Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
    SP6NET pisze:


    No i to jest kwintesencja sprawy gdzie należy brać to pod uwagę przy wyliczeniach


W/g mnie gdy antena znajduje się w ośrodku miejskim, zgęszczonym starym lesie i na środku jeziora.

W pozostałych rejonach przy tak niewielkich zmianach wpływ jest mniej znaczący.

Co prawda dane są 'wiekowe', nie mnie jednak jest jakieś światło i można uśrednić,
dla ciekawskich ck ebaut 0,2 SWR, mając na uwadze w górę zaczynając od 1. .

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM