SR7KP - PRACUJE :)
No to chyba nie SR7KP, bo ja na nim Cię nie słyszałem.


  PRZEJD NA FORUM