:

HF - 107 logów + 2 SWL, brakuje jeszcze kilkunastu logów,

VHF - 38 logów, brakuje co najmniej 10 logów.


Termin upływa w czwartek o godzinie 22.00 LT.

Prosimy o nie czekanie do końca terminu, tylko przysłanie logu, gdyż tylko potwierdzone łączności są zaliczane.

Pozwoli to na umieszczenie wyników zaraz po tej godzinie.


VY 73

Marek SP9HTY i Artur SQ9BDB]]>
Radioamator 2017-04-19 20:49:44 rad_n http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418816 SP2LIG pisze:
Teraz już wszystko jest jasne poza tym : np. płacąc jednakową cenę za mieszkanie mam z urzędu zaklepaną powierzchnię np. 100 m2 ale wybieram np. 50 m2. Dziwne i logicznie totalnie niezrozumiałe. Nie sadziłem że w drugiej dekadzie XXI w znajdę się jeszcze samobiczownicy.
Dziękuję wam Towarzysze za rozjaśnienie mrocznej ciemności, teraz mogę spać spokojnie.


Dlaczego samobiczowanie? Na przykład obowiązują inne zasady zgłaszania instalacji antenowych dla stacji do 150W i powyżej 150W - jak komuś się nie chce walczyć z dodatkowymi formalnościami a i tak używa maksymalnie 100W out, to wnioskuje o pozwolenie 150W i ma z głowy (nie musi się tłumaczyć w urzędzie przed niewykwalifikowanym urzędnikiem, że używa mocy znacznie niższych niż w pozwoleniu).

Czasem odnoszę wrażenie, że to co masz napisane na papierkach jest dla Ciebie ważniejsze niż stan faktyczny (na przykład pozwolenie z napisem CEPT jest wg Ciebie lepsze niż zwykła decyzja zmieniająca nawet jeśli nadajesz tylko z kraju, tak samo pozwolenie 150W jest "samobiczowaniem" jeśli można wystąpić o 500W mimo że... i tak ktoś nadaje ze sprzętu 100W ). To trochę jak gadanie, że dla taksówkarza prawo jazdy na autobus jest lepsze niż prawo jazdy na osobówki ]]>
Radioamator 2017-04-19 20:22:12 sq6ade http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418797 Radioamator 2017-04-19 19:59:43 SP2LIG http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418788 Dziękuję wam Towarzysze za rozjaśnienie mrocznej ciemności, teraz mogę spać spokojnie.
________________
Greg SP2LIG
]]>
Radioamator 2017-04-19 19:39:59 SP9GMK http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418783 Radioamator 2017-04-19 19:34:44 SP5PY http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418782 SQ7LQJ pisze:
Ciekawe jest to że jest od kilku dni aktualizowana jest raz na dobę.

Nie jest. Wciąż brak danych np. o stacji SO5B]]>
Radioamator 2017-04-19 19:32:01 SP5PY http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418781 Radioamator 2017-04-19 18:59:57 SP2LIG http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418773 W w/w spisie można znaleźć operatorów z kategorią 1 ale z mocą 250 lub 300W.
Jeżeli ktoś z Towarzystwa posiada stosowną wiedzę to proszę o wyprowadzenie mnie z ciemności.
Nawiedzeni dla was totalny luzik, lepiej będzie jak pójdziecie na spacer.
______________
Greg SP2LIG]]>
Radioamator 2017-04-19 18:49:07 SQ7LQJ http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418768 Pozdrawiam]]> Radioamator 2017-04-19 18:40:04 SQ6NDM http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418764 Jacek SP9REV SK 2017-04-19 18:38:46 SQ6RGG http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453418&komentarz=2418761 ]]> Jacek SP9REV SK 2017-04-19 18:28:35 SP5TZY http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453418&komentarz=2418759 Do zobaczenia Jacku po tamtej stronie...]]> Radioamator 2017-04-19 18:11:59 sp3nux http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418750 SQ7LQJ pisze:
Polecam ciekawy link do strony: https://amator.uke.gov.pl/
Pozdrawiam


Strona znana od dawna.
Co szczególnego jest tam do zobaczenia/poczytania?

