Yaesu ft-897: nie działa emisja psk w trybie DIG
Trzeba Pamiętać o odpowiedniej wstędze bocznej w zależności od wybranego pasma.
Dolne pasma LSB
Górne pasma USB


W wielu programach, domyślnie, ustawione jest USB, brak znajomości programów i przepisów (NOVIS for DIGI)- to najczęstrzy błąd pracy emisjami DIGI.
Często zresztą widoczne na pasmach.

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM