Duży problem na forum PKI !!!
To i ja się przedstawię.
Jestem i będę się stosował do procedury.


  PRZEJD NA FORUM