]]>
Radioamator 2017-04-19 16:35:43 SQ7LQJ http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453423&komentarz=2418717 https://amator.uke.gov.pl/
Pozdrawiam]]>
HAM RADIO Friedrichshafen 2017 2017-04-19 14:57:17 sp9aki http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453415&komentarz=2418685 Jacek SP9REV SK 2017-04-19 12:32:10 SP9Z http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453418&komentarz=2418625 Cześć jego pamięci!
]]>
Youth Contesting Program (YCP R1 IARU) 2017 - młodzi Ham's na europejskich stacjach contestowych 2017-04-19 12:22:40 sp3slu http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=452962&komentarz=2418622 http://www.ham-yota.com/youth-contesting-program/]]> HAM RADIO Friedrichshafen 2017 2017-04-19 11:28:15 sp1ezc http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453415&komentarz=2418610 Czy ktoś wybiera się na Ham Radio z woj. Zachodniopomorskiego ,w tym roku jest 14-16 lipca ,może warto pojechać zwartą grupą.
Pozdrowienia ]]>
OMEGA+ 2017-04-18 23:00:21 sp9mrn http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418494 https://www.facebook.com/PolskiZwiazekKrotkofalowcow/videos/1198745050223977/]]> OMEGA+ 2017-04-18 20:07:20 sp9mrn http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418433 sp9fys pisze:
  sp9mrn i jeszcze kilku innych bijących pianę nie na temat... pisze:

  ....
  ....O czym to ostatnio rozmawialiśmy??
Eeee,(drap,drap)?? he?


"cichomitu", bo wam nic więcej o omedze nie napiszę ;-)

mrn]]>
OMEGA+ 2017-04-18 19:53:31 wbielak http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418430 sp9fys pisze:

Wy tu gadu, gadu a konkurencja nie śpi: http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&product_id=118


I super!
Czym większa konkurencja tym dla nas wszystkich lepiej.
]]>
OMEGA+ 2017-04-18 19:02:36 sp9fys http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418410 ....
....
a tak na poważnie:
Opis oferty
Java Developer @ XSolve ESSENTIALS:
Location: Gliwice, Poland
Employment Type: Permanent
Start Date: ASAP
Salary (gross): 9000 - 12000 PLN / Month
Project Industry: Software House
Company Size: 80+
http://crossweb.pl/job/oferty-pracy/xsolve-java-developer/

Tyle kosztuje developer na miesiąc. Musimy wiedzieć o czym rozmawiamy.
Amen

Maciek
mrn

PS
Tak, mam takich kolegów, którzy poproszenie o pomoc nie odmówią.
Tak, też im nie odmawiam pomocy
Tak, czasem gram za darmo.
[/quote]

O czym to ostatnio rozmawialiśmy??
Eeee,(drap,drap) o Omedze?? he?
Wracając do tematu, wy to gadu, gadu a konkurencja nie śpi: http://janielectronics.com/index.php?route=product/product&product_id=118]]>
OMEGA+ 2017-04-18 17:45:07 sp9mrn http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418384 Jesteśmy małą, okazjonalną restauracją w centrum miasta i szukamy muzyków, którzy mogliby u nas zagrać, by promować oraz sprzedawać CD. Nie byłaby to praca na co dzień, jedynie w czasie specjalnych okazji, ale jeśli dobrze wypadniecie, a wasza twórczość przypadnie do gustu naszym gościom, nie wykluczamy stalej współpracy (za wynagrodzeniem). Preferujemy jazz, smoothjazz,chillout i muzykę alternatywną, jednak dostosowaną do stylu naszej restauracji. Jeśli jesteście zainteresowani współpracą, proszę o kontakt...

Odpowiedź:
Witajcie!
Jako muzyk mieszkający w dużym domu i posiadający dużą ilość kontaktów w branży, szukam restauracji, która odwiedzi mój dom w celu promowania swoich dań i gotowania dla moich przyjaciół. Nie będzie to zajęcie codzienne, jedynie w czasie specjalnych okazji. Jednak jeśli wasze dania i obsługa przypadną nam do gustu, nie wykluczam stałej współpracy (za wynagrodzeniem). Preferujemy kuchnię egzotyczną, jednam mile widziane będą tradycyjne dania. Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą w takiej formie, proszę o kontakt...


a tak na poważnie:
Opis oferty
Java Developer @ XSolve ESSENTIALS:
Location: Gliwice, Poland
Employment Type: Permanent
Start Date: ASAP
Salary (gross): 9000 - 12000 PLN / Month
Project Industry: Software House
Company Size: 80+
http://crossweb.pl/job/oferty-pracy/xsolve-java-developer/

