Duży problem na forum PKI !!!
Zgodnie z życzeniem blokuje bo w końcu to propozycja 'nie do odrzucenia' :-)


  PRZEJD NA FORUM