Problem z Logger32
krzysztof w odpowiedzi na twego @

QRZ lookup program do pobierania danych w logger 32 z qrz com

1 ściągamy qrz lookup ze strony loggera jest w programach
2 należny wypakować w katalogu głównym loggera
3 podczepić pod loggera aby logger uruchamiał po starcie -narzędzia -konfiguracja programów użytkowych--wskazac ścieżkę browse - appy potwierdzic
4 zalogować się przez lookup na qrz com -glowne okno -setup-setusername and password

5 po sprawdzeniu ze działa -zapisać zmiany w pliku użytkownika

bulka z maslem...
milej zabawy


  PRZEJDŹ NA FORUM