Zakłócenia spowodowane przez sieci PLC
Ze web strony UKE
Zapraszam wszystkich na stronę http://www.ban-plt.co.uk/ lub na grupę dyskusyjną UKQRM. Wszystkie materiały (również video i pliki dźwiękowe) są w niestety języku angielskim i dotyczą sytuacji w Wielkiej Brytanii. Dają jednak dobry obraz koszmaru PLC, który nas czeka.

Zaznałem na własnej "skórze" PLC w wersji szerokopasmowej (BPL) w Australii. W miejscowosciach, w których przeprowadzane były testy, odbiór krótkofalowych stacji radiofonicznych nadających mocą 500 kW z antenami o zysku ponad 20 dB był całkowicie niemożliwy. O innych służbach nadających małą mocą nawet nie warto mówić. Wyjątkowo duże natężenie pola występowało w pobliżu latarni, które z oczywistych powodów chętnie wchodziły w rezonans w zakresie krótkofalowym.

Nacisk polityczny na wprowadzenie tej technologii jest obecnie tak silny, że w Wielkiej Brytanii znajdują się w wolnej sprzedaży urządzenia skutecznie niszczące całe spektrum aż do 340 MHz. Niestety, brak jest zdecydowanej reakcji ze strony rządowej instytucji regulacyjnej OFCOM (odpowiednik UKE) pomimo niezaprzeczalnego faktu, że systemy PLC zakłócają obiór radiofonii FM i DAB oraz lotnicze sytemy nawigacyjne ILS.

A zatem, 50% ceny fabrycznej za transceiver to cena mocno zawyżona.  PRZEJDŹ NA FORUM