MMANA-GAL
proœba o szybkie korepetycje
A kiedy Panowie będziecie krótkofalować?

A kto powiedział że trzeba codziennie "pańszczyznę " odrabiać?  PRZEJD NA FORUM