Żegnaj Stachu SP95094KA z Rybnika…
Miło nie było, ale się skończyło…
Jeszcze tu marudy brakowało, kandydata na TW. Pewnie mu szkoda, że nie został TW.

https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=225952&q=piotr%20o%C5%BCarski&page=1&url=[|typ=0]


  PRZEJDŹ NA FORUM