Przemiennik PMR
WTF??


Nie zlewajcie się z Olka wesoły bo przestanie się wozić na hamfesty krajowe ze swoimi gratami uszczuplając frekfencję zainteresowanych giełdą.

kol. RYP to swojego rodzaju wspólne dobro nas wszystkich wesoływesoły Warto o tym pamiętać.  PRZEJDŹ NA FORUM