MMANA-GAL
proœba o szybkie korepetycje
Ok panowie na dziœ ja finiszuję. Jutro odezwę się jak trzeba będzie.


  PRZEJD NA FORUM