Konsultacje w sprawie reformy systemu pozwoleń
Dwa rodzeje pozwoleń Novice i CEPT
Popieram wniosek aby Klub wypracował swoje stanowisko i zabrał głos w tej dyskusji oraz przedstawił swoją propozycję.


  PRZEJDŹ NA FORUM