Przemienik na 11 m
P.S. pytam pod kštem budowy przemiennika na 10m FM.


  PRZEJD NA FORUM