Januszek (nasłuch)
Nauczyć a nie wyuczyć.

Posiłkować się też tym
http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/main.html


  PRZEJD NA FORUM