Transmisja On-Line Przemiennika Świętokrzyskiego SR7V
Chyba blokada przecieka? Szum zmniejsza się gdy przemiennik nadaje. Czy może audio jest wzięte z dyskryminatora przed blokadą?


  PRZEJDŹ NA FORUM