Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
W nr 42/2020 "Komunikatu PZK", kol. SP2JMR powiadamia wszech i wobec, że:

  SP2JMR pisze:


  XXVI KZD jest zwołany uchwałą ZG PZK na 14-15 listopada br. w ośrodku Nad Zalewem w Kobylej Górze.
  Ale w tym terminie i miejscu KZD się nie odbędzie z powodu decyzji Rządu RP ograniczającej możliwości
  zgromadzeń. W związku z tym i z bardzo złą sytuacją epidemiologiczną trwają obecnie uzgodnienia w
  sprawie organizacji Zjazdu w wersji wirtualnej, oczywiście wiązać się to będzie ze zmianą terminu
  oraz proponowanego porządku obrad.


Moim skromnym zdaniem, zmianę postanowień ZG PZK w sprawie terminu i porządku obrad planowanego XXVI KZD PZK
może zmienić jedynie tenże ZG PZK.


  PRZEJDŹ NA FORUM