Przemiennik PMR
WTF??
    sq6ade pisze:


    Gdzie posiadłeś taką wiedzę. ? Najlepiej podaj podpunkt z Dziennika Ustaw.


oto link:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071380972
Jest to Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. , a dokładniej:
Dz.U. 2007 nr 138 poz. 972

A w nim:
[quote]4) typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,0—446,1 MHz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 kHz, gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej wynosi 446,00625 MHz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika w odniesieniu do dipola półfalowego, zwaną dalej „e.r.p.”, nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających wymagania określone w normach przenoszących norm´ ETSI EN 300 296;[/quote]

oraz
[quote]9) przeznaczonych do używania w systemach typu punkt — punkt w służbie stałej, przeznaczonych do transmisji sygnałów cyfrowych oraz analogowych sygnałów wizyjnych, dla których zakresy częstotliwości i parametry techniczne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;[/quote]

W całym rozporządzeniu nie pisze ani słowem nic na temat "retransmitowania", może przesadziłem z tymi słuchawkami wesoły), ale w gruncie rzeczy miałem racje.

Oczywiście urządzenia typu navcomm pomimo posiadania możliwości nadawania na częstotliwości PMR nie są do tego dopuszczone.


EDYTOWANO:

w samym rozporządzeniu istnieje jeszcze wpis

[quote]20 mW — wykorzystujàce inne niż wymienione w pkt 1 częstotliwości z zakresu częstotliwości do 800 MHz[/quote]

Wiec mieszcząc się w tych parametrach jeżeli urządzenie jest identyfikowane jako:

[quote]...nie mogą powodować zakłóceń w pracy innych urządzeń oraz nie podlegają ochronie przed zaburzeniami elektromagnetycznymi ze strony innych urządzeń...[/quote]


To może sobie retransmitować co jak i gdzie tylko chce(w teorii).

PS. czy z tymi dziennikami ustaw to jakaś mania? jak tylko ktoś poda swoje zdanie to od razu jest proszony o podparcie tego ustawą(numerem itp) (sick!!!)


  PRZEJDŹ NA FORUM