Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Ja mam na myśli sytuację, aby móc zwolnić z płacenie składki za następny rok członkowi - darczyńcy, który już tego odpisu dokonał.
Kryteria kogo można zwolnić lub obniżyć składkę można sformułować w regulaminie - statusie raczej w sposób dowolny i tu nie widzę przeszkód.
Można zwalniać ze składek za szczególny wkład pracy na rzecz organizacji, ale też za inne działania wspierające.
Akurat na zbliżającym się zjeździe można dokonać zmian w statusie, regulaminach o co niniejszym proszę.  PRZEJDŹ NA FORUM