Konsultacje w sprawie reformy systemu pozwoleń
Dwa rodzeje pozwoleń Novice i CEPT
Na grupach wyczytałem dzisiaj:

Odbyłem dziś rozmowę z osobą odpowiedzialną za projekt zmian rozporządzenia. Konsultacje w są już w toku. BĘDĄ TRWAŁY DO 10 KWIETNIA, żadnych dodatkowych informacji w tej sprawie nie będzie. Opinie odnośnie projektów należy przesyłać listownie na
adres Ministerstwa Infrastruktury (Departament Telekomunikacji) lub DROGĄ MAILOWĄ na adres: wwerwinski@mi.gov.pl


Proponuje przygotować oficjalne stanowisko klubu i przesłać do ministerstwa.

http://groups.google.com/group/pl.rec.radio.amatorskie/browse_thread/thread/da6af13b770bb0d8/466dab441afb0ce2?utoken=UhbS5joAAADf7YjDto8rDuaLnohcBjY5ro3TLTwncKT78PmKyzis_WRC6qjdsMyAVLaXKS4guQgaPZp6D3OSl8cDYJSf3Fnn

http://www.pzk.gliwice.pl


  PRZEJDŹ NA FORUM