Krajowe zawody YAGA 2011 - zaproszenie
I w dalszym ciągu nie wiem dlaczego "YAGA"


pewnie dlatego

.....wspomnienie 26-tej
rocznicy powstania nieistniejącego już Harcerskiego Klubu Łączności „YAGA” przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Białej – SP7ZGE.


  PRZEJDŹ NA FORUM