Akcje dyplomowe SQ9PCO
Z okazji 190. Rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego organizuję akcję
dyplomową, która odbędzie się w dniach od 27 do 29 listopada 2020 roku.
Za udział w akcji będzie przyznany dyplom w formie elektronicznej.
Regulamin :
Dyplom otrzyma każda stacja amatorska nadawcza i nasłuchowa, która w okresie od 27.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zdobędzie odpowiednią ilość punktów za łączności (nasłuchy) przeprowadzone na dowolnym pasmie i dowolnym rodzajem emisji.
Dla stacji polskich wymaga się 3 punkty, a dla stacji zagranicznych 1 punkt.
W akcji dyplomowej będą pracować 4 stacje: SQ9PCO, SP6SK, SQ3XBD i DL1EJG.
Każda stacja za wykonanie jednej łączności (nasłuchu) przyznaje 1 punkt, a każde pasmo lub emisja liczy się osobno (np. łączności z tą samą stacją przeprowadzone w jednym dniu emisjami SSB, CW i FT8 dają 3 punkty).
Łączności (nasłuchy) z tą samą stacją można powtarzać w następnych dniach.
Dyplomy będą wydawane na podstawie wniosków z wykazem QSO przesłanych do dnia 03.12.2020 r. na adres : sq9pco@gmail.com


  PRZEJDŹ NA FORUM