Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
    sp7ivo pisze:

    Wzór jest prawidłowy, trzeba jedynie wiedzieć jak go interpretować.

Na tej zasadzie każdy wzór jest prawidłowy. Wymaga jedynie zdefiniowania co jest czym, choć w rzeczywistości jest czymś kompletnie innym. Weźmy na przykład owe rezystancje:
    SP5DL pisze:

    Rc - straty cieplne w przewodach anteny, Ri – straty w izolacji,

Rc to rezystancja i można uznać że w przybliżeniu połączona szeregowo z Rpr. Ale czym jest rezystancja Ri - straty w izolacji? Rezystancją jak można sądzić izolacji? Kompletnie czym innym... U Bieńkowskiego jest troszkę lepiej, bo on rozważa rezystancję promieniowania i połączoną szeregowo zastępczą rezystancję strat.

A teraz prośba, jak kolega zinterpretuje ów prawidłowy wzór z moim przykładem rezystancji izolacji 1 om?


  PRZEJDŹ NA FORUM