SR7V - wyłaczony
Delikatnie zgłosić to grupom politycznym będącym w sferze zainteresowania tych "nadawców"... :-)
Już oni z tego ubiją kubły piany i narobią wrzawy.
Zainteresują się tym wreszcie, dostrzegą 'hobbystów'
Krótkofalarstwo zyska przy tym silne wsparcie i promocją wybrańców.
Albo też uchwalą, żeby wszystko powyłączać... :-(((

73!


  PRZEJDŹ NA FORUM