SP2SWR - sk
Dzisiaj pożegnaliœmy Piotra. W imieniu rodziny serdecznie dziękuję wszystkim kolegom, którzy towarzyszyli Piotrowi w jego ostatniej drodze.
Niech spoczywa w pokoju.


  PRZEJD NA FORUM