Tyle kosztuje developer na miesiąc. Musimy siedzieć o czym rozmawiamy.
Amen

Maciek
mrn

PS
Tak, mam takich kolegów, którzy poproszenie o pomoc nie odmówią.
Tak, też im nie odmawiam pomocy
Tak, czasem gram za darmo.
]]>
OMEGA+ 2017-04-18 17:11:26 sp8mrd http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418376 rad_n pisze:
A co to ma do rzeczy że ktoś jest uczniem czy studentem? Czy uczniowie i studenci są od tego, aby pracować "za frajer" przy komercyjnych projektach? Tak, wiem, są firmy, które wykorzystują na przykład stażystów jako tanią siłę roboczą (ba, bywają firmy, które nawet sobie każą płacić za możliwość odbycia u nich stażu - tak bywa na przykład w redakcjach popularnych gazet, każą sobie płacić za możliwość wpisania w CV "pisałem artykuły dla X") ale w branży IT tak nie jest.Może nie "za frajer", nie z dwa trx OMEGA+ i nie z branży IT. ]]>
OMEGA+ 2017-04-18 17:07:38 sp8mrd http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418373 wbielak pisze:
  sp8mrd pisze:

  Moją intencją, wyrażoną w jednym zdaniu, była ewentualna, społeczna pomoc


Nie mam ochoty Piotrze ciągnąć z Tobą tematu w którym w czyimś imieniu składasz oferty o które nikt nie prosił.
Myślę że jeśli koledzy ci lub inni uznają że chcą poprosić o pomoc to mają na tyle umiejętności żeby założyć na forum odpowiedni temat, mogą też zadzwonić i zapytać o warunki.

Na pewno jest jakiś sposób w który Ty sam osobiście możesz wspomóc projekt który wydaje Ci się fajny.
Własnymi, nie cudzymi rączkami.

Tak, ta odpowiedź mnie satysfakcjonuje.
Kończymy, dzięki. ]]>
OMEGA+ 2017-04-18 17:00:15 wbielak http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418370 sp8mrd pisze:

Moją intencją, wyrażoną w jednym zdaniu, była ewentualna, społeczna pomoc


Nie mam ochoty Piotrze ciągnąć z Tobą tematu w którym w czyimś imieniu składasz oferty o które nikt nie prosił.
Myślę że jeśli koledzy ci lub inni uznają że chcą poprosić o pomoc to mają na tyle umiejętności żeby założyć na forum odpowiedni temat, mogą też zadzwonić i zapytać o warunki.

Na pewno jest jakiś sposób w który Ty sam osobiście możesz wspomóc projekt który wydaje Ci się fajny.
Własnymi, nie cudzymi rączkami.]]>
OMEGA+ 2017-04-18 16:55:26 EI2KK http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=75798&temat=453046&komentarz=2418368 rad_n pisze:
  sp8mrd pisze:

  Myślę, że proste, czytelne strony www na potrzeby OMEGI może na przykład zrobić dobry student informatyki, a także zdolny uczeń, który już ma doświadczenie robiąc www sobie lub szkole.


A co to ma do rzeczy że ktoś jest uczniem czy studentem? Czy uczniowie i studenci są od tego, aby pracować "za frajer" przy komercyjnych projektach? Tak, wiem, są firmy, które wykorzystują na przykład stażystów jako tanią siłę roboczą (ba, bywają firmy, które nawet sobie każą płacić za możliwość odbycia u nich stażu - tak bywa na przykład w redakcjach popularnych gazet, każą sobie płacić za możliwość wpisania w CV "pisałem artykuły dla X") ale w branży IT tak nie jest.rad_n - tla projektow non-profit mozna szukac ludzi ktorzy rowniez non-profit sie przylacza do projektu.. ale jesli projekt juz oferuje kity czy gotowe urzadzenia, to masz calkowita racje.

Tak samo mozna by szukac 'zdolnego ucznia czy studenta' ktore te TRx bedzie lutowal w domu w ramach praktyki...

Jak jeszcze freelancerowalem w SP czasem sie trafial klient ktory zaczynal od 'potrzebny nam taki prosciutki programik...' - to znak ze szukaja frajera co zrobi im cos za grosze.. nie podejmowalem sie pisania 'prosciutkich programikow' ]]>