Maszt wolnostojący a Prawo Budowlane
SP2LIG
Wybacz Greg ale się z tobą nie zgodzę , jak pobiegniesz zgłosić swoje antenki do urzędu to co w powietrzu wiszą. Nikt tu wilka z lasu nie wywołuje i nie kręci bata .Nieciekawe czasy dla nas nastały i chyba lepiej wcześniej wiedzieć co i jak niż nie.

Pozdrawiam .
Krzysztof SQ8NGV

PS.Irku masz rację pod poniższym linkiem pełne wytłumaczenie:

http://www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/pliki/stacje_bazowe_komorki.pdf

najważniejsze stwierdzenie :
Prawo budowlane nie definiuje pojęcia maszt
antenowy oraz wie%a antenowa. Przedmiotowa ustawa posługuje sie jedynie
terminem - maszt. Należy jednak zauważyc, że definicje masztu antenowego
oraz wieży antenowej występuja w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219,
poz. 1864), wydanego na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
Zgodnie z § 3 pkt 9 ww. rozporzadzenia, masztem antenowym jest antenowa
konstrukcja wsporcza, z odciagami. Natomiast, przez wieżę antenowa nalżey
rozumiec antenowa konstrukcje wsporcza, bez odciagów (zob. § 3 pkt 13 ww.
rozporzadzenia).


  PRZEJDŹ NA FORUM