EUROPE-DAY-CONTEST
Upamiętnienie 61. rocznicy utworzenia Unii Europejskiej
Witam

WYNIKI WSTĘPNE QUO VADIS 2011 zostały już ogłoszone.
Dzienniki nadesłało 212 uczestników i wszyscy zostali sklasyfikowani.

Link do wyników
http://pga-zawody.eham.pl/Nowy/wyniki.php?rok=2011&mc=5&dz=14&fk_dxstn=QU&zaw=QUO-VADIS

Każdy odwiedzający ten portal ma możliwość zapoznania się z nimi. Po upływie regulaminowego czasu 3 dni przeznaczonego na zgłaszanie ewentualnych reklamacji, nastąpi publikacja WYNIKÓW KOŃCOWYCH.


VY 73! de SP5KP
mgr zawodów QUO VADIS

P.S. Prosimy na email quovadis-zawody@wp.pl o informację z ostatnich 3-ech lat (z podaniem źródła) o zawodach krajowych w których ilość uczestników przekroczyła liczbę 212 stacji.


---------------------
http://pga-zawody.eham.pl/kalendarz 2011.htm


  PRZEJDŹ NA FORUM