Zakłócenia spowodowane przez sieci PLC
Ze web strony UKE
Należy zauważyć, że sieci energetyczne nie są projektowane do przesyłu sygnałów w czasie i jako takie są mogą stać się elementem promieniującym, powodując zakłócenia w służbach radiowych. Badania przeprowadzone przez regulatora Brytyjskiego (OFCOM) potwierdziły możliwość wprowadzania zakłóceń widma radiowego przez sieci PLC. Należy podkreślić, że badania te przeprowadzono na instalacji niskiego napięcia pracujących jako InHousePLC obejmujących swym zasięgiem jeden budynek. Nie są znane przypadki wykorzystania PLC w sieciach średniego i wysokiego napięcia. W przypadku ich wykorzystania wartość zakłóceń może znacznie wzrosnąć.


To co chopaki? - Czas "manele" zwijać,.... kto chce kupić FT-950 ode mnie za pół ceny? (1-roczne)


  PRZEJDŹ NA FORUM