Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
Koledzy zapominają, że tak naprawdę istotna jest impedancja. Trzeba więc jeszcze wbić urojonego śledzia prostopadle i mierzyć obie składowe...


  PRZEJDŹ NA FORUM