Przemienik na 11 m
Bardziej solidnie to 2x CB oddalone od siebie kilka kilometrów, żeby się nie zakłócały i link internetowy miedzy nimi.


  PRZEJD NA FORUM