Forum Internetowe sp7pki.iq24.pl http://sp7pki.iq24.pl pl Co to jest? 25.11.2018 19:43:49 sp5it http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=165822&temat=357733&komentarz=2610750 Co to jest? 25.11.2018 19:24:38 SP1AP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=165822&temat=357733&komentarz=2610741 Było to zamieszczone bez opisu na stronie "Pinterest", ale nie wiem, czy dotyczy spraw radiowych.
]]>
Co to za urządzenia? 17.11.2018 09:51:56 SQ5BVP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=165822&temat=480869&komentarz=2607706 Co to za urządzenia? 17.11.2018 09:39:47 sq6ade http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=165822&temat=480869&komentarz=2607703 https://www.radiomuseum.org/r/grundig_resonanzmeter_ii.html]]> Co to za urządzenia? 17.11.2018 09:11:27 SQ5BVP http://sp7pki.iq24.pl/rss_wejscie.asp?grupa=165822&temat=480869&komentarz=2607696 ]]>