Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
    sp5iou pisze:

    Mam taką propozycję.
    Ponieważ dyskutujemy o wewnętrznych sprawach naszego związku i chcieli byśmy, aby osoby piastujące obecnie stanowiska, oraz kandydaci do wyborów na Zjeździe pochwalili się czego dokonali w ciągu swoich kadencji, oraz jeśli kandydują to jaką strategię mają i w jaki sposób chcą ją realizować...Niepoprawny marzycielu kol. SP5IOU!

Najłatwiej i precyzyjnie można przedstawić fakty opierając się o matematykę (tu chodzi tu o finanse).
Przykładowo podczas XXII KZD PZK w Burzeninie (2016), ustępujący Skarbnik PZK miał nie zdać relacji
ze swojej kadencji, a Zjazd mimo to udzielił jemu tzw. absolutorium.
Tuż po tym Zjeździe, zaszła potrzeba ratowania finansów Związku przez zapożyczenie się we własnych Oddziałach Terenowych,
aby podtrzymać egzystencję PZK.
Nowo wybrany Skarbnik PZK kol. SP5LS miał zaprowadzić surową dyscyplinę wydatków przez członków prezydium ZG PZK.
To, oraz zarządzona podwyżka składek członkowskich, pozwoliła na oddalenie wizji zapaści finansowej PZK w 2016 roku.


  PRZEJDŹ NA FORUM