Krajowy Zjazd Delegatów PZK - pytanie


11. Wpłynął wniosek od Grzegorza SQ7NHR o formalną odpowiedź w/s odmowy
przyjęcia w poczet PZK wraz z uzasadnieniem, pismo jest załącznikiem nr 1"

A gdzie załącznik nr.1 ?


  PRZEJDŹ NA FORUM