Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
    sq9nje pisze:

    Nie, na tak postawione pytanie merytorycznie odpowiedzieć nie potrafię.

I bardzo dobrze, ponieważ zaproponowana przez Kolegę SP5DL hipoteza, jakoby rezystancje zastępcze strat były wielkościami addytywnymi jest błędna.


  PRZEJDŹ NA FORUM