Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
Rezystancja izolatora i rezystancja strat izolatora w modelu anteny to dwie różne rezystancje, oczywiście powiązane ze sobą. Ogólnie, im większa rezystancja izolatora, tym mniejsza rezystancja strat tego izolatora w modelu anteny.

W opisach anten (co napisano w każdej zaawansowanej pozycji literatury dot. anten) stosuje się szeregowy model tak jak napisał SP5DL, bo tak jest wygodnie.

Sens każdej z rezystancji w modelu anteny jest następujący:
jeżeli do anteny dostarczymy określoną moc, to część mocy wydzielona na rezystancji promieniowania (Rpr) odpowiada mocy wyemitowanej w postaci pola elektromagnetycznego, część mocy wydzielona na na rezystancji Ri odpowiada mocy traconej w izolatorze, ... itd.

Wyznaczenie niezależnie każdej z tych wartości rezystancji w modelu anteny może być w wielu przypadkach bardzo trudne lub nawet niemożliwe.

Reszta w książeczkach o antenach !

Andrzej


  PRZEJDŹ NA FORUM