Sprawność anteny w zależności od rezystancji ziemi (uziemienia)
Na przykładzie anteny EndFed
Na tym forum bywają jeszcze lepsi wynalazcy w dziedzinie uziemień. Kiedyś rozgorzała tutaj dyskusja na temat wykorzystania rynny, jako uziemienia do anteny lw (czy jak się tam ona pisze)...


  PRZEJDŹ NA FORUM