Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie
jest jeszcze ważne pytanie:  PRZEJD NA FORUM