Konsultacje w sprawie reformy systemu pozwoleń
Dwa rodzeje pozwoleń Novice i CEPT
Wstępna propozycja konsultacji zmian w rozporządzeniach - z autopoprawką nr1 (17.03.2008)


W związku z planowaną zmianą rozporządzenia dotyczącego kategorii pozwoleń amatorskich pozwalam sobie przedstawić skróconą analizę stanu istniejącego oraz propozycję dostosowania systemu pozwoleń do obowiązujących aktualnie rekomendacji CEPT.

Kolejne modyfikacje rekomendacji CEPT doprowadziły do stanu, w którym wskazują one na istnienie dwóch rodzajów licencji – tzw „licencji CEPT” – omówionej w rekomencacji TR61-01 oraz licencji NOVICE (licencja dla początkujących) opisanej w rekomendacji (05)06.
Więcej rodzajów licencji NIE JEST przewidywanych przez rekomendacje CEPT.
Rekomendacja obowiązująca do roku 2003 przewidywała istnienie dwóch rodzajów pozwolenia, natomiast po konferencji w Nikozji, gdzie zalecono zniesienie wymogu znajomości telegrafii nastąpiła modyfikacja obowiązującego zalecenia.

Stan obecnie istniejący w Polsce jest całkowicie niezgodny z rekomendacjami CEPT. Ostatnia propozycja zmiany rozporządzenia również nie uwzględnia ostatnich zmian rekomendacji i odnosi się niejako do poprzedniej wersji rekomendacji, uwzględniającej obowiązek zdawania telegrafii na egzaminach.

Stan istniejący Obecna propozycja zmiany Stan pożądany zgodny z CEPT
Cztery kategorie pozwoleń Trzy kategorie pozwoleń Dwie kategorie pozwoleń

1. CEPT

2. NOVICEPraktyka w krajach europejskich, jak również w stanach zjednoczonych polegała na połączeniu uprawnień kategorii niższych z wyższymi dla których jedyną dotychczasową różnicą był wymóg znajomości telegrafii na egzaminie.
”... Držitelia povolení A, B a C prejdú do triedy A. „
„...Consistent with our decision herein to eliminate the Morse code requirement, we
are eliminating this disparity by amending Section 97.301(e) to afford Technician and Technician Plus licensees identical operating privileges.72Proponujemy, by w Polsce postępowano w identyczny sposób, łącząc uprawnienia wynikające z kategorii A, B i C, natomiast posiadaczom kategorii D nadano uprawnienia wynikające z nowej kategorii typu NOVICE
Pozwolenie typu NOVICE z założenia jest ograniczoną formą pozwolenia radiowego, dające jego posiadaczom dostęp do części pasm, co ma na celu z jednej strony zachęcenie posiadaczy do samokształcenia a z drugiej strony redukcję zagrożenia nieprofesjonalnego używania części pasm przez niedoświadczonych operatorów.
W krajach europejskich przyjęto różne warianty dostępu do pasm przez posiadaczy licencji NOVICE (posiadających w różnych krajach własne nazwy)Czechy Niemcy Słowacja Węgry Polska(propozycja)
160m80m15m10m 160m80m15m10m 160m80m15m10m 160m80m40m15m10m 160m80m40m 15m10m


We wszystkich przypadkach pozwolenia obejmują również pasma UKF powyżej 144MHz
Należy zauważyć, że jako zasadę przyjęto niedostępność pasma 20m oraz pasma 6m dla posiadaczy licencji kategorii Novice. Ze względu na powszechność stosowania urządzeń fabrycznych, na większości pasm przyznaje się posiadaczom licencji NOVICE moc 100W

Podsumowanie (zmienione pkt 3 i 4)
Ponieważ rekomendacja CEPT nie wymusza posługiwania się określonymi nazwami kategorii:

1. Proponujemy wydawanie nowych świadectw wyłącznie kategorii A i D(Novice)
2. Proponujemy, by licencje wydane do tej pory(kat 1,2,3,4,) zachowały swoją ważność do końca określonego na nich okresu ważności w dotychczasowych zakresach mocy i częstotliwości.
3. Proponujemy, by dotychczas wydane świadectwa kategorii A, B i C uprawniały do otrzymania pozwolenia kategorii 1 (CEPT)
4. Proponujemy, by dotychczas wydane świadectwa kategorii D uprawniały do otrzymania pozwolenia kategorii CEPT Novice
  PRZEJDŹ NA FORUM