Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
Witam serdecznie,
Aby nie trudzić SP2ROB nagrywaniem kolejnego filmu nie wiadomo o czym podaję jak wyliczyć sprawność anteny

n=Rpr/(Rpr+Rps) gdzie:
n - sprawność
Rps – rezystancja strat anteny (Rps= Rc+Ri+Rz+Ro Rc - straty cieplne w przewodach anteny, Ri – straty w izolacji, Rz - straty w ziemi, Ro - straty w przedmiotach leżących w strefie bliskiej anteny)
Rpr – rezystancja promieniowania anteny (np dla ćwierćfalowej anteny pionowej jest to około 36 Ohm)

Kolego SP2ROB w swoich pomiarach uwzględnij fakt, że efekt wypromieniowania fal elektromagnetycznych przez antenę wiąże się z prądem zmiennym wobec czego mierzenie przewodności gruntu (pomijam fakt jak to było zrobione) dla prądu stałego ma się nijak do Rz dla częstotliwości na jakiej ma pracować antena.
Zalecam więcej wstrzemięźliwości w radosnej twórczości na YT.

73 Leon sp5dl


  PRZEJDŹ NA FORUM