Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
Armand żadna zgoda na streamowanie wizerunku nie jest potrzebna w tym przypadku, mówi o tym paragraf 81 ustawy o prawach autorskich :

Art. 81

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.Osoby te sa powszechnie znane, ich dane i wizerunki sa dostepne, jak i pełnia funkcje sopłeczną/publiczną.


  PRZEJDŹ NA FORUM