Podstawa prawna
CTCSS nie może uniemożliwić nasłuchu sygnału w odbiorniku ,który nie ma blokady CTCSS. rzeczywiœcie, czasem jestem jakiœ "potłuczony"


  PRZEJD NA FORUM